Directorate of Cemeteries Support Services

MANAGER Hikmet Yıldız
RESUME ... Read more
PHONE 0 212 312 65 70
CENTRAL 0 212 312 65 85
FAX 0 212 211 51 31
ADDRESS Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:169 Zincirlikuyu mezarlık alanı girişi Şişli-İSTANBUL
HUMAN RESOURCES Make an application >
TASKS
RELATED PARTIES
RELEVANT NEWS
RELATED DOCUMENTS
RELEVANT ARTICLES
 • Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alımı ihalelerini yaparak kontrollük görevlerini yerine getirmek,
 • İstanbul genelindeki mezarlık alanlarının planlama ve harita işlerini yürütmek, bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirmek,
 • Yeni mezarlık alanları yapmak, yaptırmak, mevcut mezarlıkların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 • Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan mezarlık alanları ile bu alanlar içerisinde yer alan tesislerin bakımı, onanmı ve korunması hizmetlerini yapmak, yaptırmak.
 • İstanbul sınırları içerisinde mezarlıkların korunması ve güvenliğinin sağlanması ile imar planlarında mezarlık alanı olarak ayrılan alanların mezarlık alanları olarak projelendirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Başkanlık makamınca; mezarlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılması istenen iş ve hizmetlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takiplerini yapmak.
 • İhalesi gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ihale şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,
 • Başkanlık makamınca verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.

MEZARLIKLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞEFLİKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEZARLIKLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:169 Zincirlikuyu Mezarlık Alanı Girişi -Şişli-İSTANBUL
Tel : 0 212 312 65 70  Faks: 0 212 455 43 48

Harita İçin Tıklayınız

 

Araç İşletme ve Şehirlerarası Nakil Şefliği :

Adres: Atatürk Cad.No:114/116 A Alibeyköy – Eyüp/İSTANBUL
Tel : 0212 449 91 46

Harita İçin Tıklayınız

DIRECTORATE
History
Word
SEARCH
1/ 1
HISTORY UNIT KIND SUBJECT
 • Weather Forecast
 • Traffic
 • Social Facilities