MECLİS KOMİSYONLARI

YASAL DAYANAK

22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Bu maddeyle ilgili alıntı aşağıdadır.

İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
2016-2017'de 1 YIL İÇİN SEÇİLEN MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU  
1. Hadi DİLER (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Maliki Ejder BATUR (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Serhan KURAL (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Abdülnaser ŞİMŞEK (AK PARTİ) ÜYE
5. Eyüp DURSUN (AK PARTİ) ÜYE
6. M.Sedat ÖZKAN (CHP) ÜYE
7. Cemal ŞERİFOĞLU (CHP) ÜYE
8. Ercan Ulaş KAYA (CHP) ÜYE
9. Ülkü KOÇAR (CHP) ÜYE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU  
1. Erdal YILMAZ (AK PARTİ) BAŞKAN 
2. Mehmet ÖZGÜR (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Mehmet FINDIKÇI (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Togay ÇOBAN (AK PARTİ)  ÜYE
5. Semra YAŞAR (AK PARTİ) ÜYE
6. S. Tarık BALYALI (CHP) ÜYE
7. Alper KUŞ (CHP) ÜYE
8. Muzaffer ŞAHİN (CHP) ÜYE
9.Abdulhadi AKMUGAN (CHP) ÜYE
SAĞLIK KOMİSYONU  
1. Habibe GÜNER (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Burhan ŞENTÜRK (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Harun ÖZER (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Bülent KATKAK (AK PARTİ) ÜYE
5. İhsan KOÇ (AK PARTİ)  ÜYE
6. Yavuz İREN (CHP) ÜYE
7. Ümüt YURDAKUL (CHP) ÜYE
8. Dilek KOÇAK (CHP) ÜYE
9. Avedis Kevork HİLKAT (CHP) ÜYE
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU  
1. Mahmut YETER (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Yüksel AKYOL (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Hicran HAMZA ÇELİKYAY (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Hikmet ÖZTÜRK (AK PARTİ) ÜYE
5. Murat GÜLKIRAN (AK PARTİ)  ÜYE
6. Yunus CAN (CHP) ÜYE
7. Önder POLATOĞLU (CHP) ÜYE
8. Şafak KIR (CHP) ÜYE
9. Musa KELEŞ (CHP) ÜYE
EĞİTİM KOMİSYONU
1. Zeynel ÖNAL (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Ömer ŞAHAN (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Çiğdem ÖZ (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Aşkın CEYLAN (AK PARTİ) ÜYE
5. Hüseyin AKGÜL (AK PARTİ) ÜYE
6. Nazim ÇUHALI (CHP) ÜYE
7. Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP) ÜYE
8. Nebahat YILDIRIM (CHP) ÜYE
9. Ümüt YURDAKUL (CHP) ÜYE
HUKUK KOMİSYONU  
1. Osman GÖKÇEBAŞ (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. İlyas ÇELİK (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Civan GÜNDOĞDU (AK PARTİ) ÜYE
5. Sibğetullah ŞAHİN (AK PARTİ) ÜYE
6. İsa ÖZTÜRK (CHP) ÜYE
7. İsmail Doğan SUBAŞI (CHP) ÜYE
8. Taner KAZANOĞLU (CHP) ÜYE
9. Alev DAĞLAYAN (CHP) ÜYE
TARİFE KOMİSYONU  
1. Seçkin TURAN (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Recep EROL (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Mehmet Selim BİLMEN (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Derya BACACI (AK PARTİ) ÜYE
5. Nazmiye Sümeyye SAYAN (AK PARTİ) ÜYE
6. Seyit Ali AYDOĞMUŞ (CHP) ÜYE
7. Hasan SADET (CHP) ÜYE
8. Zafer POLAT (CHP) ÜYE
9. İsmail SÖYLEMEZ (CHP) ÜYE
HARİTA KOMİSYONU  
1.Mustafa DEMİR (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Selçuk BOSTAN (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Bülent AŞKIN (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Abdülhamit DURSUN (AK PARTİ) ÜYE
5. Mesut ÜNER (AK PARTİ) ÜYE
6. Cevdet BAYRAM (CHP) ÜYE
7. Canan SEZGİN (CHP) ÜYE
8. Doruk BULUT (CHP) ÜYE
9. Şenol YOLBİR (CHP) ÜYE
AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
1.Hamza CEBECİ (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Fatma GENÇ ÜNAY (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Tülay TAŞTAN (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Gürkan İzzet PAKSOY (AK PARTİ) ÜYE
5. Murat TÜRKYILMAZ (AK PARTİ) ÜYE
6. M.Berke MERTER (CHP) ÜYE
7. Ercan ERDEM (CHP) ÜYE
8. Fatih ÜSTÜNBAŞ (CHP) ÜYE
9. Zeynel YILMAZ (CHP) ÜYE
TURİZM KOMİSYONU  
1. Özdemir İÇİN (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Yasir ÇELİK (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Mehmet ACAR (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Fatma BALCI (AK PARTİ) ÜYE
5. Bilal ÖZTÜRK (AK PARTİ) ÜYE
6. Erdal TÜFEKÇİ (CHP) ÜYE
7. Nezih KÜÇÜKERDEN (CHP) ÜYE
8. Sait COŞKUNOĞLU (CHP) ÜYE
9. Bayram ÖZATA (CHP) ÜYE
DEPREM VE DOĞAL AFET KOMİSYONU  
1. Turgay AKPINAR (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Rıfat KUTLU (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Adnan YILMAZ (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Timur SOYSAL (AK PARTİ) ÜYE
5. Mehmet ÇON (AK PARTİ) ÜYE
6. Nevzat ŞELİMEN (CHP) ÜYE
7. Servet BAYLAN (CHP) ÜYE
8. Murat TERCAN (CHP) ÜYE
9. Efrayim DEVECİ (CHP) ÜYE
ENGELSİZ HAYAT KOMİSYONU  
1. Abdurrahman HİÇYILMAZ (AK PARTİ)  BAŞKAN
2. Özlem YİR (AK PARTİ)  BAŞKAN V.
3. Pakize BAHADIR (AK PARTİ)  RAPORTÖR
4. Hayriye ÇİÇEK (AK PARTİ)  ÜYE
5. Sedat DEMİRTAŞ (AK PARTİ)  ÜYE
6. Murat ÇÖPÜRKAYA (CHP) ÜYE
7. Kamil Seçkin ÖZDEMİR (CHP) ÜYE
8. Saadet GENÇOĞLU (CHP) ÜYE
9. Mehmet GÜREL (CHP) ÜYE
KADIN AİLE VE ÇOCUK KOMİSYONU
1. Havvanur YURTSEVER      (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Manolya DEMİRÖREN TEKİN  (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Nuran KIRLAK (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Merve ÇABUK  (AK PARTİ) ÜYE
5. Helin GÖRGÜL (AK PARTİ) ÜYE
6. Belgin TEZER  (CHP) ÜYE
7. Ayşe Ayla TAYGAROĞLU (CHP) ÜYE
8. Sevim YALINKILIÇ (CHP) ÜYE
9. Ahmet TEMURLENK (CHP) ÜYE
KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI KOM.  
1. Selamet AYGÜN  (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Erdoğan ŞAHİN (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Mehmet YAMAN (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Müberra İNAL ARSLAN (AK PARTİ) ÜYE
5. Soner BİBER (AK PARTİ) ÜYE
6. Süleyman KOLCUOĞLU (CHP) ÜYE
7. Efrayim DEVECİ (CHP) ÜYE
8. Namık Kemal CEYLAN (CHP) ÜYE
9. Adnan TÜRKOĞLU (CHP) ÜYE
HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
1. Nurettin ÇELİK  (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Ali Murat ALATEPE (AK PARTİ)

BAŞKAN V.

3. İdris TOPDAĞ (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Turan Topal (AK PARTİ) ÜYE
5. Mehmet MAZİ (AK PARTİ) ÜYE
6. Nebahat YILDIRIM (CHP) ÜYE
7. Zafer POLAT  (CHP) ÜYE
8. İlhan DEMİROK (CHP) ÜYE
9. Murat Ali TALAY (CHP) ÜYE
ALTYAPI, MESKEN VE EMLAK KOM.  
1. Özcan KARA (AK PARTİ) BAŞKAN
2. Mustafa Cevat ARZIK (AK PARTİ) BAŞKAN V.
3. Abdullah ÖZDEMİR (AK PARTİ) RAPORTÖR
4. Eyüp ERDAL (AK PARTİ) ÜYE
5. Umut EKŞİ (AK PARTİ) ÜYE
6. Murat TERCAN (CHP) ÜYE
7. Nizamettin GÜNEL (CHP) ÜYE
8. Fevzi AĞAÇDALI (CHP) ÜYE
9. İsmail KOÇ (CHP) ÜYE
TEMEL HAKLAR KOMİSYONU  
1. Adem GÖKTAŞ (AK PARTİ)  BAŞKAN
2. Fatma ELMASGÜL TORUN (AK PARTİ)  BAŞKAN V.
3. Aysel ÇELİKBOZ (AK PARTİ)  RAPORTÖR
4. Salih AKVERDİ (AK PARTİ) ÜYE
5. Solmaz KIRAN ÇİNKİL (AK PARTİ)  ÜYE
6. Selahattin ENGEZ (CHP) ÜYE
7. Kamil SEÇKİN ÖZDEMİR (CHP) ÜYE
8. Erhan ASLANER (CHP) ÜYE
9. Muharrem ÇATALKAYA (CHP) ÜYE
TARIM, ORMAN KÖY HİZMETLERİ KOM.
 1. Rasim BİLGEHAN  (AK PARTİ) BAŞKAN
 2. Hüseyin KAHYA (AK PARTİ) BAŞKAN V.
 3. Rıdvan YAVUZBİLGE (AK PARTİ) RAPORTÖR
 4. Tamer ŞİŞMAN (AK PARTİ) ÜYE
 5. Osman KORKUSUZ (AK PARTİ) ÜYE
 6. Mustafa Oktay AKSU (CHP) ÜYE
 7. Süleyman KOLCUOĞLU (CHP) ÜYE
 8. Mümün KOÇOĞLU (CHP) ÜYE
 9. Melih YILDIZ (CHP) ÜYE
ÇEVRE KOMİSYONU  
 1. Osman DEMİR  (AK PARTİ) BAŞKAN
 2. Ahmet YILDIZ (AK PARTİ) BAŞKAN V.
 3. İbrahim HOCAOĞLU (AK PARTİ) RAPORTÖR
 4. Oktay BİRİNCİ (AK PARTİ) ÜYE
 5. Gönül İSKENDER (AK PARTİ) ÜYE
 6. Doğan OLGUN (CHP) ÜYE
 7. Selçuk CEBİR (CHP) ÜYE
 8. Cengiz GÜLOĞLU (CHP) ÜYE
 9. Sevim YALINKILIÇ (CHP) ÜYE
GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU  
 1. Önder BENZEŞ (AK PARTİ) BAŞKAN
 2. Mehmet ERİKÇİ (AK PARTİ) BAŞKAN V.
 3. Nezir TÜYSÜZ (AK PARTİ) RAPORTÖR
 4. Halil İbrahim ARSLAN (AK PARTİ) ÜYE
 5. Fatih ÖZEREN (AK PARTİ) ÜYE
 6. Affan Mahmut KEÇECİ (CHP) ÜYE
 7. Gökan ZEYBEK (CHP) ÜYE
 8. Ahmet ŞAHİN (CHP) ÜYE
 9. Soydan ALKAN (CHP) ÜYE
KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU
 1. Şenol CENGİZ  (AK PARTİ) BAŞKAN
 2. Ahmet Hilmi BOYRAZ (AK PARTİ) BAŞKAN V.
 3. Necdet DURSUN (AK PARTİ) RAPORTÖR
 4. Hüseyin ERDOĞDU (AK PARTİ) ÜYE
 5. Derya UZUNBOY (AK PARTİ) ÜYE
 6. Deniz ERZİNCAN (CHP) ÜYE
 7. Mesut KÖSEDAĞI (CHP) ÜYE
 8. Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP) ÜYE
 9. Belgin TEZER (CHP) ÜYE
SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
 1. Osman AYDIN (AK PARTİ) BAŞKAN
 2. Cemal MERDAN (AK PARTİ) BAŞKAN V.
 3. Hayrullah HASDEMİR (AK PARTİ) RAPORTÖR
 4. Seyithan İZSİZ (AK PARTİ) ÜYE
 5. İlhan ŞENGÜLER (AK PARTİ) ÜYE
 6. Erdal TÜFEKÇİ (CHP) ÜYE
 7. Efrayim DEVECİ (CHP) ÜYE
 8. Mustafa GÜL  (CHP) ÜYE
 9. Ahmet MERİÇ (CHP) ÜYE
KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU
 1. Nagihan ÜRGEN (AK PARTİ) BAŞKAN
 2. Temel YAZ (AK PARTİ) BAŞKAN V.
 3. Serpil BOZKURT (AK PARTİ) RAPORTÖR
 4. Muhammed Ali YILMAZ (AK PARTİ) ÜYE
 5. Murat ŞAHİN (AK PARTİ) ÜYE
 6. Özgür DURMUŞ (CHP) ÜYE
 7. Erkan ERDOĞAN (CHP) ÜYE
 8. Soydan ALKAN (CHP) ÜYE
 9. Esra KAYA ERDOĞAN (CHP) ÜYE

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler