Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

12-30784.jpg

Dr. İlker Aslan

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, burslu olarak kazandığı İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Burslu olarak kazandığı İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Yöne...

Devamını Oku

 • Belediyenin deniz kirliliğine ilişkin görevlerini yerine getirmek,
 • Denizlerin ve kıyıların korunması ve kullanılmasına yönelik mevcut mevzuat dâhilinde genel bir politika oluşturulup bir plan içerisinde uygulanmasını temin etmek, bu amaçla gerekirse danışmanlık hizmeti almak,
 • Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Valide Sultan Köprüsünün işletmesini (açma-kapama) yapmak ve yaptırmak. Yeni Galata Köprüsünün baskül kanat sisteminin mekanik ve hidrolik kısımlarının periyodik olarak bakım onarım ve işletmesini (açma-kapama) yapmak veya yaptırmak,
 • Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, Valide Sultan Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsünü, İstanbul Liman Başkanlığı Yönetmeliği ve UKOME kararı doğrultusunda deniz trafiğine açmak ve olağanüstü durumlarda köprüleri deniz trafiğine açılmaya müsait halde bulundurulmasını sağlamak. Köprülerin açılmasıyla Haliç'e giren gemileri kontrol ederek geçiş ücreti tahsilâtını sağlamak,
 • Belediye sınırları içerisinde kalan denizlerde kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarının denetimini, kontrolünü ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak,
 • Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek,
 • Deniz yüzeyinde kaynağı belirsiz katı atıkları toplamak,
 • Belediyemiz deniz sınırları içinde meydana gelen deniz kazalarında muhtemel katı atık kirlenmelerinde talep edilmesi halinde lojistik destek vermek,
 • Müdürlükte mevcut bulunan tekne ve teçhizatlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşların talep ettikleri hizmetleri gerektiğinde ücret mukabili vermek,
 • İstanbul genelinde denizlere dökülen derelerin denizlerde meydana getirdiği deniz kirliliğini önlemek veya gidermek, dere ağızlarına birikmiş teressubatı (dip çamuru), dip taraması yaparak veya yaptırarak almak veya aldırmak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/i maddesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine \"deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak\" görevi gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplattırmak, depolamak, toplanan atıkların bertarafa hazır hale getirilmesi için susuzlaştırma, arıtma, gazsızlaştırma ve tortusunun ayrıştırılması işlemlerini yapmak veya yaptırmak, söz konusu 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikler kapsamında geri kazanılması, düzenli toplanması, yakılması ve arıtılması yoluyla bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek veya getirtmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Deniz kıyıları ve plajların karadan veya denizden temizliğini yapmak veya yaptırmak,
 • Deniz çevresinin korunmasına yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyeye verilecek görevleri yerine getirmek, bununla ilgili gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
 • Batmış, terk edilmiş ve yarı batık küçük tonajlı (kayık, balıkçı teknesi, gezi teknesi vb.) teknelerinin çevre kirliliği ve görüntü kirliliğine neden olmamaları için çıkarılması çalışmalarına mevzuat çerçevesinde lojistik destek vermek, İlgili kurumların bilgisi ve izni dâhilinde kıyılarda, deniz içinde can ve mal güvenliği riskine sebep olan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların (iptidai olarak, illegal olarak yapılmış çekek yeri, bağlama yeri, indirme bindirme yerleri vb.) sökülmesi veya söktürülmesi için mevzuat çerçevesinde ilgili idarelere lojistik destek vermek,
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 11 nci maddesi veya başka mevzuata muhalefetten dolayı el konulan gemi ve yüzer deniz araçlarının bağlanarak muhafaza edilebilecekleri mendirekli barınma yerleri ile ilgili olarak lojistik destek vermek,
 • Kamuya açık kıyılara illegal olarak bağlama yapan teknelerin kaldırılması için yetkili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 • İstanbul'da deniz ulaşımının yoğun olduğu iskele v.b. alanlarda deniz altında biriken çöp v.b. atıkları, mevzuat çerçevesinde su altı hizmeti vermek suretiyle çıkartmak veya çıkarttırmak,
 • Müdürlüğün genel görevleri ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve yürütmek,
 • Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi hazırlamak ve Belediye Meclisine teklifte bulunmak,
 • Tüm bu hizmetler ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve İhale İşleri Müdürlüğüne sunmak. Yapılan ihaleleri sözleşmelere uygun olarak kontrol etmek veya ettirmek.

Tarih Birim Tür Konu
11 Ocak 2023 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Satış Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su oranı Düşürülmüş 12.000 m³ (± %25) miktarındaki Petrol ve Petrol Türevi Slop (16.07.08-Yağ içeren atıklar) Atıkların Bertaraf Edilmesi için satışı
02 Ocak 2023 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
12 Ekim 2022 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Satış MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1.400 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İşi
21 Eylül 2022 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Satış MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı
21 Eylül 2022 11:05 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Satış MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1.400 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İhalesi Yapılacaktır.
05 Temmuz 2022 10:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı ARAÇ TAŞIMA GEMİSİ KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ
28 Mart 2022 10:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı ARAÇ TAŞIMA GEMİSİ ALIMI
05 Ocak 2022 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1200 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) bertaraf edilmesi için satışı
05 Ocak 2022 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 18.000 m³ (± %25) miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı
05 Ocak 2022 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su oranı Düşürülmüş 16.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Slop (16.07.08-Yağ İçeren Atıklar) Atıklarının bertaraf edilmesi için satışı İşi
14 Ocak 2022 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
24 Kasım 2021 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1200 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı
18 Kasım 2021 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
01 Eylül 2021 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış Toplam 1000 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İhalesi Yapılacaktır.
23 Aralık 2020 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.000 m³ (± %25) Petrol Ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi Yapılacaktır.
23 Aralık 2020 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Serbest Suyu Alınmış Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Yağı (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 17.000 m³ (± %25) miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi
27 Kasım 2019 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 20.000 m³ (± %25) Petrol Ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi Yapılacaktır.
22 Kasım 2019 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
28 Ağustos 2019 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Gemilerden Atık Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti
16 Ocak 2019 01:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Diğer Duba, Satış, Atatürk Köprüsü
07 Kasım 2018 01:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Satış MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 23.500 m³ (± %25) Petrol Ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi
08 Kasım 2017 01:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Muhtelif Satış MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 21.000 m³ (± %25) Petrol Ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı
05 Aralık 2016 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı
10 Ekim 2016 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı 1 Adet Tarama Gemisi, 2 Adet Çamur Gemisi ve 1 Adet Amfibi Tarama Aracı Alımı
14 Temmuz 2016 02:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı ‘ADALAR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİT NADİR GÜNEŞ, HEYBELİADA, HOROZ REİS VE HIZIR REİS TEKNELERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI HİZMETİ ALIMI
14 Temmuz 2016 02:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı Hizmet Teknesi Alımı
11 Ocak 2016 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmet Alımı işi
07 Aralık 2015 12:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİNDE KIYILARIN VE DENİZLERİN TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI
19 Ocak 2015 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yeni Galata Köprüsünün Bakım- Onarım Ve Açma-Kapama Hizmetlerinin Yapılması İşi hizmet alımı
11 Aralık 2014 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı
26 Kasım 2014 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İBB Deniz Araçlarının Bakımı ve Onarımı Hizmet Alımı işi hizmet alımı
09 Eylül 2014 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmet Alımı işi
15 Mayıs 2014 09:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı İBB Hizmet Teknelerinin Bakım Ve Onarımı İçin Malzeme Alımı
10 Nisan 2014 10:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı İBB Hizmet Teknelerinin Bakım Ve Onarımı İçin Malzeme Alımı
13 Şubat 2014 03:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı
11 Aralık 2013 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı
02 Aralık 2013 12:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü BAKIM / ONARIM Galata Köprüsünün Bakım-Onarım, Açma-Kapama Hizmetlerinin Yapılması ve Hidrolik Borulama Sisteminin Yenilenmesi İşi Hizmet Alımı
07 Ekim 2013 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmet Alımı
30 Eylül 2013 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı Çamur Taşıma Dubası Alım İşi
13 Mart 2013 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı Atatürk Köprüsü Dubalarının Yenilenmesi Ve Yerine Montajının Yapılması İşi alımı
24 Aralık 2012 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmet Alımı
17 Aralık 2012 10:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması Ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı
31 Ekim 2012 12:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mal Alımı Atatürk Köprüsü Dubalarının Yenilenmesi Ve Yerine Monte Edilmesi alımı
16 Şubat 2012 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yeni Galata Köprüsünün Bakımı, Onarımı Ve Açma -Kapama Hizmetlerinin Yapılması hizmet alımı
05 Ocak 2012 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yeni Galata Köprüsünün Bakımı, Onarımı ve Açma-Kapama Hizmetlerinin Yapılması hizmet alımı
29 Kasım 2011 11:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yeni Galata Köprüsünün Bakımı, Onarımı ve Açma-Kapama Hizmetlerinin Yapılması hizmet alımı
23 Aralık 2009 12:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıkların Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti alımı işi.
23 Aralık 2009 12:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Özel Tekne ve Teçhizatlarla Temizlenmesi Hizmeti hizmet alımı
17 Eylül 2009 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yeni Galata Köprüsünün Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi Hizmeti alımı
17 Mart 2009 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Özel Tekne ve Teçhizatlarla Temizlenmesi hizmet alımı işi
30 Ocak 2009 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıkların Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi hizmet alımı işi
07 Nisan 2008 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yeni Galata Köprüsünün İşletilmesi, Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması hizmet alımı işi
19 Haziran 2007 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Teknelerin 2007 Yılı Bakımları ve Onarımları hizmet alımı işi
08 Mayıs 2007 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Atatürk Köprüsü Dubalarının Yenilenmesi ve Eksik Çapalarının Tamamlanması hizmet alımı işi
16 Mayıs 2006 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Deniz Araçlarından Atıkların Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti alınacaktır
04 Nisan 2006 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bakım, Onarım ve İşletim Hizmeti Alınacaktır
21 Şubat 2006 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Temizlik ile Kıyı Dere Ağzı Tarama Hizmeti Alınacaktır
31 Ocak 2006 10:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetleri Alınacaktır
04 Ocak 2006 11:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gözetim, Denetim, Kontrol Hizmeti Alınacaktır
28 Nisan 2005 10:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü BAKIM / ONARIM Bakım ve Onarım Hizmeti Alınacaktır
13 Nisan 2005 02:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bakım, Onarım ve İşletim Hizmeti Alımı
09 Mart 2005 03:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gözetim, Denetim ve Kontrol HİZMETİ ALINACAKTIR
12 Ocak 2005 03:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN 2005 YILI BAKIM ONARIM VE İŞLETME HİZMETİ ALIMI İŞİ
12 Ocak 2005 02:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı TEKNELERİMİZİN 2005 YILI BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ
05 Ocak 2005 02:30 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı YENİ GALATA KÖPRÜSÜ´NÜN GÖZETİM, DENETİM VE KONTROLÜ HİZMET ALIMI İŞİ
31 Ağustos 2004 02:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü BAKIM / ONARIM TEKNE BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İŞİ
11 Mart 2004 03:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN BAKIM ONARIM VE İŞLETİŞİM HİZMETİNİN YAPTIRILMASI İŞİ
06 Ocak 2004 03:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN GÖZETİM, DENETİM VE KONTROL HİZMETİ ALIMI İŞİ
14 Ocak 2003 03:00 Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Arsa Satışı 7 ADET MUHTELİF TİPTE TEKNENİN BAKIM, ONARIM İŞİ
1 / 7