Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

resim2.jpg

Barış YILDIRIM

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1985 yılında İstanbul'da doğan Yıldırım, Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kent Çalışmaları ve Yönetimi ...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
 • Telefon 0212 449 46 65
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

UKOME Sekreterya Görevi

 • UKOME’yi teşkil eden Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının ulaşım hizmet ve yatırım birimleri ile ilgili ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlar.
 • UKOME’ye sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri,daha önce alınmış kararlar veya projeler varsa,bütünlüğü sağlamak üzere,birlikte inceler ve görüş oluşturur.
 • İncelenen Ulaşım ve Trafik Hizmetleri ile ilgili konuları,karar alınmak üzere UKOME ‘ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunar.
 • UKOME gündemini düzenler,tebliğ ve tebellüğ işlerini yapar.
 • Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenler.
 • Alınan kararları yazar,imzaları tamamlattırır ve ilgili birimlere dağıtımını yapar.
 • UKOME veya görevlendirdiği kurulun kararlarına ait uygulamaların takibini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME de karar alınmasını sağlayarak konuyu İçişleri Bakanlığına iletir.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda büyükşehir ulaşım planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak kurula sunar.

Müdürlüğün Ulaşım ve Trafik Hizmetleri İle İlgili Görevleri

Müdürlüğün görev alanına giren ve aşağıda belirtilen ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapar, karar alınmak üzere UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunar.

 • Trafiği düzenleme amacı ile,

1. Trafik İşaret levhaları,
2. Işıklı ve sesli trafik işaretleri,
3. Yer işaretlemeleri
4. Hız engelleyici
5. Sirkülasyon
6. Sinyalizasyon konularında projelendirme çalışmaları yapar.

 • Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ait yönetmeliğin  16. Maddesi hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporları hazırlar ve gerekli mercilere sunar.
 • Kara ,deniz,su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayıları,bilet ücret ve tarifeleri,zaman ve güzergah önerilerini inceler.
 • Gerçek ve tüzelkişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların uygun olanlarının, geçici otopark yeri olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerince veya üçüncü kişilerce işletilmesi taleplerini inceler.
 • Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi yönündeki işlemleri yerine getirir.
 • Aktarma merkezleri ile ilgili projeleri ulaşım ve trafik açısından inceler görüş oluşturur.
 • Ücretsiz yada parkmetre veya parkomatlı yol üstü park yerlerinin konumları ve giriş-çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18. Maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yapılmış olan proje ve raporları inceler görüş oluşturur.
 • Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapılması için projeleri inceler ve rapor oluşturur.
 • Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirlerin alınması için gerekli incelemeleri yapar, raporlar ve projeler hazırlar.
 • İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın İstanbul İlinde tespit ettiği kaza noktalar ile ilgili olarak, kazaların oluş nedenlerini ortadan kaldırıcı trafik ve ulaşım projeleri hazırlar.
 • Açık,kapalı ve katlı otoparklar ile oto alım-satım/teşhir, oto yıkama yerlerinin giriş çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • Pazar yerleri ve kantar yerlerinin belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporlar hazırlar.
 • Kentin ulaşım ve trafik sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilçe belediye başkanlıkları ile emniyet trafik birimleri arasında koordinasyonu sağlar.
 • Kentin veya bölgenin ulaşım ve trafiğine etki edecek olan büyük ticaret merkezleri, hizmet binaları, sosyal ve kültür eğitim tesisleri, büyük toplu konut alanları, akaryakıt ve LPG – CNG istasyonları, ile ana arterden cephe alan tüm yapıların giriş-çıkış kapılarının trafik ve ulaşım açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • Taksi bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirler, giriş- çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • İstanbul Ulaşım Verileri tabanını oluşturur,güncelliğini sağlar,diğer birimlerin de kullanımına sunar.Ulaşım teknolojisindeki yenilikleri izler,teknik analizler yapar ulaşım hizmetinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.
 • Müdürlük, yukarıda belirtilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ulaşım-trafik ile ilgili kanunlar ve mevzuatlar çerçevesindeki görevleri yerine getirirken, görevlerle ilgili konularda UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara görüş sunulması için,Başkanlık olurları ile teknik-değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını sağlar.
 • Kurul kararları doğrultusunda hazırlanan ulaşım projelerini uygulayan imalatçı birimler, işe başlama ve bitiş tarihlerini Müdürlüğe bildirmeleri üzerine gerektiğinde, projenin iş adımlarının teknik şartnamesine uygun olup olmadığını 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre denetler ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygular.

İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2017
Tarih Birim Tür Konu
30 Mayıs 2023 10:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulaşım Bilgi Sisteminin Güncellenmesi, Geliştirilmesi ve İşletilmesi
12 Nisan 2023 10:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İletişim ve Prodüksiyon Çalışmaları Hizmet Alımı İşi
17 Kasım 2022 10:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çocuklar Oyun Alansız Kalmasın Projesi Mekânsal Analiz Hizmet Alım İşi
01 Kasım 2022 10:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Hareketli Orta Refüj Projesi
30 Haziran 2022 10:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Projeleri Hazırlanması
18 Temmuz 2022 11:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulaşım Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve Geliştirilmesi İşi
26 Temmuz 2021 11:00 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulaşım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi İşi
12 Nisan 2018 10:30 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol-Kavşak Geometrik Düzenleme ve Trafik Sirkülasyon Projeleri danışmanlık hizmeti işi
25 Nisan 2017 10:30 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelindeki İskelelerin Ulaşım Analizleri, Mevcut Durum Tespitleri ve Geliştirmeye Yönelik Hizmet Alımı işi
27 Mart 2017 10:30 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Bisiklet Yollarıyla İlgili Araştırma ve Geliştirme Çalışması hizmet alımı