İstanbul Darülaceze Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında açılan İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, 46.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 151.000 metrekare alan üzerine kurulmuştur. 1000 kişi kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük bakım ve huzurevi olma özelliğini taşıyan Darülaceze’de kabul şartlarını taşıyan ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin, barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Geçmişden Günümüze Darülaceze…

Sultan Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında yaptırılan Darülaceze Müessesesi'nin kuruluşu 1877 Osmanlı - Rus savaşına [93 Harbi] dayanmaktadır. Rumeli'deki Osmanlı topraklarının büyük kısmı kaybedilmiş ve bu topraklarda yaşayan Osmanlı Halkları, kitleler halinde İstanbul’a göç etmiştir. 1877- 1879 yılları arasında 400 bin kişinin göç ettiği İstanbul’da sosyal hayat bozulmuş; sokaklar evsiz, hasta, sakat ve dilencilerle dolmuştur. Sultan Abdülhamid Han 30 Mart 1890 tarihinde, sosyal hayattaki bozulmaları önlemek için Darülaceze Müessesesi'nin kurulum çalışmalarına başlama emrini vermiştir.

Darülaceze Müessesesi'nin kurulması için gerekli olan kaynağın büyük bir kısmını Sultan Abdülhamid Han kendi hazinesinden karşılamıştır. 25 Temmuz 1895 tarihine kadar devam eden inşaatın açılışı, Sultan Abdülhamid'in doğum günü olarak kutlanan 31 Ocak 1896 tarihinde yapılmıştır.[1]

Darülaceze Müessesesi Osmanlı Devleti döneminde değişik bakanlıklara, zaman zaman da şehremanetine bağlı olarak hizmet vermiş, 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tamamen İstanbul Belediyesi'ne devredilmiştir. 1998 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetine devam eden Müessese 1998 tarihli mahkeme kararı ile içişleri Bakanlığı'na devredilmiştir.

Darülaceze Müessesesi'nin mahkeme kararı ile içişleri Bakanlığı'na devredilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayışdağı’nda yeni bir Darülaceze hizmete açılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında açılan İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, 46.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 151.000 metrekare alan üzerine kurulmuştur.

1000 kişi kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük bakım ve huzurevi olma özelliğini taşıyan Darülaceze’de kabul şartlarını taşıyan ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin, barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Darülaceze Müdürlüğü'nde kalan sakinler, fiziksel ve psikolojik durumlarına göre gruplandırılmış olup, kendilerine en uygun yaşam sitelerinde hizmet verilmektedir. Yaşam sitelerinin fiziki şartları ise sakinlerin profillerine göre oluşturulmuştur. Yaşamsal ihtiyaçları da bilgisayarlı otomasyon sistemi ile takip edilmektedir.

Darülaceze sakinlerinin yaşamsal ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçları da kurum tarafından karşılanmaktadır. Kampüste yer alan Spor Salonu, Kütüphane, Sosyal Aktivite Merkezi, Kafeterya, Doğal Dinlenme Alanları, Hobi ve Hayvanat Bahçesi gibi alanlarda da sakinlere rehabilitasyon amaçlı hizmetler verilmektedir.

 

[1]    Yıldırım, Nuran,  “İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi'', Darülaceze Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, S.V.

 

Yaşam Siteleri / İç Birimler

Güven Sitesi: Öz bakımını yapabilen ve kısmen bakım desteğine ihtiyaç duyan bayan sakinlerimizin kaldığı site, 130 yatak kapasitesine sahiptir.

Sevgi Sitesi: Kısmen bakım desteğine ihtiyaç duyan bay sakinlerimizin kaldığı site, 131 yatak kapasitesine sahiptir.

Zümrüt Sitesi: Öz bakımını yapabilen bay sakinlerimizin kaldığı site, 68 yatak kapasitesine sahiptir.

Şefkat Sitesi: Öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı bayan sakinlerimizin kaldığı site, 90 yatak kapasitesine sahiptir.

Papatya Sitesi: Zihinsel engelli bayan sakinlerimizin kaldığı site, 60 yatak kapasitesine sahiptir.

Dolunay Sitesi: Zihinsel engelli bay sakinlerimizin kaldığı site, 64 yatak kapasitesine sahiptir.

Çınar Sitesi: Demans ve Alzheimer tanılı bayan sakinlerimizin yaşamını sürdürdüğü site, 56 yatak kapasitesine sahiptir.

Umut Sitesi: Demans ve Alzheimer tanılı bay sakinlerimizin yaşamını sürdürdüğü site, 39 yatak kapasitesine sahiptir.

Huzur Sitesi: Öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı bay sakinlerimizin kaldığı site, 142 yatak kapasitesine sahiptir.

Misafirhaneler : Müdürlüğümüz    içerisinde hizmet  veren  Fizik  Tedavi Merkezimizden  faydalanmak isteyen hasta ve yakınlarının, sınırlı süreli ve hizmet bedeli karşılığı kaldığı 12 apart daireden   oluşan   birimdir.

 

Yaşam Siteleri / Dış Birimler

Dr. Beşir Akınal Huzurevi

Kartal-Ayazma'da 2011 yılında hizmete açılmıştır. Öz bakımını yapabilen, fiziksel ve zihinsel herhangi bir sorunu bulunmayan sakinlerimize ücret karşılığı hizmet veren merkez, 75 kişi kapasitelidir.

Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi-Sanatçı Yaşam Evi

Hayırsever vatandaşlarımızdan Abdullah Turan'ın vasiyeti üzerine eşi Nerime Turan tarafından yaptırılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan Akseki Ormanalı Abdullah Nerime Turan Huzurevi büyük bir tadilattan geçirilerek, 2011 yılından itibaren Sanatçı Yaşam Evi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

3200 metrekaresi kapalı, 3800 metrekaresi açık olmak üzere 7000 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Merkez 76 kişi kapasiteli olup Kartal-Yakacık'ta sanatçılarımıza hizmet vermektedir.

Yaşam Evleri

Darülaceze'de kalma şartlarına sahip yaşlıların alıştıkları sosyal ortamlarından, mahallelerinden ve semtlerinden koparılmadan evlere yerleştirilerek sosyal bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır. Sakinlerin, Darülaceze kampüsünde alacakları tüm hizmetlerden yararlanabilecekleri şekilde düzenlenen Yaşam Evleri' nin tüm giderleri ve her türlü ihtiyaçları İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.

İGEM

İstanbul Gençlik Eğitim ve Rehberlik Merkezi

Merkez, Sultanbeyli’de ikamet eden 7-18 yaş arasındaki çocuklara sosyal, fiziksel, zihinsel ve rehabilitasyona yönelik aktiviteler sunarak, çocukları sokağın risklerinden uzak tutmayı hedefleyen, gündüzlü hizmet veren birimdir.

Merkeze kayıtlı çocuklara psikolojik danışmanlık, rehberlik ve eğitim alanlarında destek sağlanmaktadır. Ayrıca çocuklara sanat etkinlikleri, (resim, müzik, ebru, el sanatları, drama) sosyal ve spor aktiviteleri alanlarında eğitimciler eşliğinde dersler verilmektedir.

Darülaceze'ye Nasıl Kabul Edilirsiniz?

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde kalmak isteyen müracaatçılara ilişkin başvurular Sakin Kabul ve Sosyal Hizmetler Şefliği'ne yapılır. Sosyal çalışmacılar tarafından yapılan inceleme sonucu kabul şartlarına uygun olduğu tespit edilen kişiler, gerekli belgeler de tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Kabul Komisyonu'na sevk edilir.

Kabul Komisyonu tarafından uygun görülen kişilerin kuruma kabulü yapılır.

Başvurular bireyin kendisi ya da ilgilileri tarafından, 153 no'lu Beyaz Masa vasıtasıyla veya 0 216 528 85 85 no'lu Yaşlı Danışma Hattı'ndan yapılabilir.

 

Başvurularda Aranacak Şartlar

1 - İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

2 - Kadınlarda 55 yaş,  erkeklerde 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

3 - Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmamak [Medeni Kanun Md:364],

4 - Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile tespit edilmiş olmak,

5 - Bulaşıcı hastalığı olmamak,

6 - Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

7 - Akıl hastalığı, zekâ geriliği bulunmamak.

Hizmetlerimiz

Beslenme: Sakinlerimize diyetisyen gözetiminde üçü ana ikisi de ara öğün olmak üzere günde beş öğün yemek verilmektedir. Ayrıca sakinlerimiz kurum içerisinde faaliyet gösteren kafeteryalardan da yararlanabilmektedirler.

Muayene ve Tedavi Hizmetleri: Sakinlerimizin periyodik muayeneleri, kurum bünyesinde çalışmakta olan diş hekimi, aile hekimi, psikiyatrist, nörolog ve fizik tedavi uzmanı tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Hastalıkları ayrıntılı tetkik ve tedavi gerektiren sakinlerimiz, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek her türlü tedavileri kurum tarafından takip edilmektedir.

Giyim: Darülaceze'de kalmakta olan sakinlerimizin tüm giyim ihtiyaçları İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal ihtiyaçlar: Sakinlerimizin sosyal hayata adaptasyonlarına yönelik kurum içi ve kurum dışı etkinlikler düzenlenmektedir. (Şehir içi ve şehir dışı kültür gezileri, yemek, konser, sinema, doğum günü, piknik organizasyonları v.b )

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: Sakinlerimizin fonksiyonel kapasitelerini artırarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen merkez, bilimsel yöntemler ışığında ileri teknoloji ile hizmet vermektedir. Fiziksel yetersizlik içindeki sakinlerimize uygulanan FTR programlarından olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Hasta Sevk Birimi: Kurum hekimleri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilen sakinlerimizin hastanelerdeki tedavi süreçlerini takip eden ve gerekli durumlarda hastaneye yatışı yapılan sakinlerimize refakat hizmeti veren birimdir.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Çoğunluğu yaşlı ve bir kısmı yatağa bağımlı olan sakinlerimizin sağlığının korunması ve olası hastalıklara karşı erken tedbir alınması amacıyla koruyucu sağlık programları uygulanmaktadır. Bası yarası ve kontraktür önleme programı, aktif yaşlanma programı, konstipasyon önleme programı, mobilizasyon programı, tiroid tarama programı bunlardan bazılarıdır.

Aktif Yaşlılık Programı: Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan sorunların azaltılması amacı ile düzenli egzersiz/spor aktiviteleri ile uğraş terapisi çalışmalarını içermektedir.

Sosyal Aktivite Merkezi: Sakinlerimizin sosyal rehabilitasyonu için kurulan merkezde, eğitimciler tarafından resim, müzik, örgü, ahşap boyama ve takı tasarım gibi branşlarda dersler verilmektedir. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünler belirli dönemlerde düzenlenen kermeslerde ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.

Spor Salonu: Sakinlerimizin fiziksel ve zihinsel durumlarına uygun spor aktivitelerine katılabilecekleri kapalı ve açık oyun alanlarını bünyesinde barındıran spor kompleksi mevcuttur.

Çok Amaçlı Kompleks: Kompleks içerisinde sakinlerimiz için sinema gösterimlerinin yapıldığı 60 kişi kapasiteli sinema salonu, internet kafe ve 450' si sesli olmak üzere toplam 3350 adet kitaptan oluşan bir kütüphane mevcuttur.

Doğal Dinlenme Alanları: Sakinlerimizin boş vakitlerini geçirebilecekleri ve ruhsal dinginliğe ulaşabilecekleri şekilde düzenlenmiş olan dinlenme alanlarında yapay dere ve çardaklar bulunmaktadır.

Hobi Bahçesi: Kampüs içerisinde sakinlerimizin rehabilitasyonuna yönelik oluşturulan hobi bahçesinde, arzu eden sakinler kendilerine ayrılan alanda sebze yetiştirmektedirler.

Kanuni Temsilcilik Hizmetleri: Doktor raporu ile vesayeti uygun görülen sakinlerimiz adına vesayet ihbarı yapılmakta, vasi atanacak herhangi bir yakını olmayanlar için gönüllü vasiler tespit edilmektedir.

Sosyal Duyarlılık: Eğitim müfredatı kapsamında "Sosyal Duyarlılık Projesi" için kurumumuza başvuru yapan öğrencilerin sosyal konularda gönüllü çalışmalarını desteklemeyi hedefleyen proje, "Darülaceze Sakinlerinin Sosyal Hayata Adaptasyonu" projesi ile birleştirilmiştir. Çeşitli eğitim öğretim düzeyindeki öğrenciler kendilerine en uygun sakin profili ile ilişkilendirilerek proje kapsamında çalışmaları desteklenmektedir.

Gönüllü Hizmetleri: Sakinlerimizin ilgi alanları ve sosyal ihtiyaçları önceden tespit edilmektedir. Bu kapsamda gönüllüler bilgi, beceri, ilgi alanları ve eğitim durumları göz önünde bulundurularak sakinler ile tanıştırılmakta ve de ilişkilendirilmektedir.

Manevi Bakım: Sakinlerimizin manevi ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak İstanbul il Müftülüğü'nün koordinasyonu ile her hafta manevi bakım programları düzenlenmektedir. Dini ve ahlaki sohbet programları ile mübarek gün ve gecelerdeki çeşitli etkinlikler din görevlilerince yürütülmektedir.

İbadethaneler: Üç büyük dine mensup sakinlerimizin ibadetlerini yapabilmeleri için camii, şapel ve midraş oluşturulmuştur.

Yaşlı Danışma Hattı: Vatandaşlarımızın yaşlı hizmetleri alanındaki tüm ihtiyaçlarına en kısa sürede ulaşabilmelerini sağlamak ve sosyal hizmet alanında rehberlik sunmak amacı ile oluşturulmuş birimdir. Yaşlılar ile ilgili her türlü istek ve önerilerinizi 0 216 528 85 85 numaralı telefondan bizlere ulaştırabilirsiniz.

Uluslararası Çalışmalar: Yurt dışında benzer hizmet veren ve bu alanda çalışmalar yürüten kurumlarla bilgi alışverişinde bulunularak sosyal projeler yürütülmektedir.

Kalite Çalışmaları: Çalışanlarının performanslarını üst seviyede tutarak hizmetlerinde koşulsuz sakin memnuniyetini ilke edinen Darülaceze, bu alandaki kalite standartlarında norm belirleyici olmayı hedef belirlemiştir. Eğitim, performans yönetimi, çalışan ve sakin memnuniyeti ile oluşturulan kalite yönetimi anlayışını ve hizmet standartlarını sürekli geliştirerek edinilen bilgi ve deneyimleri benzer hizmet veren sosyal kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Evsizlere Geçici Konaklama Hizmeti: İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İstanbul’da sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan kişilerin, spor tesislerinde kış ayları süresince barınma, beslenme, kişisel hijyen, sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçlarına destek verilmektedir.

Darülaceze Dostluğu

"Darülaceze Dostluğu" kavramı, "Toplumsal Duyarlılık Projesi" kapsamında bireysel gönüllüler, öğrenciler, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalar neticesinde doğmuştur. Darülaceze Dostluğunun devamlılığını sağlamak için gönüllüler ile sakinlerimizi sosyal hayatın içinde buluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla "Sakinlerin Sosyal Hayata Adaptasyonu" ve "Hayat Okulu" projeleri hayata geçirilmiştir.

Etkileşimin karşılıklı olduğu ve her iki tarafın da yarar gördüğü çalışmalara katılan, kurumsal ve bireysel desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza "Darülaceze Dostu" sertifikası verilmekte; projenin devamlılığı kapsamında gönüllüler ile sakinlerimizi buluşturma çalışmalarına devam edilmektedir.

Darülaceze Dostları

Bireysel gönüllüler, üniversiteler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullar ile çeşitli dernek ve yardım kuruluşları sosyal projelerimizde gönüllü çalışmalara devam etmekte ve Darülaceze Dostlarına her gün yenileri eklenmektedir.

 

"Gençlerin aynada göremediklerini, yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar." (Mevlana)

 

KAPIMIZ AÇIK, KALBİMİZ DE…

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler