MECLİS KOMİSYONLARI

YASAL DAYANAK

22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Bu maddeyle ilgili alıntı aşağıdadır.

İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2018-2019'de 1 Yıl İçin Seçilen Meclis İhtisas Komisyonları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Yüksel AKYOL (Ak Parti) BAŞKAN
Osman DEMİR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Turgay AKPINAR (Ak Parti) RAPORTÖR
Eyüp DURSUN (Ak Parti) ÜYE
Mehmet ÇON (Ak Parti) ÜYE
M.Sedat ÖZKAN (CHP) ÜYE
Esin HACIALİOĞLU (CHP) ÜYE
Soydan ALKAN (CHP) ÜYE
Şafak KIR (CHP) ÜYE

Plan ve Bütçe Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Erdal YILMAZ (Ak Parti) BAŞKAN
Mehmet Selim BİLMEN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Semra YAŞAR (Ak Parti) RAPORTÖR
Müberra İnal ARSLAN (Ak Parti) ÜYE
Osman KORKUSUZ (Ak Parti) ÜYE
Saadet GENCOĞLU (CHP) ÜYE
Abdulhadi AKMUGAN (CHP) ÜYE
Hasan TAPAN (CHP) ÜYE
Fatih ÜSTÜNBAŞ (CHP) ÜYE

Sağlık Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Civan GÜNDOĞDU (Ak Parti) BAŞKAN
İhsan KOÇ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Fethi BAŞARANOĞLU (Ak Parti) RAPORTÖR
Salim KAİN (Ak Parti) ÜYE
Mercan YILMAZ (Ak Parti) ÜYE
Avedis Kevork HİLKAT  (CHP) ÜYE
Yavuz İREN (CHP) ÜYE
Dilek KOÇAK (CHP) ÜYE
Ümüt YURDAKUL (CHP) ÜYE

Ulaşım ve Trafik Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mahmut YETER (Ak Parti) BAŞKAN
Hüseyin KARAKAYA (Ak Parti) BAŞKAN V.
Rıfat KUTLU (Ak Parti) RAPORTÖR
Murat ŞAHİN (Ak Parti) ÜYE
Mevlid UYAN (Ak Parti) ÜYE
İsmail Doğan SUBAŞI (CHP) ÜYE
Yunus CAN (CHP) ÜYE
Önder POLATOĞLU  (CHP) ÜYE
Musa KELEŞ (CHP) ÜYE

Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Zeynel ÖNAL (Ak Parti) BAŞKAN
Bülent AŞKIN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Yasemin BATUR (Ak Parti) RAPORTÖR
Aşkın CEYLAN (Ak Parti) ÜYE
Fatih POYRAZ (Ak Parti) ÜYE
Nazim ÇUHALI  (CHP) ÜYE
Sabiha TÜZÜNOĞLU  (CHP) ÜYE
Nebahat YILDIRIM (CHP) ÜYE
Ümüt YURDAKUL (CHP) ÜYE

Hukuk Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Sibğetullah ŞAHİN (Ak Parti) BAŞKAN
Hayriye ÇİÇEK  (Ak Parti) BAŞKAN V.
Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE (Ak Parti) RAPORTÖR
İlyas ÇELİK (Ak Parti) ÜYE
Murat GÜLKIRAN (Ak Parti) ÜYE
İsa ÖZTÜRK (CHP) ÜYE
Alev DAĞLAYAN (CHP) ÜYE
Taner KAZANOĞLU (CHP) ÜYE
Erhan ASLANER (CHP) ÜYE

Tarife Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Seçkin TURAN (Ak Parti) BAŞKAN
Recep EROL (Ak Parti) BAŞKAN V.
Metin KİLİK (Ak Parti) RAPORTÖR
Derya BACACI (Ak Parti) ÜYE
Gönül İSKENDER (Ak Parti) ÜYE
Seyit Ali AYDOĞMUŞ  (CHP) ÜYE
Hasan SADET (CHP) ÜYE
İsmail SÖYLEMEZ (CHP) ÜYE
Sait COŞKUNOĞLU (CHP) ÜYE

Harita Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mustafa DEMİR (Ak Parti) BAŞKAN
Remzi ŞEKER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Nazmiye Sümeyye SAYAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Abdülhamit DURSUN (Ak Parti) ÜYE
Fatma ELMASGÜL TORUN (Ak Parti) ÜYE
Cevdet BAYRAM (CHP) ÜYE
Canan SEZGİN (CHP) ÜYE
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) ÜYE
Şenol YOLBİR (CHP) ÜYE

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Fatma GENÇ ÜNAY (Ak Parti) BAŞKAN
Ahmet Bilal KIYMAZ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Tülay TAŞTAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Satıhanım TELOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Serap EŞİT ELVEREN (Ak Parti) ÜYE
M.Berke MERTER (CHP) ÜYE
Zeynel YILMAZ  (CHP) ÜYE
Murat TERCAN (CHP) ÜYE
Ercan ERDEM (CHP) ÜYE

Turizm Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mehmet ACAR (Ak Parti) BAŞKAN
Fatma BALCI (Ak Parti) BAŞKAN V.
Bülent KATKAK (Ak Parti) RAPORTÖR
Cemali ERGÜL (Ak Parti) ÜYE
Ebru HABİP (Ak Parti) ÜYE
Ahmet ŞAHİN (CHP) ÜYE
Ali Rıza YILMAZ (CHP) ÜYE
Bayram ÖZATA (CHP) ÜYE
Erdal TÜFEKÇİ (CHP) ÜYE

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Hikmet ÖZTÜRK (Ak Parti) BAŞKAN
Adnan YILMAZ    (Ak Parti) BAŞKAN V.
Kağan ŞAHİN (Ak Parti) RAPORTÖR
Hüseyin AKGÜL (Ak Parti) ÜYE
Timur SOYSAL (Ak Parti) ÜYE
Süleyman Nadir ATAMAN (CHP) ÜYE
Servet BAYLAN (CHP) ÜYE
Tankut GÜNDOĞAR (CHP) ÜYE
Doğan OLGUN (CHP) ÜYE

Engelsiz Hayat Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Abdurrahman HİÇYILMAZ (Ak Parti) BAŞKAN
Özlem YİR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Pakize BAHADIR (Ak Parti) RAPORTÖR
Şenol ÇETİN (Ak Parti) ÜYE
Harun ÖZER (Ak Parti) ÜYE
İsmail KOÇ (CHP) ÜYE
Ufuk AKIN (CHP) ÜYE
Ali DELEN (CHP) ÜYE
Canan SEZGİN (CHP) ÜYE

Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Çiğdem ÖZ (Ak Parti) BAŞKAN
Şerife TAŞBAŞI   (Ak Parti) BAŞKAN V.
Nuran KIRLAK (Ak Parti) RAPORTÖR
Merve ÇABUK (Ak Parti) ÜYE
Manolya DEMİRÖREN TEKİN    (Ak Parti) ÜYE
Belgin TEZER (CHP) ÜYE
İsmail SÖYLEMEZ (CHP) ÜYE
Abdul Fettah DİNDAR (CHP) ÜYE
Seyit Ali AYDOĞMUŞ (CHP) ÜYE

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Selamet AYGÜN (Ak Parti) BAŞKAN
Erdoğan ŞAHİN  (Ak Parti) BAŞKAN V.
Soner BİBER  (Ak Parti) RAPORTÖR
Mehmet ÖZGÜR (Ak Parti) ÜYE
Kemal KİL (Ak Parti) ÜYE
Süleyman KOLCUOĞLU (CHP) ÜYE
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) ÜYE
Ülkü KOÇAR   (CHP) ÜYE
Adnan TÜRKOĞLU (CHP) ÜYE

Halkla İlişkiler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nurettin ÇELİK (Ak Parti) BAŞKAN
İdris TOPDAĞ  (Ak Parti) BAŞKAN V.
Mehmet YAMAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Turan Topal (Ak Parti) ÜYE
Mehmet MAZİ (Ak Parti) ÜYE
Nebahat YILDIRIM  (CHP) ÜYE
Zafer POLAT (CHP) ÜYE
İlhan DEMİROK (CHP) ÜYE
Murat Ali TALAY (CHP) ÜYE

Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Umut EKŞİ (Ak Parti) BAŞKAN
Abdullah ÖZDEMİR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Hadi DİLER (Ak Parti) RAPORTÖR
Bilal ÖZTÜRK (Ak Parti) ÜYE
Eyüp ERDAL (Ak Parti) ÜYE
Nizamettin GÜNEL (CHP) ÜYE
Tarık ERDOĞAN (CHP) ÜYE
İsmail KOÇ (CHP) ÜYE
Fevzi AĞAÇDALI (CHP) ÜYE

Temel Haklar Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Adem GÖKTAŞ (Ak Parti) BAŞKAN
Helin GÖRGÜL (Ak Parti) BAŞKAN V.
Fatma SELMAN    (Ak Parti) RAPORTÖR
Aysel ÇELİK BOZ (Ak Parti) ÜYE
Adnan ŞENOCAK   (Ak Parti) ÜYE
Selahattin ENGEZ (CHP) ÜYE
Muharrem ÇATALKAYA (CHP) ÜYE
Hayrettin ALTUNOK (CHP) ÜYE
Namık Kemal CEYLAN (CHP) ÜYE

Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Eren ÖZDEMİR     (Ak Parti) BAŞKAN
Hüseyin KAHYA (Ak Parti) BAŞKAN V.
Rıdvan YAVUZBİLGE (Ak Parti) RAPORTÖR
Tamer ŞİŞMAN (Ak Parti) ÜYE
Gürbüz SÜLEYMANOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Süleyman KOLCUOĞLU (CHP) ÜYE
Melih YILDIZ (CHP) ÜYE
Mümün KOÇOĞLU (CHP) ÜYE
Doruk BULUT (CHP) ÜYE

Çevre ve Enerji Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nagihan ÜRGEN   (Ak Parti) BAŞKAN
İbrahim HOCAOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Hüseyin COŞGUN (Ak Parti) RAPORTÖR
Ahmet YILDIZ (Ak Parti) ÜYE
Mehmet FINDIKÇI (Ak Parti) ÜYE
Ayşe Ayla TAYGAROĞLU (CHP) ÜYE
Doğan OLGUN (CHP) ÜYE
Cengiz GÜLOĞLU (CHP) ÜYE
Ahmet TEMÜRLENK (CHP) ÜYE

Gençlik ve Spor Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nezir TÜYSÜZ (Ak Parti) BAŞKAN
Burhan ŞENTÜRK (Ak Parti) BAŞKAN V.
Ali BAŞKAYA (Ak Parti) RAPORTÖR
Derya UZUNBOY (Ak Parti) ÜYE
İsmail KARABİBER (Ak Parti) ÜYE
Coşkun TANIŞ (CHP) ÜYE
Fatih KELEŞ (CHP) ÜYE
Kamil Seçkin ÖZDEMİR (CHP) ÜYE
Nadir GÜNDAY      (CHP) ÜYE

Kültür ve Sanat Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Necdet DURSUN (Ak Parti) BAŞKAN
Ahmet Hilmi BOYRAZ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Hüseyin ERDOĞDU (Ak Parti) RAPORTÖR
Cemal MERDAN (Ak Parti) ÜYE
Osman AYDIN (Ak Parti) ÜYE
Deniz ERZİNCAN (CHP) ÜYE
Ayşe Ayla TAYGAROĞLU (CHP) ÜYE
Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP) ÜYE
Belgin TEZER (CHP) ÜYE

Sosyal Hizmetler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
İsmail Hakkı TURUNÇ (Ak Parti) BAŞKAN
İlhan ŞENGÜLER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Önder BENZEŞ  (Ak Parti) RAPORTÖR
Hayrullah HASDEMİR (Ak Parti) ÜYE
Furkan KÖSE (Ak Parti) ÜYE
Ahmet MERİÇ (CHP) ÜYE
Mustafa GÜL (CHP) ÜYE
Efrayim DEVECİ (CHP) ÜYE
Erdal TÜFEKÇİ (CHP) ÜYE

Kentsel Yenileme Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Oktay BİRİNCİ (Ak Parti) BAŞKAN
Mustafa Cevat ARZIK (Ak Parti) BAŞKAN V.
Serpil BOZKURT (Ak Parti) RAPORTÖR
Muhammed Ali YILMAZ (Ak Parti) ÜYE
Temel YAZ (Ak Parti) ÜYE
Erkan ERDOĞAN (CHP) ÜYE
Ali Rıza AKYÜZ   (CHP) ÜYE
Nezih KÜÇÜKERDEN (CHP) ÜYE
Ercan Ulaş KAYA (CHP) ÜYE

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler