Directorate of Unit Pricing and Standards

MANAGER Canan Melikler
RESUME ... Read more
PHONE 0212 449 58 85
CENTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 50 31
ADDRESS Hacı Ahmet Mah. Yeniyol Zarif Sk. No:22 34440 Beyoğlu/İstanbul
HUMAN RESOURCES Make an application >
TASKS
RELATED PARTIES
RELEVANT NEWS
RELATED DOCUMENTS
RELEVANT ARTICLES
  • Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihale edilecek ve ödeneğinin tamamı veya bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca karşılandığı ve denetlemeye yetkili bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıklarınca ihale edilecek olan yapım, onarım ve hizmet işlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda fiyatlarını hazırlamak.
  • Yatırımcı Müdürlüklerin yapacağı işlerin yaklaşık maliyetlerinde kullanacakları fiyatları oluşturmak ve onay almak, bu fiyatlara esas olacak analiz ve tarifleri hazırlamak.
  • Yatırımcı Müdürlükler tarafından yapımı yürütülen işlerde, sözleşmesinde bulunmayan fiyatları, sözleşme dahilinde hazırlamak ve onay alarak ilgili Müdürlüğe bildirmek.
  • Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı işlerde, birimler arasında standardı sağlamak.
  • Tasfiye ve fesih işlemlerinde ilgili Müdürlüğünce oluşturulan komisyon için talep edilen uzman teknik personeli görevlendirmek.
  • Üst yöneticilerce verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.
DIRECTORATE
History
Word
SEARCH
1/ 0
HISTORY UNIT KIND SUBJECT
  • Weather Forecast
  • Traffic
  • Social Facilities