Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

baskan-bey-fotograf.jpg

ABBAS YAŞAR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI E-Posta Gönder

1971 yılında Diyarbakır’da doğan Abbas YAŞAR, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da, liseyi ise Ankara Maliye Meslek Lisesi’nde tamamladı. Henüz 17 yaşındayken Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. Üniversite yıllarında hem okudu hem de memuriyet görevine devam et...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 Kat:4/B 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
 • Telefon 0212 449 76 03
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Büyükşehir Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi birimleri ile bağlı kuruluşlarda iş ve işlemlerin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bağlı kuruluşlarda özel teftiş ve denetim yapmak.
 • Teftiş rapor ve layihalarını inceleyip değerlendirmek.
 • Uygulamayı ve kurumsal politikaları takip ederek, hizmet gerekleri ve saydamlıkla bağdaşmayan mevzuatın; gereksiz bürokratik işlem ve kayıtların; yürürlükten kaldırılması, sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak,
 • Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin başkanlık düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11 nci maddesi uyarınca Başkan ya da Başkanın yetkilendirmesi halinde Genel Sekreterin Onayı üzerine ilçe belediyelerinin imar uygulamalarına ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak.
 • Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Tarih Birim Tür Konu