MECLİS KOMİSYONLARI

YASAL DAYANAK

22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Bu maddeyle ilgili alıntı aşağıdadır.

İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2020-2021'de 1 Yıl İçin Seçilen Meclis İhtisas Komisyonları

İmar Ve Bayındırlık Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Yüksel AKYOL (Ak Parti) BAŞKAN
Osman DEMİR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Eyüp DURSUN (Ak Parti) RAPORTÖR
Adnan Zeki BOSTANCI (Ak Parti) ÜYE
Mustafa Nuri KALYONCU (Ak Parti) ÜYE
M. Sedat ÖZKAN (CHP) ÜYE
Erkan ERDOĞAN (CHP) ÜYE
Sebahattin ÖZTÜRK (CHP) ÜYE

 

Plan Ve Bütçe Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Mehmet Selim BİLMEN (Ak Parti) BAŞKAN
Haşim İSKENDER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Arzu ÖĞÜT ŞİMŞEK (Ak Parti) RAPORTÖR
Serkan HASER (Ak Parti) ÜYE
Tarık KANBUR (Ak Parti) ÜYE
Ediz ZEYREK (CHP) ÜYE
Cemal SATALOĞLU (CHP) ÜYE
Sinan GÜMÜŞ (İyi Parti) ÜYE

 

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
İsmail SEZER (Ak Parti) BAŞKAN
Mustafa ZENGİN  (Ak Parti) BAŞKAN V.
Elif BULUT GEZEN (Ak Parti) RAPORTÖR
Yunus KÖSE (Ak Parti) ÜYE
Kemal AYGENLİ (Ak Parti) ÜYE
Gülay DEMİREL (CHP) ÜYE
Orhan ALKAN (CHP) ÜYE
Bora KILIÇ (İyi Parti) ÜYE

 

Ulaşım Ve Trafik Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Abdullah ÖZDEMİR (Ak Parti) BAŞKAN
Hamdi DEMİRHAN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Nizamettin ALTINTAŞ (Ak Parti) RAPORTÖR
Amine Cansu KABA (Ak Parti) ÜYE
Mustafa KORAL (Ak Parti) ÜYE
Birkan Birol YILDIZ (CHP) ÜYE
Savaş BİLİK (CHP) ÜYE
Suat SARI (İyi Parti) ÜYE

 

Eğitim Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Fatma BALCI (Ak Parti) BAŞKAN
Meryem İNAT (Ak Parti) BAŞKAN V.
Uğur KORKMAZ (Ak Parti) RAPORTÖR
Öznur CANAYAKIN (Ak Parti) ÜYE
Şahmettin YÜKSEL (Ak Parti) ÜYE
Ferhunde ŞİRİN (CHP) ÜYE
Belgin POYRAZ (CHP) ÜYE
Alaettin AKTAY (CHP) ÜYE

 

Hukuk Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Muhammet KAYNAR (Ak Parti) BAŞKAN
Ömer Faruk AKBULUT (Ak Parti) BAŞKAN V.
Murat ŞAHİN (Ak Parti) RAPORTÖR
Solmaz KIRAN ÇİNKİL (Ak Parti) ÜYE
Mustafa Naim YAĞCI (Ak Parti) ÜYE
Filiz ÖZTÜRK ÇELİK (CHP) ÜYE
Mithat ÇELİK (CHP) ÜYE
Melendiz DALYAN İZGİ (CHP) ÜYE

 

Tarife Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Seçkin TURAN (Ak Parti) BAŞKAN
Halit CEBECİ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Fatih KAYACI (Ak Parti) RAPORTÖR
Meryem KARAKÖSE (Ak Parti) ÜYE
Muhammet İbrahim İNAN (Ak Parti) ÜYE
Seyit Ali AYDOĞMUŞ (CHP) ÜYE
Ali Haydar İŞKAR (CHP) ÜYE
Düzgün KAYA (CHP) ÜYE

 

Harita Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Mehmet YİĞİT (Ak Parti) BAŞKAN
Kübranur USLU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Leyla Gülden KILDAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Güven YİĞİT (Ak Parti) ÜYE
Halük SADIKOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Murat CİRAV (CHP) ÜYE
Alihaydar KAHRAMAN (CHP) ÜYE
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) ÜYE

 

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Nurdan ERTUĞRUL (Ak Parti) BAŞKAN
Mehmet ER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Engin AYDOĞAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Şenol ALAN  (Ak Parti) ÜYE
Eyüp ÇAKAR (Ak Parti) ÜYE
Umut ŞENOL (CHP) ÜYE
Fidan ASLAN EROĞLU (CHP) ÜYE
Selçuk SARIYAR (CHP) ÜYE

 

Turizm Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Ramiz POLAT (Ak Parti) BAŞKAN
Halim YILDIRIM (Ak Parti) BAŞKAN V.
Necati KAHRAMAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Sezgin BATIGÜN (Ak Parti) ÜYE
Cemil KESKİN (Ak Parti) ÜYE
Kazım AKŞAHİN (CHP) ÜYE
Murat ÖZKURT (CHP) ÜYE
Nurkal DEDETAŞ (CHP) ÜYE

 

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Servet KILIÇ (Ak Parti) BAŞKAN
Faruk ÖZDEMİR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Umut DURAK (Ak Parti) RAPORTÖR
Adem İNCE (Ak Parti) ÜYE
Ercan KADER (Ak Parti) ÜYE
Şaban CEBİR (CHP) ÜYE
Bora BALCIOĞLU (CHP) ÜYE
Süleyman ULUOCAK (CHP) ÜYE

 

Engelsiz Hayat Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Cemal MERDAN (Ak Parti) BAŞKAN
Seda SÖNMEZ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Hatice YILMAZ (Ak Parti) RAPORTÖR
Yağmur AYTEKİN (Ak Parti) ÜYE
Ahmet UZUN (MHP) ÜYE
Yılmaz DEMİREL (CHP) ÜYE
Belgin TEZER (CHP) ÜYE
Tufan BABAR (İyi Parti) ÜYE

 

Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Makbule HACIKASIMOĞLU ÜNAL (Ak Parti) BAŞKAN
İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Süheyla TOPÇU (Ak Parti) RAPORTÖR
Ayşe BAYDAR (Ak Parti) ÜYE
Nurcan ÖZTÜRKMEN (Ak Parti) ÜYE
Nazife Figen KARAHAN (CHP) ÜYE
Nuray ÇEPNİ (CHP) ÜYE
Tuğba DÖNMEZ (CHP) ÜYE

 

Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Serkan DURAN (Ak Parti) BAŞKAN
Hamdullah ARVAS (Ak Parti) BAŞKAN V.
Erkan ALEMDAR (Ak Parti) RAPORTÖR
Murat ŞAHİN (Ak Parti) ÜYE
Hasan ŞAHİN (Ak Parti) ÜYE
Süleyman SOLMAZ (CHP) ÜYE
Ali DELEN (CHP) ÜYE
Ali KIDIK (İyi Parti) ÜYE

 

Halkla İlişkiler Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Şenol CENGİZ (Ak Parti) BAŞKAN
Sedat DEMİRTAŞ (Ak Parti) BAŞKAN V.
İlyas DURAS (Ak Parti) RAPORTÖR
Yeşil Aytulum TURGUT (Ak Parti) ÜYE
Ertan İSKENDER (Ak Parti) ÜYE
Cengiz EMEKTAR (CHP) ÜYE
Ayhan AKKAYA (CHP) ÜYE
Mehmet TUNÇER (CHP) ÜYE

 

Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Saim KADIOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN
Göksel ERDEM (Ak Parti) BAŞKAN V.
Ahmet Hamdi GÜRBÜZ (Ak Parti) RAPORTÖR
Harun Emirhan EKŞİ (Ak Parti) ÜYE
Ömer KIR (Ak Parti) ÜYE
Yakup YETER (CHP) ÜYE
Tarık ERDOĞAN (CHP) ÜYE
Hatice Ülkü ÖZER (CHP) ÜYE

 

Temel Haklar Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Kadir ÇAKIR (Ak Parti) BAŞKAN
Muharrem BALIK (Ak Parti) BAŞKAN V.
Fatih AYDOĞAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Mehmet Can ERDÜNDAR (Ak Parti) ÜYE
Murat TÜRKYILMAZ (Ak Parti) ÜYE
Emel TIĞLI (CHP) ÜYE
Orhan ÇAKIR (CHP) ÜYE
Sacit EYÜBOĞLU (CHP) ÜYE

 

Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Sami BARLAS (Ak Parti) BAŞKAN
Okan GÜLKOKU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Gökhan ÖZTEN (Ak Parti) RAPORTÖR
Ersin ÇETİN (Ak Parti) ÜYE
Furkan TOPALOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Mustafa Oktay AKSU (CHP) ÜYE
Ayhan TUTUN (CHP) ÜYE
Melih YILDIZ (CHP) ÜYE

 

Çevre, Yenilenebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Özlem EROL (Ak Parti) BAŞKAN
Sadullah KABAHASANOĞLU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Kadem EKŞİ (Ak Parti) RAPORTÖR
Serdar DURAN (Ak Parti) ÜYE
Hasan BACIOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Hasan GÖKPINAR (CHP) ÜYE
Gökhan GÜMÜŞDAĞ (CHP) ÜYE
Uluer KAYA (İyi Parti) ÜYE

 

Gençlik ve Spor Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Burhan ŞENTÜRK (Ak Parti) BAŞKAN
Duygu KOÇ ŞİMDİ (Ak Parti) BAŞKAN V.
Ömer Faruk AY (Ak Parti) RAPORTÖR
Hasan GÖKÇE (Ak Parti) ÜYE
Oktay KOÇBIYIK (Ak Parti) ÜYE
Fatih KELEŞ (CHP) ÜYE
Kadri SANCAKTAR (CHP) ÜYE
Düzgün ACAR (CHP) ÜYE

 

Kültür ve Sanat Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Ahmet Rasim YÜCEL (Ak Parti) BAŞKAN
Şeyma AKTAA (Ak Parti) BAŞKAN V.
Erdem KERTİŞÇİ (Ak Parti) RAPORTÖR
Büşra UNCU ÖZTEN (Ak Parti) ÜYE
Ali Rıza TEKE (Ak Parti) ÜYE
Erkan DİNÇEL (CHP) ÜYE
Mahmut Nevzat GÜL (CHP) ÜYE
Yusuf ALTAY (CHP) ÜYE

 

Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Sıddık ÖZGENÇ (Ak Parti) BAŞKAN
Yasemin BATUR (Ak Parti) BAŞKAN V.
Gaye ZAYIF (Ak Parti) RAPORTÖR
Kaya KOCAMAN (Ak Parti) ÜYE
Veli GÜNDOĞDU (Ak Parti) ÜYE
Yusuf KOÇHAN (CHP) ÜYE
Fatoş HAMZALI (CHP) ÜYE
İsmail BUDAK (CHP) ÜYE

 

Kentsel Yenileme Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Oktay BİRİNCİ (Ak Parti) BAŞKAN
Abdülnaser ŞİMŞEK (Ak Parti) BAŞKAN V.
Kamil ERKAN (Ak Parti) RAPORTÖR
Can Alper ŞEN (Ak Parti) ÜYE
Murat KANT (Ak Parti) ÜYE
Nerze ÖZYURTLU (CHP) ÜYE
Nizamettin GÜNEL (CHP) ÜYE
Akın GÜRKAN (İyi Parti) ÜYE

 

İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Abdullah AYAZ (Ak Parti) BAŞKAN
Mustafa ERDOĞDU (Ak Parti) BAŞKAN V.
Celalettin YAZICI (Ak Parti) RAPORTÖR
Özcan KARA (Ak Parti) ÜYE
Rıdvan BURAL (Ak Parti) ÜYE
Hayrettin ÖZBAKIR (CHP) ÜYE
Nuri ASLAN (CHP) ÜYE
Abdul Fettah DİNDAR (CHP) ÜYE

 

Akıllı Kent Ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Adem SEFER (Ak Parti) BAŞKAN
Filiz GÜLER (Ak Parti) BAŞKAN V.
Zekai SÖNMEZ (Ak Parti) RAPORTÖR
İsmail KARABİBER (Ak Parti) ÜYE
Can Gökhan BALEKOĞLU (Ak Parti) ÜYE
Ünsal AYKUTOĞLU (CHP) ÜYE
Mehmet Dündar TIRAŞ (CHP) ÜYE
Görkem KURŞUN (CHP) ÜYE

 

Göç, Göçmen Ve Mülteciler Komisyonu

Adı, Soyadı Parti
Tülay KALAV (Ak Parti) BAŞKAN
Ceyhun ÖZKAN (Ak Parti) BAŞKAN V.
Onur UYGUN (Ak Parti) RAPORTÖR
Ömer ÇETİNKAYA (Ak Parti) ÜYE
Hüseyin COŞGUN (Ak Parti) ÜYE
Ekrem KAYA (CHP) ÜYE
Ahmet ŞAHİN (CHP) ÜYE
Nuray KILIÇ (CHP) ÜYE

 

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler