Directorate of Infrastructure Projects

MANAGER Fatih Duman
RESUME Mr. Fatih Duman was born in Samsun, Turkey in 1971. He received his bachelor’s degree in Civil Engineering from Karadeniz Technical University in Trabzon. He established ... Read more
PHONE 0212 449 99 00
CENTRAL
FAX 0212 449 51 97
ADDRESS Hacı Ahmet Mah. Yeniyol Zarif Sk. No:22 34440 Beyoğlu/İstanbul
HUMAN RESOURCES Make an application >
TASKS
RELATED PARTIES
RELEVANT NEWS
RELATED DOCUMENTS
RELEVANT ARTICLES
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk sınırlan içerisinde, Büyükşehir Belediyesi iç birimleri, İlçe Belediyeleri, resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, beyaz masa başvurulan, görsel ve yazılı basm talepleri, sanal medya talepleri vb. aracılığı ile gelen talepleri toplayıp değerlendirmek.
 • Taleplerin yerinde incelemesini ve araştırmasını yapmak, projenin uygunluğunu değerlendirmek, üzerinde fikir geliştirmek, gerekirse fizibilite raporlan hazırlamak/hazırlatmak, gerekli görmesi durumunda talebi Başkanlığa rapor etmek ve talebin uygun görülmesi halinde projeyi hazırlamak/hazırlatmak.
 • Ürettiği projelerin etkinliğini ve verimliliğini fizibilite veya en etkin fayda/maliyet etütleri ile kontrol etmek, projelerin yatırımcı birimlerce uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, etkin ve verimli proje üretilip üretilmediğine yönelik izleme yapmak ve geri besleme teknikleriyle proje üretim sürecinin gelişimini devam ettirmek.
 • Projelerin hazırlanması sırasında konu ile ilgili Belediye birimleri (Yapı İşleri Müdürlüğü, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü vb.) ve İlçe Belediyeleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Yol-cadde-meydan düzenleme, park ve yeşil alan düzenleme projelerinde; ilgili kuramlardan gelen talepleri değerlendirmek, talebin teknik olarak incelemesini yapmak, gerekli görülmesi halinde Başkanlıkla konuyu aktarmak ve talebin uygun görülmesi halinde projeleri üretmek/ürettirmek.
 • Yol ve kavşak projelerinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce ön projenin tamamlanması, projenin planlara işlenmesi, kamulaştırmaya yönelik evrak, doküman ve paftaların hazırlanıp Başkanlık Onayı alınmış olması, güzergâh ve plan-profilin belirlenmiş olması halinde uygulama projesi çalışmalarına başlamak ve gerekli görüldüğü takdirde avan projeleri de hazırlamak.
 • Yaya geçidi projelerinde; geçidin yapılacağı yerle ilgili Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nce karar alınmış ve avan projesi hazırlanmış olması halinde, uygulama projesi çalışmalarına başlamak, gerekli görüldüğü takdirde avan projeleri de hazırlamak.
 • Zemin altı ve zemin üstü katlı otoparklar, transfer merkezleri projelerinde; ilgili kuramlardan gelen talepleri değerlendirmek, talebi ulaşım açısından Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile birlikte irdelemek, gerekli görmesi halinde fizibilite raporu hazırlamak/hazırlatmak, uygun görülmesi halinde projeleri üretmek.

DIRECTORATE
History
Word
SEARCH
1/ 0
HISTORY UNIT KIND SUBJECT
 • Weather Forecast
 • Traffic
 • Social Facilities