MECLİS KOMİSYONLARI

YASAL DAYANAK

22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Bu maddeyle ilgili alıntı aşağıdadır.

İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2018-2019'de 1 Yıl İçin Seçilen Meclis İhtisas Komisyonları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Yüksel AKYOL (Ak Parti)
Osman DEMİR (Ak Parti)
Turgay AKPINAR (Ak Parti)
Eyüp DURSUN (Ak Parti)
Mehmet ÇON (Ak Parti)
M.Sedat ÖZKAN (CHP)
Esin HACIALİOĞLU (CHP)
Soydan ALKAN (CHP)
Şafak KIR (CHP)

Plan ve Bütçe Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Erdal YILMAZ (Ak Parti)
Mehmet Selim BİLMEN (Ak Parti)
Semra YAŞAR (Ak Parti)
Müberra İnal ARSLAN (Ak Parti)
Osman KORKUSUZ (Ak Parti)
Saadet GENCOĞLU (CHP)
Abdulhadi AKMUGAN (CHP)
Hasan TAPAN (CHP)
Fatih ÜSTÜNBAŞ (CHP)

Sağlık Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Habibe GÜNER (Ak Parti)
Ülkiye TOPTAŞ KINAY (Ak Parti)
Civan GÜNDOĞDU (Ak Parti)
İhsan KOÇ (Ak Parti)
Fethi BAŞARANOĞLU (Ak Parti)
Avedis Kevork HİLKAT  (CHP)
Yavuz İREN (CHP)
Dilek KOÇAK (CHP)
Ümüt YURDAKUL (CHP)

Ulaşım ve Trafik Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mahmut YETER (Ak Parti)
Hüseyin KARAKAYA (Ak Parti)
Rıfat KUTLU (Ak Parti)
Murat ŞAHİN (Ak Parti)
Mevlid UYAN (Ak Parti)
İsmail Doğan SUBAŞI (CHP)
Yunus CAN (CHP)
Önder POLATOĞLU  (CHP)
Musa KELEŞ (CHP)

Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Zeynel ÖNAL (Ak Parti)
Bülent AŞKIN (Ak Parti)
Yasemin BATUR (Ak Parti)
Aşkın CEYLAN (Ak Parti)
Fatih POYRAZ (Ak Parti)
Nazim ÇUHALI  (CHP)
Sabiha TÜZÜNOĞLU  (CHP)
Nebahat YILDIRIM (CHP)
Ümüt YURDAKUL (CHP)

Hukuk Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Sibğetullah ŞAHİN (Ak Parti)
Hayriye ÇİÇEK  (Ak Parti)
Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE (Ak Parti)
İlyas ÇELİK (Ak Parti)
Murat GÜLKIRAN (Ak Parti)
İsa ÖZTÜRK (CHP)
Alev DAĞLAYAN (CHP)
Taner KAZANOĞLU (CHP)
Erhan ASLANER (CHP)

Tarife Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Seçkin TURAN (Ak Parti)
Recep EROL (Ak Parti)
Metin KİLİK (Ak Parti)
Derya BACACI (Ak Parti)
Gönül İSKENDER (Ak Parti)
Seyit Ali AYDOĞMUŞ  (CHP)
Hasan SADET (CHP)
İsmail SÖYLEMEZ (CHP)
Sait COŞKUNOĞLU (CHP)

Harita Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mustafa DEMİR (Ak Parti)
Remzi ŞEKER (Ak Parti)
Nazmiye Sümeyye SAYAN (Ak Parti)
Abdülhamit DURSUN (Ak Parti)
Fatma ELMASGÜL TORUN (Ak Parti)
Cevdet BAYRAM (CHP)
Canan SEZGİN (CHP)
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP)
Şenol YOLBİR (CHP)

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Fatma GENÇ ÜNAY (Ak Parti)
Gürkan İzzet PAKSOY (Ak Parti)
Ahmet Bilal KIYMAZ (Ak Parti)
Tülay TAŞTAN (Ak Parti)
Satıhanım TELOĞLU (Ak Parti)
M.Berke MERTER (CHP)
Zeynel YILMAZ  (CHP)
Murat TERCAN (CHP)
Ercan ERDEM (CHP)

Turizm Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Özdemir İÇİN (Ak Parti)
Mehmet ACAR (Ak Parti)
Fatma BALCI (Ak Parti)
Bülent KATKAK (Ak Parti)
Cemali ERGÜL (Ak Parti)
Ahmet ŞAHİN (CHP)
Ali Rıza YILMAZ (CHP)
Bayram ÖZATA (CHP)
Erdal TÜFEKÇİ (CHP)

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Hikmet ÖZTÜRK (Ak Parti)
Adnan YILMAZ    (Ak Parti)
Kağan ŞAHİN (Ak Parti)
Hüseyin AKGÜL (Ak Parti)
Timur SOYSAL (Ak Parti)
Süleyman Nadir ATAMAN (CHP)
Servet BAYLAN (CHP)
Tankut GÜNDOĞAR (CHP)
Doğan OLGUN (CHP)

Engelsiz Hayat Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Abdurrahman HİÇYILMAZ (Ak Parti)
Özlem YİR (Ak Parti)
Pakize BAHADIR (Ak Parti)
Şenol ÇETİN (Ak Parti)
Harun ÖZER (Ak Parti)
İsmail KOÇ (CHP)
Ufuk AKIN (CHP)
Ali DELEN (CHP)
Canan SEZGİN (CHP)

Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Havvanur YURTSEVER (Ak Parti)
Çiğdem ÖZ (Ak Parti)
Nuran KIRLAK (Ak Parti)
Merve ÇABUK (Ak Parti)
Şerife TAŞBAŞI    (Ak Parti)
Belgin TEZER (CHP)
İsmail SÖLEMEZ (CHP)
Abdul Fettah DİNDAR (CHP)
Seyit Ali AYDOĞMUŞ (CHP)

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Selamet AYGÜN (Ak Parti)
Soner BİBER  (Ak Parti)
Mehmet ÖZGÜR (Ak Parti)
Erdoğan ŞAHİN (Ak Parti)
Kemal KİL (Ak Parti)
Süleyman KOLCUOĞLU (CHP)
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP)
Mehmet GÜREL    (CHP)
Adnan TÜRKOĞLU (CHP)

Halkla İlişkiler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nurettin ÇELİK (Ak Parti)
İdris TOPDAĞ  (Ak Parti)
Mehmet YAMAN (Ak Parti)
Turan Topal (Ak Parti)
Mehmet MAZİ (Ak Parti)
Nebahat YILDIRIM  (CHP)
Zafer POLAT (CHP)
İlhan DEMİROK (CHP)
Murat Ali TALAY (CHP)

Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Umut EKŞİ (Ak Parti)
Abdullah ÖZDEMİR (Ak Parti)
Hadi DİLER (Ak Parti)
Bilal ÖZTÜRK (Ak Parti)
Eyüp ERDAL (Ak Parti)
Nizamettin GÜNEL (CHP)
Tarık ERDOĞAN (CHP)
İsmail KOÇ (CHP)
Fevzi AĞAÇDALI (CHP)

Temel Haklar Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Adem GÖKTAŞ (Ak Parti)
Helin GÖRGÜL (Ak Parti)
Fatma SELMAN    (Ak Parti)
Aysel ÇELİKBOZ (Ak Parti)
Salih AKVERDİ    (Ak Parti)
Selahattin ENGEZ (CHP)
Muharrem ÇATALKAYA (CHP)
Hayrettin ALTUNOK (CHP)
Namık Kemal CEYLAN (CHP)

Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Eren ÖZDEMİR     (Ak Parti)
Hüseyin KAHYA (Ak Parti)
Rıdvan YAVUZBİLGE (Ak Parti)
Tamer ŞİŞMAN (Ak Parti)
Gürbüz SÜLEYMANOĞLU (Ak Parti)
Süleyman KOLCUOĞLU (CHP)
Melih YILDIZ (CHP)
Mümün KOÇOĞLU (CHP)
Mustafa Oktay AKSU (CHP)

Çevre ve Enerji Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nagihan ÜRGEN   (Ak Parti)
İbrahim HOCAOĞLU (Ak Parti)
Hüseyin COŞGUN (Ak Parti)
Ahmet YILDIZ (Ak Parti)
Mehmet FINDIKÇI (Ak Parti)
Ayşe Ayla TAYGAROĞLU (CHP)
Doğan OLGUN (CHP)
Cengiz GÜLOĞLU (CHP)
Ahmet TEMÜRLENK (CHP)

Gençlik ve Spor Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nezir TÜYSÜZ (Ak Parti)
Burhan ŞENTÜRK (Ak Parti)
Ali BAŞKAYA (Ak Parti)
Derya UZUNBOY (Ak Parti)
Seyithan İZSİZ (Ak Parti)
Gökan ZEYBEK (CHP)
Fatih KELEŞ (CHP)
Kamil Seçkin ÖZDEMİR (CHP)
Doruk BULUT       (CHP)

Kültür ve Sanat Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Necdet DURSUN (Ak Parti)
Ahmet Hilmi BOYRAZ (Ak Parti)
Hüseyin ERDOĞDU (Ak Parti)
Cemal MERDAN (Ak Parti)
Osman AYDIN (Ak Parti)
Deniz ERZİNCAN (CHP)
Ayşe Ayla TAYGAROĞLU (CHP)
Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP)
Belgin TEZER (CHP)

Sosyal Hizmetler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
İsmail Hakkı TURUNÇ (Ak Parti)
İlhan ŞENGÜLER (Ak Parti)
Önder BENZEŞ  (Ak Parti)
Hayrullah HASDEMİR (Ak Parti)
Muharrem KAŞITOĞLU (Ak Parti)
Ahmet MERİÇ (CHP)
Mustafa GÜL (CHP)
Efrayim DEVECİ (CHP)
Erdal TÜFEKÇİ (CHP)

Kentsel Yenileme Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Oktay BİRİNCİ (Ak Parti)
Mustafa Cevat ARZIK (Ak Parti)
Serpil BOZKURT (Ak Parti)
Muhammed Ali YILMAZ (Ak Parti)
Temel YAZ (Ak Parti)
Erkan ERDOĞAN (CHP)
Ali Rıza AKYÜZ   (CHP)
Nezih KÜÇÜKERDEN (CHP)
Ercan Ulaş KAYA (CHP)

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler