Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

resim3.jpg

Melda HOROZ

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1978 yılında İstanbul’da doğan Melda HOROZ, lise öğretimini Nişantaşı Kız Lisesinde tamamladıktan sonra 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimle...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
 • Telefon 0212 449 40 80
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • İstanbul’ da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak.
 • İstanbul nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.
 • Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak.
 • İstanbul’un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik etüt, plan ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabirliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda raylı sistem projeleri planlamak, projelendirmek ve uygulamasını sağlamak.
 • İstanbul kent genelinde mevcut karayolu ulaşım ağının kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak trafik sıkışıklığının yaşanmış olduğu noktalarda ve kaza kara noktası olarak belirlenmiş olan kavşaklarda, hemzemin geometrik düzenleme, trafik düzenleme ve sirkülasyon projesi hazırlanması ,katlı kavşak uygulama projeleri hazırlamak ve ayrıca yeni yol ve mevcut yol rehabilitasyonuna ilişkin uygulama projeleri hazırlamak.
 • Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş ,İstanbul ulaşımında toplu ulaşımın (kara,deniz,raylı sistem) payını artıracak otopark tesisleri (P&R Park and Ride-Genel Otoparklar) ve transfer merkezleri projelendirmek.
 • Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla,; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, bisiklet yolları ,yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.
 • İstanbul genelinde her türlü bölge planlarına (1/25.000,1/5000,1/1000 ölçekli planlar v.s.) parsel bazında gelen her ölçekteki plan tadilatı tekliflerine ve avan projelere ilişkin değerlendirmeler kapsamında gerçekleştirilen incelemeler sonucu cepheli olduğu yol ve bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin belirlenmesini kapsayan ulaşım görüşünü oluşturmak.
 • Ulaşım altyapılarına yönelik olarak hazırlanan projelerin uygulamasında bütçe olanaklarını ve bütünlüğünü dikkate alarak kısa ,orta, ve uzun vadeli yatırım programları yapmak ve takibini gerçekleştirmek.
 • Hazırlanan Ulaşım Sistemleri Projelerinin, İstanbul’un doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projelendirmeye öncelik vermek.
 • Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak.
 • Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak.

İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP)
İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP)-Özet Rapor
İstanbul Otopark Ana Planı
İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2017
Tarih Birim Tür Konu
23 Haziran 2023 02:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yaya Sayımı ve Alan Durum Tespiti, Analizi ve Raporlanması Hizmet Alım İşi
16 Mayıs 2023 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ PARK ET DEVAM ET SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ
17 Mayıs 2023 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Mal Alımı İSTANBUL GENELİ 5000 ADET PAYLAŞIMLI AKILLI BİSİKLET MAL ALIMI İŞİ
26 Nisan 2023 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı PRODÜKSİYON VE PROMOSYON HİZMET ALIMI İŞİ
19 Ekim 2020 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yaya Ulaşımı Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Hizmet Alım İşi
15 Ekim 2021 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı TARİHİ YARIMADA ULAŞIM SİSTEMİNİN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ
01 Ekim 2021 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİNDE BİSİKLET YOLLARI ÖN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ
14 Ocak 2021 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Otopark Alanları ve Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi Hizmet Alım İşi.
12 Kasım 2018 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Etüd Proje Hizmeti Alınacaktır
29 Ağustos 2018 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Köprü-Menfez ve Yol Ön Projeleri hizmet alımı
26 Mart 2018 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Geneli Raylı Sistem Hattı Etüt Projeleri danışmanlık hizmeti işi
26 Şubat 2018 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Projeleri- 5 hizmet alımı
22 Şubat 2018 09:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol Üstü Otoparkları Düzenleme Stratejilerinin Geliştirilmesi
29 Ocak 2018 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Kamulaştırma Paftalarının Hazırlanması-2 hizmet alımı
28 Aralık 2017 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Geneli Karayolu Projeleri-3
21 Aralık 2017 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Projeleri-4
24 Temmuz 2017 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Geneli Karayolu Projeleri-2 danışmanlık hizmeti işi
03 Mayıs 2017 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Şile-Teke-Ağva Yol ve Kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
27 Nisan 2017 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Kamulaştırma Paftalarının Hazırlanması-1 hizmet alımı
05 Nisan 2017 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik - 5) Yol ve Kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
05 Nisan 2017 09:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Projeleri-3 hizmet alımı
11 Nisan 2017 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Toplu Taşıma Stratejilerinin Geliştirilmesi İşi hizmet alımı
14 Kasım 2016 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Havaray Projesi
17 Ekim 2016 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Karayolu Projeleri
13 Temmuz 2016 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik-3) Yol Ve Kavşak Ön Projeleri
13 Temmuz 2016 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Köprü ve Yol Ön Projeleri
27 Haziran 2016 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beşiktaş-Sarıyer Raylı Sistem Hattı Projesi
27 Haziran 2016 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Üsküdar-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı Projesi
06 Haziran 2016 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Teklif Plan Paftalarının Hazırlanması (4 Etap) hizmet alımı
05 Nisan 2016 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kağıthane-Eyüp-Esenler raylı Sistem Projeleri
05 Nisan 2016 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik-2) Yol ve Kavşak Ön Projeleri
25 Ocak 2016 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Anadolu-Avrupa Yakası Entegre Raylı Sistem Etüd Projesi danışmanlık hizmeti işi
13 Ocak 2016 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kağıthane-Eyüp Raylı Sistem Projeleri hizmet alımı
11 Ocak 2016 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ YOL VE KAVŞAK PROJELERİ-1 DANIŞMANLIK HİZMETİ İŞİ
04 Ocak 2016 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Anadolu Yakası Yol ve Kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
16 Aralık 2015 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Otogar Alanları Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı
10 Aralık 2015 12:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakası Yol ve Kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
09 Aralık 2015 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik-1) Yol ve kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
16 Eylül 2015 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı ile Kınalı Kavşağı Arası D-100 ve Yan Yolların Projesi danışmanlık hizmeti işi
26 Ağustos 2015 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol Ve Kavşak Projeleri danışmanlık hizmeti işi
02 Eylül 2015 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul'da Mevcut Karayolu Ağının Hizmet Düzeyinin İyileştirilmesine Yönelik Trafik Talep Yönetim Politikalarının Geliştirilmesi hizmet alımı
01 Eylül 2015 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul'da Mevcut Karayolu Ağının Hizmet Düzeyinin Belirlenerek Öneri Yol Güzergahlarının Geliştirilmesi hizmet alımı
26 Ağustos 2015 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli (Kentsel Dönüşüme Yönelik ) Yol Ve Kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
08 Haziran 2015 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bahçelievler-Bağcılar-Esenler Raylı Sistem Projesi hizmet alımı
27 Mayıs 2015 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Lojistik Ana Planı Çalışması hizmet alımı
06 Mayıs 2015 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul'da Mevcut Karayolu Ağının Hizmet Düzeyinin İyileştirilmesine Yönelik Politıkaların Belirlenmesi hizmet alımı
05 Mayıs 2015 02:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Teklif Plan Paftalarının Hazırlanması (3.Etap) hizmet alımı
07 Mayıs 2015 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Ön Projeleri (9. Etap) hizmet alımı
05 Mayıs 2015 02:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakası Aktarma Alanları Yer Seçimi ve Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı
06 Mayıs 2015 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Anadolu Yakası Aktarma Alanları Yer Seçimi ve Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı
18 Şubat 2015 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sultanbeyli Teleferik Projesi hizmet alımı
02 Şubat 2015 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Tuzla Havaray Projesi hizmet alımı
30 Aralık 2014 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Eyüp, Rami - Yeşilpınar Teleferik Projesi hizmet alımı
17 Kasım 2014 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili (Dekovil) Raylı Sistem Projesi hizmet alımı
02 Eylül 2014 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Ön Projeleri (8 Etap) hizmet alımı
02 Eylül 2014 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ TEKLİF PLAN PAFTALARININ HAZIRLANMASI (2 ETAP) HİZMET ALIMI
02 Eylül 2014 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bayrampaşa-Eyüp-Eminönü Raylı Sistem Projesi hizmet alımı
21 Ağustos 2014 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gaziosmanpaşa (Rami)-Eyüp (Yeşilpınar) Teleferik Projesi hizmet alımı
20 Ağustos 2014 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Üsküdar, Libadiye Caddesi Havaray Projesi danışmanlık hizmeti işi
20 Ağustos 2014 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İncirli-Edirnekapı-Gayrettepe-Söğütlüçeşme Raylı Sistem Projesi danışmanlık hizmeti işi
20 Ağustos 2014 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Projesi danışmanlık hizmeti işi
03 Mart 2014 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bahçelievler, Tavukçu Yolu Yol ve Kavşak Ön Projeleri hizmet alımı
06 Ocak 2014 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi
21 Ağustos 2013 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu ve Güncelleme Hizmet Alım İşi
28 Mayıs 2013 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Ulaşım Ana Planı Model Kalibrasyonu Ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi
19 Şubat 2013 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Kavşak Ve Yol Ön Projeleri danışmanlık hizmeti işi
20 Kasım 2012 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Araç Park Alanları İşletme Stratejileri Geliştirilmesi Hizmet Alım İşi
15 Ekim 2012 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Kent Genelinde Raylı Sistem Hatları Etüt Proje Hizmetleri danışmanlık hizmeti işi
02 Ekim 2012 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol ve Kavşak Ön Projeleri ( 2. Etap ) hizmet alımı
04 Eylül 2012 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yol Ve Kavşak Ön Projeleri (1.Etap) hizmet alımı
17 Nisan 2012 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul geneli muhtelif yol, kavşak ve altgeçit projeleri danışmanlık hizmeti işi
03 Nisan 2012 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Arşivindeki Belgelerin Nitelendirilmesi Ve Elektronik Ortama Aktarılması İşi (Ulaşım Ana Planı Performans İzleme Projesi) hizmet alımı
14 Şubat 2012 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Arnavutköy, Haraççı-Hadımköy Yol Kavşak Uygulama Projesi danışmanlık hizmeti işi
17 Ocak 2012 12:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Arnavutköy, Çilingir Yolu - Terkos Yolu Arası (İmar Yolu) Yol, Kavşak Uygulama Projesi danışmanlık hizmeti işi
17 Ocak 2012 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Fatih, Yenikapı Kennedy Caddesi Alt Geçit Ve Kavşak Uygulama Projesi danışmanlık hizmeti işi
19 Ocak 2012 12:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Başakşehir İlçesi, Kayaşehir Bölgesi Tem Otoyolu - Eski Edirne Asfaltı Arası Yol, Kavşak Uygulama Projesi danışmanlık hizmeti işi
14 Aralık 2011 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kağıthane, Cendere Yolu (2*3) Rehabilitasyonu Yol ve Kavşak Uygulama Projesi danışmanlık hizmeti işi
12 Aralık 2011 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri ( 2011 - 49. Etap ) danışmanlık hizmeti işi
01 Kasım 2011 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri ( 42. Etap ) danışmanlık hizmeti işi
24 Ağustos 2011 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİNDE KAVŞAK VE YOL UYGULAMA PROJELERİ (33.ETAP)(ARNAVUTKÖY,ÇİLİNGİR YOLU-MEHMET AKİF CADDESİ ARASI YOL, KAVŞAK UYGULAMA PROJESİ) danışmanlık hizmeti işi
02 Ağustos 2011 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kavşak Ve Yol Uygulama Projeleri (41.Etap)(Levazım-Zincirlidere Karayolu Tünelleri Uygulamaya Esas Kesin Projesi) danışmanlık hizmeti işi
02 Ağustos 2011 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulaşım Ana Planı Performans İzleme Hizmet Alımı İşi hizmet alımı
05 Mayıs 2011 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kavşak Ve Yol Uygulama Projeleri (27.Etap) danışmanlık hizmeti işi
08 Mart 2011 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul genelinde kavşak ve yol uygulama projeleri(22 etap) (Küçükçekmece İstasyon Caddesi - Kayabaşı arası bağlantı yolları yol, kavşak uygulama) danışmanlık hizmeti işi
08 Mart 2011 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kavşak Ve Yol Uygulama Projeleri (23.Etap) danışmanlık hizmeti işi.
07 Şubat 2011 11:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kavşak ve Yol Uygulama Projeleri (24.Etap) danışmanlık hizmeti işi
13 Aralık 2010 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul genelinde kavşak ve yol uygulama projeleri (15 etap) danışmanlık hizmeti işi
13 Aralık 2010 12:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul genelinde kavşak ve yol uygulama projeleri (14.etap) Maltepe Başıbüyük-Samandıra arası yol, kavşak uygulama projesi danışmanlık hizmeti işi
05 Ağustos 2008 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Metropoliten Alan İmar Planı Kararları Doğrultusunda Yatırımların Güncellemesi: Beşiktaş-Kabataş, Tekstilkent-Mahmutbey Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas ve Kesin Proje Hizmetleri hizmet alımı işi
25 Haziran 2008 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Anadolu Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri (1.Etap) hizmet alımı işi
25 Haziran 2008 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri (1.Etap) hizmet alımı işi
06 Eylül 2007 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projesi (2.Etap) hizmet alımı işi
20 Haziran 2007 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Raylı Sistem Uygulama Projeleri ve Transfer Merkezleri (1): İstanbul Kent Genelinde Raylı Sistem Hatları Transfer Merkezleri Etüt ve Mühendislik Hizmetleri hizmet alımı işi
30 Nisan 2007 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projesi (2. Etap) hizmet alımı işi
24 Nisan 2007 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulaşım Anaplanı 2. Etap İstanbul Metropolitan Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Master Planı Destek Projesi hizmet alımı işi
22 Mart 2007 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri (1. Etap) hizmet alımı işi.
19 Şubat 2007 12:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Metropoliten Alan İmar Planı Kararları Doğrultusunda Yatırımların (Karayolu Sistemleri,Raylı Sistemler,Transfer Merkezleri,Otoparklar) Güncellemesi (1.Etap) hizmet alımı işi.
15 Ağustos 2006 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü,Katlı Kavşak,Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri ( 31.Etap ) hizmet alımı işi.
15 Ağustos 2006 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü,Katlı Kavşak,Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri ( 30.Etap ) hizmet alımı işi.
16 Ağustos 2006 02:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Anadolu Yakasında Köprü,Katlı Kavşak,Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri ( 2.Etap ) hizmet alımı işi.
11 Temmuz 2006 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri (42. Etap) hizmet alımı işi
06 Nisan 2006 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Proje Hizmeti Alınacaktır
05 Nisan 2006 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Proje Hizmeti Alınacaktır
29 Mart 2006 10:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kesin Proje Hizmeti Alınacaktır
29 Mart 2006 10:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kesin Proje Hizmeti Alınacaktır
02 Mart 2006 03:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Uygulama Proje Hizmeti Alınacaktır
02 Şubat 2006 03:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Uygulama Proje Hizmeti Alınacaktır
02 Mart 2006 03:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Uygulama Proje Hizmeti Alınacaktır
31 Ocak 2006 12:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Raylı Sistem Hattı Uygulama Esas Kesin Projeleri (2): Eminönü - Alibeyköy Haliç Kıyısı Raylı Sistem Hattı Hizmet Alımı işi
18 Ocak 2006 03:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü,Katlı Kavşak,Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri (12.Etap ) Hizmet Alımı işi
25 Ocak 2006 11:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Alternatif Ulaşım Akışı Belirleme Hizmeti Alınacaktır
18 Ocak 2006 02:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü,Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projesi (11.Etap) Hizmet Alımı
18 Ocak 2006 03:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakasında Köprü,Katlı Kavşak, Altgeçit Ve Yol Uygulama Projeleri (13. Etap) Hizmet Alımı
29 Aralık 2005 02:30 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Uygulama Proje Hizmeti Alınacaktır
08 Kasım 2005 03:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmeti Alınacaktır
24 Ekim 2005 02:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmeti Alınacaktır
24 Mart 2005 03:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Edüt, Planlama, Projelendirme Hizmet Alımı
01 Mart 2005 04:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL OTOPARK ALANLARININ TESPİTİ VE PLANLAMASI ÇALIŞMASININ GÜNCELLENMESİ İÇİN HİZMET ALINACAKTIR
15 Nisan 2004 02:00 Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL 3. DERECE KENT MERKEZİNDE TAKSİ DURAKLARI VE CEPLERİ ETÜD, PLANLAMA VE PROJELENDİRME HİZMETİ İŞİ
1 / 12