ÜCRET TARİFELERİ

2020 Yılı Ücret Tarifelerinin Uygulanması 17.12.2020 Tarihli ve 1366,1367,1368 Sayılı Meclis Kararına istinaden 01.04.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

2021 Yılı Ücret Tarifesi Meclis Kararı Çevre - Kent Ekonomisi
2021 Yılı Ücret Tarifesi Meclis Kararı İmar - Ulaşım - Trafik
2021 Yılı Ücret Tarifesi Meclis Kararı Kültür - Sanat -Sağlık