Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Ziya Duman

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1977 yılında Giresun’da doğan Ziya DUMAN, lise öğrenimini Görele Lisesi’nde tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askerliğini yaptıktan sonra 2001 yılında peyzaj fi...

Devamını Oku

 • Avrupa yakasında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan, park, bahçe, yeşil alan, koru alanları, kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve oyun alanları ile bu alanlar içerisinde yer alan tesislerin bakımını, onarımını ve korunmasını yapmak.
 • Park, bahçe, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arter üzerinde ve kavşaklarda bulunan süs havuzlarının, göletlerin bakımı, onarımı ve işletilmesi çalışmalarını yapmak.
 • Yapı bölgesi tanzim etmek ve şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz gibi) dizayn etmek ve yapmak,
 • Yukarıda sayılan işlerin yapılması esnasında ihtiyaç duyacağı her türlü bitkisel materyali temin etmek ve bu amaçla fidanlıklar ve seralar işletmek,
 • Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve ekipmanları temin etmek.
 • Yukarıda sayılan iş ve hizmetleri yapmak ve yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin ihalelerinin işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleye çıkmak ve bu ihaleleri sonuçlandırmak. Daire Başkanlığı bünyesinde, bakım ve onarım ve mal alımı işlerinde verimliliği, standardı ve bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılacak hizmet ve mal alımı ihalelerinin tek bir ihale şeklinde yapılmasının kararlaştırılması halinde ise ihaleyi yapacak ilgili müdürlüğe, ihale hazırlanmasına esas teşkil edecek mahal ve metraj bilgileri varsa hazırlanmış proje, diğer bilgi ve belgeleri göndermek.
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.
 • İhalesini yaptığı işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek. İhalelerin Daire Başkanlığı bünyesinde tek bir ihale şeklinde yapılması durumunda ise kendi sorumluluk sahasında yapılan işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek. İhalelerin bu yöntemle yapılması durumunda kendi bölgesiyle ilgili olarak yapılacak harcama bedellerini ihaleyi yapan ve müteahhit ödemelerini gerçekleştiren Müdürlüğün bütçesine transfer etmek.
 • İhale konusu işlerin hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
 • Teknik konularda Üst Makamlara ve İlçe Belediyelerine yardımcı olmak.
 • Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek.
 • Üst Makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını yapmak.
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak ilgili Daire Başkanlığı’na göndermek.
 • Üst Makamlarca verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.

Tarih Birim Tür Konu
01 Ekim 2018 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Mal Alımı Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi
18 Eylül 2018 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Yapım İşi AVRUPA YAKASI GENELİ SEMT PARKLARI, KAVŞAKLARI VE KAMU BAHÇELERİNDE REVİZYON VE YAPIM İŞİ
08 Kasım 2017 11:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Yeşil Alan Yönetim Sistemi Yazılım ve Donanım Hizmet Alım İşi
17 Ağustos 2016 11:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI,YOLLARI,HAVUZLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ hizmet alımı
11 Mart 2016 11:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ CADDE VE YEŞİL ALANLARDA ZİRAİ MÜCADELE PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ HİZMET ALIMI
20 Nisan 2015 10:30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü BAKIM / ONARIM İSTANBUL GENELİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE FİTNESS ALETLERİ, ÇOCUK OYUN GRUBU VE KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI TEMİNİ, YERİNE MONTAJI VE BAKIMI İŞİ
09 Nisan 2015 10:30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA BULUNAN CADDE, KORU VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLARIN SİLVİKÜLTÜREL BAKIMI, RESTORASYONU, AKUSTİK TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE AĞAÇ SAĞLIĞI VE DEVRİLME RİSKİNİN BELİRLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ
06 Nisan 2015 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ CADDE VE YEŞİL ALANLARDA OPERATÖR VE ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ
07 Ağustos 2014 10:30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL AVRUPA YAKASI CADDE, KORU VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLARIN BUDANMASI, SİLVİKÜLTÜREL BAKIMI VE AĞAÇ RESTORASYONU HİZMET ALIM İŞİ
07 Ağustos 2014 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ HİZMET ALIMI
07 Nisan 2014 10:30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİ CADDE VE YEŞİL ALANLARDA OPERATÖR VE ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ
18 Mart 2014 12:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü KENT MOBİLYASI ALIMI Avrupa Yakası Kent Mobilyaları Temini Montajı Ve Bakım işi alımı
18 Mart 2014 11:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Avrupa Yakası Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal (Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki) alımı
17 Temmuz 2013 11:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakasında Bulunan Anıt Ve Korunmaya Değer (Aday Anıt) Ağaçların Tespiti, Tescili, Ağaç Sağlığı Ve Devrilme Riskinin Belirlenmesi İşi
17 Temmuz 2013 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları ve Havuzların Bakım ve Onarım İşi
30 Nisan 2013 11:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakasındaki Kovuk, Yaralı Ve Korunmaya Değer Ağaçların Rehabilitasyonu Hizmeti Alım İşi
22 Nisan 2013 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Cadde Ve Yeşil Alanlarda Operatör Ve Şoför Çalıştırılması Hizmet Alım İşi
17 Aralık 2012 11:30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Mal Alımı İstanbul Avrupa Yakası Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal (Fidan, Toprak, Mevsimlik Çiçek Ve Soğanlı Bitki) Alım İşi
13 Eylül 2012 10:30 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Mal Alımı Avrupa Yakası Kent Mobilyaları Temini, Montajı ve Bakımı İşi alımı
09 Temmuz 2012 10:00 Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakası Cadde Ve Yeşil Alanlarda Ağaç Budaması işi hizmet alımı
1 / 2