Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

nilgun-cendek-2.jpg

Nilgün Cendek

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürü Nilgün CENDEK, orta ve lise öğrenimini Sinop Atatürk Lisesinde, yükseköğrenimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. İş hayatına özel bir proje ve mühendislik bürosunda...

Devamını Oku

 • Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk, bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek ve kamulaştırma tekliflerini yapmak. İstanbul genelindeki yeşil alan planlamalarıyla ilgili çalışmaları yürütmek; bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirmek, planlanmış alanlarda her türlü yeşil alanlar ile tesisleri yapmak.
 • Süs havuzları yapmak.
 • İstanbul Genelindeki Tuvaletlerin İşletilmesi hizmetini sağlamak
 • Müdürlük uhdesinde olabilecek işlerin ve tesislerin yapımını sağlamak maksadıyla işlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin işine ait ihale dokümanlarını ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamak ve sonuçlandırmak.
 • Daire başkanlığının uygun görmesi halinde bağlı diğer müdürlüklerin sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarına ait keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak bu ihalelere ait her tür iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak ve takiplerini yapmak.
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.
 • İhale edilen işlerin kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemlerini takip ederek sonuçlandırmak.
 • Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik taleplerini yeşil alanlar yönünden değerlendirmek.
 • Teknik konularda ilçe belediyelerine yardımcı olmak.
 • Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlamak.
 • Üst makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını sağlamak.
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planı hazırlayarak Daire Başkanlığı’na göndermek.

Tarih Birim Tür Konu
09 Ocak 2023 02:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİK YAPI YAPILMASI İŞİ
26 Aralık 2022 11:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İli İSKİ İçme Suyu Havzaları, Kent Ormanları ve Korularının Flora, Fauna ve Toprak Analizi İle Ekolojik Risk Değerlendirmesi Hizmet Alımı İşi
20 Aralık 2022 02:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı Projesi 1. Bölge Yapım İşi
23 Kasım 2022 02:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı Sokak Hayvanları Mama Otomatı Mal Alım İşi
10 Ekim 2022 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi
22 Ağustos 2022 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanları için Kent Mobilyaları, Üst Yapı Elemanları Fitness Aletlerinin Temini, Montajı ve Bakım Onarımı Mal Alım İşi
11 Ağustos 2022 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grupları ile Kauçuk Zemin Kaplaması Temini ve Montajı Mal Alım İşi
20 Mayıs 2022 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi 2022 Yılı İstanbul Geneli Parkları ve Yeşil Alanlarında Yapım ve Onarım İşi
29 Nisan 2022 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kurumsal İletişim Çalışmaları İle Basılı ve Görsel İçeriklerin Üretilmesi Yayınlanması Hizmet Alımı İşi
04 Nisan 2022 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi
28 Şubat 2022 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlar için Kent Mobilyaları, Üst Yapı Elemanları, Oyun Grupları ve Fitness Aletlerinin Temini, Montajı ve Bakım Onarımı Mal Alım İşi
12 Ağustos 2021 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı Açık ve Yeşil Alanlara İlişkin Üst Ölçekli Yaklaşım Geliştirilmesi, Vizyon, Politika, Stratejiler, Eylem Planının Oluşturulması ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Sorumluluğunda Bulunan Bakım Alanlarının Ölçülmesi Sayısallaştırılması İşi
09 Ağustos 2021 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi İstanbul Geneli Parkları, Yeşil Alanları ve Kamu Bahçelerinde Yapım, Onarım ve Tadilat İşi
26 Temmuz 2021 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi İstanbul Geneli Parkları, Yeşil Alanları ve Kamu Bahçelerinde Yapım, Onarım ve Tadilat İşi
13 Temmuz 2021 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kauçuk Zemin Kaplaması Temini ve Montajı Mal Alım İşi
05 Temmuz 2021 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi
25 Mayıs 2021 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Geneli Açık ve Yeşil Alanlara İlişkin Üst Ölçekli Yaklaşım Geliştirilmesi, Vizyon, Politika, Stratejiler İle Eylem Planının Oluşturulması ve İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Sorumluluğunda Bulunan Bakım Alanlarının Ölçülmesi-Sayısallaştırılması Hizmet Alımı İşi
22 Mart 2021 11:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlar, Kent Ormanları ve Korular İçin Kent Mobilyaları Temini, Üst Yapı Elemanları, Oyun Grupları ve Fitness Aletlerinin Bakım Onarımı Mal Alım İşi
07 Ekim 2020 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi
18 Eylül 2020 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi İstanbul Geneli Park Yeşil Alan ve Kamu Bahçelerinde Yapım ve Onarım İşi
20 Mayıs 2020 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre Düzenleme ve Revizyon Yapım İşi
22 Nisan 2020 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Parkları, Kavşakları, Refüjleri, Yol Kenarları, Havuzları, İski Havzaları ve Kamu Bahçelerinde Yeşil Alan Çevre Düzenlemesi Bakım ve Onarım Hizmeti Alım İşi
04 Mart 2020 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi (Mesire Alanı-Kamu Bahçeleri), M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı İstasyon Çıkışları, Maltepe Dolgu Alanı Atletizm Sahası, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi Yeşil Alanlarının Yapım İşi
23 Aralık 2019 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı "İstanbul Geneli Parkları, Kavşakları, Refüjleri, Yol Kenarları, Havuzları ve Kamu Bahçelerinde Yeşil Alan Çevre Düzenlemesi Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı İşi"
23 Aralık 2019 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı "İstanbul Geneli Cadde, Koru ve Yeşil Alanlardaki Ağaçların Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu Hizmet Alım İşi"
18 Eylül 2018 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi İSTANBUL GENELİNDE YENİ YEŞİL ALANLARIN YAPIM İŞİ
25 Haziran 2018 11:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi SULTANGAZİ ALİBEY BARAJ ÜSTÜ PARKI VE SANCAKTEPE ABDURRAHMANGAZİ PARKI ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ
21 Mayıs 2018 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İSTANBUL GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIM İŞİ
29 Mart 2018 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Yapım İşi Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi Çevresi Düzenleme İşi yapım işi
20 Mart 2017 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İSTANBUL GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIM İŞİ
27 Ocak 2016 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İSTANBUL GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIM İŞİ
27 Nisan 2015 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Modüler Tuvalet Alım İşi
26 Mart 2015 11:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genelinde Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi hizmet alımı
24 Mart 2015 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Genelinde Kullanılmak Üzere Hücresel Dolgu Sistemi Malzemeleri Alım İşi
12 Ocak 2015 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Muhtelif Tesisatlar İçin 2015 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi
20 Kasım 2014 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF TESİSATLAR İÇİN 2015 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İŞİ
10 Kasım 2014 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı 14 Kalem Uzaktan Kontrol Sistemi Malzemeleri Alım İşi
29 Eylül 2014 11:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ MİMAR SİNAN TAŞ KÖPRÜLERİNİN MİMARİ AYDINLATMA TASARIM PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ
08 Ekim 2014 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Sınırları İçerisindeki Park Ve Bahçeler, Mezarlıklar, Tarihi Yerler, Ören Yerleri Ve Asansör İle İBB Bünyesindeki Birimlerin Aydınlatma Ve Enerji Tesislerinin Bakım-Onarımı Ve İşletilmesi İşi hizmet alımı
13 Ağustos 2014 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı Hücresel Dolgu Sistemi alımı
22 Nisan 2014 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genelinde Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki Jeneratörlerin Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi hizmet alımı
07 Ocak 2014 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF TESİSATLAR İÇİN 2014 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İŞİ
02 Aralık 2013 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Muhtelif Tesisatlar İçin 2014 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi alımı
11 Kasım 2013 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İBB Sorumluluk Sınırları İçerisindeki Park ve Bahçeler, Mezarlıklar, Tarihi Yerler, Ören Yerleri ve Asansörler İle İBB Bünyesindeki Birimlerin Aydınlatma ve Enerji Tesislerinin Bakım-Onarımı ve İşletilmesi İşi
10 Eylül 2013 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Modüler Tuvalet Alımı
12 Ağustos 2013 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı Arnavutköy Şehir Parkı Yapım İşi
04 Temmuz 2013 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Geneli Modüler Tuvalet Alım İşi
07 Mayıs 2013 10:30 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü BAKIM / ONARIM İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki Jeneratörlerin 2013 Yılı Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi
04 Şubat 2013 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip Ve Güçteki Jeneratörlerin 2013 Yılı Periyodik Bakım Onarımının Yapılması İşi hizmet alımı
16 Mayıs 2012 10:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Korularındaki Yaşlı Ağaçlarda Yapılacak Ağaç Sağlığı Ve Devrilme Riskinin Tespiti İle Plan Revizyonu Çalışmaları Hizmet Alım İşi
1 / 5