Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Komisyonları

YASAL DAYANAK

22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Bu maddeyle ilgili alıntı aşağıdadır.

İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2023-2024'de 1 Yıl İçin Seçilen Meclis İhtisas Komisyonları

İmar Ve Bayındırlık Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Adnan Zeki BOSTANCI (Ak Parti) BAŞKAN
Mehmet YİĞİT (Ak Parti) BAŞKAN V.
Abdülnaser ŞİMŞEK (Ak Parti) RAPORTÖR
Umut DURAK (Ak Parti) ÜYE
Eyüp DURSUN (Ak Parti) ÜYE
M. Sedat ÖZKAN (CHP) ÜYE
Erkan ERDOĞAN (CHP) ÜYE
Sebahattin ÖZTÜRK (CHP) ÜYE
Plan Ve Bütçe Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Mehmet Selim BİLMEN (Ak Parti) BAŞKAN
Haşim İSKENDER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Erdal YILMAZ (Ak Parti) RAPORTÖR
Hasan ŞAHİN (Ak Parti) ÜYE
Arzu ÖĞÜT ŞİMŞEK (Ak Parti) ÜYE
Ediz ZEYREK (CHP) ÜYE
Cemal SATALOĞLU (CHP) ÜYE
Ali Haydar İŞKAR (CHP) ÜYE
Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
İsmail SEZER (Ak Parti) BAŞKAN
Kemal AYGENLİ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Mustafa ZENGİN (Ak Parti) RAPORTÖR
Engin AYDOĞAN (Ak Parti) ÜYE
Hatice YÜCEL (Ak Parti) ÜYE
Mahir ÇELİK (CHP) ÜYE
Orhan ALKAN (CHP) ÜYE
Bora KILIÇ (İyi Parti) ÜYE
Ulaşım Ve Trafik Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Abdullah ÖZDEMİR (Ak Parti) BAŞKAN
Mustafa Nuri KALYONCU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Hamdi DEMİRHAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Halit CEBECİ (Ak Parti) ÜYE
Can Gökhan BALEKOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Nerze ÖZYURTLU (CHP) ÜYE
Ali GÖKMEN (CHP) ÜYE
Suat SARI (İyi Parti) ÜYE
Eğitim Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
İskender KARAKAYA (Ak Parti) BAŞKAN
Fatma BALCI ACAR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Meryem İNAT (Ak Parti) RAPORTÖR
Öznur CANAYAKIN (Ak Parti) ÜYE
Uğur KORKMAZ (Ak Parti) ÜYE
Ferhunde ŞİRİN (CHP) ÜYE
Belgin KARADAĞ POYRAZ (CHP) ÜYE
Nazife Figen KARAHAN (CHP) ÜYE
Hukuk Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Muhammet KAYNAR (Ak Parti) BAŞKAN
Mustafa Naim YAĞCI (Ak Parti) BAŞKAN V.
Ömer Faruk AKBULUT (Ak Parti) RAPORTÖR
İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR (Ak Parti) ÜYE
Solmaz KIRAN ÇİNKİL (Ak Parti) ÜYE
Filiz ÖZTÜRK ÇELİK (CHP) ÜYE
Mithat ÇELİK (CHP) ÜYE
Sinan GÜMÜŞ (İyi Parti) ÜYE
Tarife Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Hidayet ERDÖL (Ak Parti) BAŞKAN
Meryem KARAKÖSE (Ak Parti) BAŞKAN V.
Murat ŞAHİN (Ak Parti) RAPORTÖR
Ahmet AĞIRMAN (Ak Parti) ÜYE
Oktay KOÇBIYIK (Ak Parti) ÜYE
Seyit Ali AYDOĞMUŞ (CHP) ÜYE
Düzgün KAYA (CHP) ÜYE
Recai DELİBAŞIOĞLU (CHP) ÜYE
Harita Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Saim KADIOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN
Mustafa KORAL (Ak Parti) BŞKAN V.
Leyla Gülden KILDAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Filiz GÜLER (Ak Parti) ÜYE
Nizamettin ALTINTAŞ (Ak Parti) ÜYE
Murat CİRAV (CHP) ÜYE
Alihaydar KAHRAMAN (CHP) ÜYE
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) ÜYE
AB ve Dış İlişkiler Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Ramiz POLAT (Ak Parti) BAŞKAN
Burhan ŞENTÜRK (Ak Parti) BAŞKAN V.
Fatma KIRATLI (Ak Parti) RAPORTÖR
Şenol ALAN (Ak Parti) ÜYE
Sezgin BATIGÜN (Ak Parti) ÜYE
Umut ŞENOL (CHP) ÜYE
Fidan ASLAN EROĞLU (CHP) ÜYE
Hüseyin AKSU (CHP) ÜYE
Turizm Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Halil İbrahim ARSLAN (Ak Parti) BAŞKAN
Cemil KESKİN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Halim YILDIRIM (Ak Parti) RAPORTÖR
Necati KAHRAMAN (Ak Parti) ÜYE
Hüseyin Gürsoy GÜLERYÜZ (Ak Parti) ÜYE
Kazım AKŞAHİN (CHP) ÜYE
Alaettin AKTAY (CHP) ÜYE
Nurkal DEDETAŞ (CHP) ÜYE
Deprem ve Doğal Afet Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Oktay BİRİNCİ (Ak Parti) BAŞKAN
Ahmet Hamdi GÜRBÜZ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Faruk ÖZDEMİR (Ak Parti) RAPORTÖR
Ömer Faruk AY (Ak Parti) ÜYE
Rüstem DİNDAROL (Ak Parti) ÜYE
Şaban CEBİR (CHP) ÜYE
Bora BALCIOĞLU (CHP) ÜYE
Süleyman ULUOCAK (CHP) ÜYE
Engelsiz Hayat Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Cemal MERDAN (Ak Parti) BAŞKAN
Seda SÖNMEZ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Yağmur AYTEKİN (Ak Parti) RAPORTÖR
Celalettin YAZICI (Ak Parti) ÜYE
Ahmet UZUN (MHP) ÜYE
Yılmaz DEMİREL (CHP) ÜYE
Belgin TEZER (CHP) ÜYE
Yakup FINDIK (İyi Parti) ÜYE
Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Şeyma AKTAA (Ak Parti) BAŞKAN
Süheyla TOPÇU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Nurcan ÖZTÜRKMEN (Ak Parti) RAPORTÖR
Ayşe BAYDAR (Ak Parti) ÜYE
Manolya DEMİRÖREN (Ak Parti) ÜYE
Gülsüm POLAT (CHP) ÜYE
Nuray KILIÇ (CHP) ÜYE
Emel TIĞLI (CHP) ÜYE
Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Hamdullah ARVAS (Ak Parti) BAŞKAN
Okan GÜLKOKU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Fatih KAYACI (Ak Parti) RAPORTÖR
Serkan DURAN (Ak Parti) ÜYE
Şenol CENGİZ (Ak Parti) ÜYE
Doğan TEKEL (CHP) ÜYE
Ayhan AKKAYA (CHP) ÜYE
Ünsal AYKUTOĞLU (CHP) ÜYE
Halkla İlişkiler Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Hatice YILMAZ (Ak Parti) BAŞKAN
Makbule HACIKASIMOĞLU ÜNAL (Ak Parti) BAŞKAN V.
Sedat DEMİRTAŞ (Ak Parti) RAPORTÖR
Ertan İSKENDER (Ak Parti) ÜYE
Rıdvan BURAL (Ak Parti) ÜYE
Mahmut Nevzat GÜL (CHP) ÜYE
Cengiz EMEKTAR (CHP) ÜYE
Ali DELEN (CHP) ÜYE
Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Servet KILIÇ (Ak Parti) BAŞKAN
Hüseyin İBRAHİMOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Hasan BACIOĞLU (Ak Parti) RAPORTÖR
İlyas DURAS (Ak Parti) ÜYE
Kamil KARABAK (Ak Parti) ÜYE
Yakup YETER (CHP) ÜYE
Süleyman SOLMAZ (CHP) ÜYE
Hatice Ülkü ÖZER (CHP) ÜYE
Temel Haklar Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Ali Rıza TEKE (Ak Parti) BAŞKAN
Özlem EROL (Ak Parti) BAŞKAN V.
Ercan KADER (Ak Parti) RAPORTÖR
Eyüp ÇAKAR (Ak Parti) ÜYE
Fatih AYDOĞAN (Ak Parti) ÜYE
Tuğba DÖNMEZ (CHP) ÜYE
Serhat KÜÇÜK (CHP) ÜYE
Mehmet Ali TÜY (CHP) ÜYE
Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Sami BARLAS (Ak Parti) BAŞKAN
Gökhan ÖZTEN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Kaya KOCAMAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Hasan GÖKÇE (Ak Parti) ÜYE
Şenoğlu TÜRKYILMAZ (MHP) ÜYE
Mustafa Oktay AKSU (CHP) ÜYE
Ayhan TUTUN (CHP) ÜYE
Melih YILDIZ (CHP) ÜYE
Çevre, Yenilenebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Sadullah HASANOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN
Ersin ÇETİN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Harun Emirhan EKŞİ (Ak Parti) RAPORTÖR
Özcan KARA (Ak Parti) ÜYE
Serkan KAYA (Ak Parti) ÜYE
Hasan GÖKPINAR (CHP) ÜYE
Gökhan GÜMÜŞDAĞ (CHP) ÜYE
Uluer KAYA (İyi Parti) ÜYE
Gençlik ve Spor Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Onur UYGUN (Ak Parti) BAŞKAN
Erkan ALEMDAR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Duygu KOÇ ŞİMDİ (Ak Parti) RAPORTÖR
Serkan KÜÇÜK (Ak Parti) ÜYE
Adem İNCE (Ak Parti) ÜYE
Fatih KELEŞ (CHP) ÜYE
Mehmet TUNÇER (CHP) ÜYE
Düzgün ACAR (CHP) ÜYE
Kültür ve Sanat Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Ahmet Rasim YÜCEL (Ak Parti) BAŞKAN
İsmail KARABİBER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Büşra UNCU ÖZTEN (Ak Parti) RAPORTÖR
Ceyhun ÖZKAN (Ak Parti) ÜYE
Gaye ZAYİF (Ak Parti) ÜYE
Erkan DİNÇEL (CHP) ÜYE
Önder TURMUŞ (CHP) ÜYE
Birkan Birol YILDIZ (CHP) ÜYE
Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Sıddık ÖZGENÇ (Ak Parti) BAŞKAN
Yasemin BATUR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Mustafa ERDOĞDU (Ak Parti) RAPORTÖR
Veli GÜNDOĞDU (Ak Parti) ÜYE
Zekai SÖNMEZ (Ak Parti) ÜYE
Murat ÖZKURT (CHP) ÜYE
Sacit EYÜBOĞLU (CHP) ÜYE
İsmail BUDAK (CHP) ÜYE
Kentsel Yenileme Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Osman DEMİR (Ak Parti) BAŞKAN
Haluk SADIKOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Can Alper ŞEN (Ak Parti) RAPORTÖR
Murat ŞAHİN (Ak Parti) ÜYE
Furkan TOPALOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Tarık ERDOĞAN (CHP) ÜYE
Nizamettin GÜNEL (CHP) ÜYE
Akın GÜRKAN (İyi Parti) ÜYE
İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Fatih ÖZEREN (Ak Parti) BAŞKAN
Kübranur USLU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Ahmet YILMAZ (Ak Parti) RAPORTÖR
Tarık KANBUR (Ak Parti) ÜYE
Yavuz Selim TUNCER (Ak Parti) ÜYE
Yusuf KOÇHAN (CHP) ÜYE
Hayrettin ÖZBAKIR (CHP) ÜYE
Abdul Fettah DİNDAR (CHP) ÜYE
Akıllı Kent Ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Muharrem BALIK (Ak Parti) BAŞKAN
Adem SEFER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Murat KANT (Ak Parti) RAPORTÖR
Serkan HASER (Ak Parti) ÜYE
Kamil ERKAN (Ak Parti) ÜYE
Ekrem KAYA (CHP) ÜYE
Görkem KURŞUN (CHP) ÜYE
Tufan BABAR (İYİ PARTİ) ÜYE
Göç, Göçmen Ve Mülteciler Komisyonu
Adı, Soyadı Parti
Tülay KALAV (Ak Parti) BAŞKAN
Hüseyin COŞKUN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Gülten TERZİ (Ak Parti) RAPORTÖR
Coşkun SAĞ (Ak Parti) ÜYE
Serdar DURAN (Ak Parti) ÜYE
Seyfi ERBAŞ (CHP) ÜYE
Süleyman Nadir ATAMAN (CHP) ÜYE
Yusuf ALTAY (CHP) ÜYE