Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Saffet Altındağ

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1975 Van’ın Gevaş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Van’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1997 yılından bu yana İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının farklı müdürlüklerinde K...

Devamını Oku

 • Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç aktarma istasyonlarına, düzenli depolama sahalarına ve diğer tesislere gelen katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • İstanbul'un muhtelif yerlerindeki katı atık aktarma merkezlerini işletmek, işlettirmek ve yenilerini yapmak, yaptırmak,
 • Depo gazından elektrik enerjisi üretim santrali kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,
 • Düzenli depolama katı atık sahaları yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek,
 • Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,
 • Kompostlaştırma ve geri kazanım tesisleri kurmak, kurdurmak, mevcutlarla birlikte işletmek, işlettirmek,
 • İstanbul genelindeki ana arter ve meydanların araçla ve elle süpürülmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi hizmetlerini yapmak, yaptırmak, kontrol ve koordine etmek,
 • Emrinde ve bağlı birimlerinde bulunan araç gereçlerin bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 • Emrinde ve bağlı birimlerinde bulunan hizmet binalarının iç ve dış bakım onarımı ile büro malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 • Karla Mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,
 • İstanbul genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını toplamak, toplatmak ve toplanmış olan bütün tıbbi atıkları bertaraf etmek, ettirmek,
 • Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütmek,
 • Atık yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak,
 • Katı atık tesislerinin işletilmesi çalışmalarını takip ve kontrol etmek,
 • Meclis kararı ile bertaraf bedeli belirlenen atıkların mevzuata uygun olarak sahaya kabulü ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek,
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Büyukşehir Belediyelerine verilen görevleri yerine getirmek,
 • İstanbul’da yürütülen elektronik atık faaliyetlerine ilgili mevzuat kapsamında destek olmak ve İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,
 • Atık Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.Tarih Birim Tür Konu
15 Kasım 2022 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2022-2024 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Düzenli Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi İşi
31 Ekim 2019 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2019-2022 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Düzenli Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Kompost Tesisinin İşletilmesi İşi
24 Haziran 2019 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2019 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Düzenli Depolama Sahalarının Yapımı Ve Mevcut Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı Ve Kompost Tesisinin İşletilmesi
30 Ocak 2019 01:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Diğer Eyüpsultan İlçesi Işıklar mevkii’nde yaptırılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin İşletilmesi işinin intifa hakkı karşılığı 10 yıl süre ile ihalesi yapılacaktır.
24 Ocak 2018 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Mal Alımı Akıllı Mobil Aktarma İstasyonu alımı
25 Aralık 2017 09:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2018-2019 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Düzenli Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Kompost Tesisinin İşletilmesi İşi
21 Ağustos 2017 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Mal Alımı Akıllı Mobil Aktarma İstasyonu alımı
31 Mayıs 2017 01:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Yapım İşi Tasarruf hakkı Belediyemize ait olan Şile-Kömürcüoba, Kemerburgaz-Odayeri ve Silivri-Seymen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanlarında ihtiyaç duyulan, "Endüstriyel (Tehlikeli) Atıkların Yönetilmesine İlişkin Tesislerin Yapımı ve İşletilmesi" İşinin İhalesi Yapılacaktır
28 Kasım 2016 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2017 Avrupa Yakası Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi
09 Şubat 2015 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Mal Alımı 2015-2018 İSTANBUL GENELİ ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN, GEÇİTLERİN SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE ÇIKAN TERESSÜBATLARIN TAŞINMASI HİZMETİ HİZMET ALIMI
27 Ekim 2014 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2015-2017 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakımı, Onarımı, Düzenli Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Kompost Tesisinin İşletilmesi hizmet alımı
27 Ekim 2014 12:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2015-2017 Avrupa Yakası Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
27 Ekim 2014 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2015-2017 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması Ve Çıkan Teressübatların Taşınması Hizmeti İşi
27 Ekim 2014 12:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2015-2017 Asya Yakası Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
24 Nisan 2014 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2014 Avrupa Yakası Baruthane ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi işi hizmet alımı
24 Nisan 2014 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2014 Avrupa Yakası Halkalı ve Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi işi hizmet alımı
22 Nisan 2014 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2014 Asya Yakası Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy ve Şile Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
21 Nisan 2014 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2014 İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamında Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımı, Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımı Ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı Ve Geri Kazanımı hizmet alımı
21 Nisan 2014 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2014 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması Ve Çıkan Teressubatların Taşınması Hizmeti İşi
22 Kasım 2012 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2013-2014 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanmsası Ve Çıkan Teressubatların Taşınması Hizmeti İşi
07 Ağustos 2012 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İBB Atık Yakma ve Enerji Üretimi Tesisi Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi
13 Ağustos 2012 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2012 İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin El ile Süpürülmesi Ve Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmet alımı
19 Haziran 2012 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İBB Atık Yakma ve Enerji Üretimi Tesisi Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi
08 Haziran 2012 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Katı Atık Projesi Kapsamında Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımı, Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımı Ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı Ve Geri Kazanımı hizmet alımı
24 Nisan 2012 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İbb Atık Yakma Ve Enerji Üretim Tesisi Danışmanlık Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi
24 Kasım 2011 12:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Mal Alımı Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemi Makine , Cihaz ve Ekipmanı Satın Alınması , Montajı ve Test Edilmesi İşi alımı
03 Kasım 2011 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakası Halkalı ve Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
03 Kasım 2011 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avrupa Yakası Baruthane ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
13 Ekim 2011 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Asya Yakası Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
03 Ekim 2011 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Mal Alımı Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemi Makine, Cihaz ve Ekipmanı Satın Alınması, Montajı ve Test Edilmesi alımı
15 Eylül 2011 02:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Elle Süpürülmesi ve Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi İşi hizmet alımı
28 Şubat 2011 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2011 Yılı Avrupa Yakası Halkalı ve Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
28 Şubat 2011 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2011 Yılı Avrupa Yakası Baruthane ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi İşi hizmet alımı
23 Ağustos 2010 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların Meydanların, Geçitlerin El ile Süpürülmesi, Temizlenmesi, Yıkanması ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi İşi hizmet alımı
17 Ağustos 2010 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi hizmet alımı
19 Nisan 2010 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakasındaki (Baruthane, Yenibosna, Halkalı, Silivri) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi İşi hizmet alımı
19 Nisan 2010 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi hizmet alımı
08 Aralık 2009 04:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi hizmet alımı işi
08 Aralık 2009 04:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakasındaki (Baruthane, Yenibosna, Halkalı, Silivri) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi hizmet alımı İşi
08 Aralık 2009 03:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların Mekanik Araçlarla Temizlenmesi Hizmet alımı işi
08 Aralık 2009 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Katı Atık Proj. Kapsamındaki Tesis. Teknik Çalış.,bak,onar. Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Geri Kazanımı Hizmet alımı işi
25 Haziran 2009 10:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Asya Yakasındaki Ana Arterlerin, Meydanların, Geçitlerin El ile Süpürülmesi, Temizlenmesi ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmet alımı işi
25 Haziran 2009 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakasındaki Ana Arterlerin, Meydanların, Geçitlerin El ile Süpürülmesi, Temizlenmesi ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmet alımı işi
29 Ocak 2009 12:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İst. Geneli Katı Atık Proj. Kapsamındaki Tesis.Teknik Çalış., Bak, Onar., Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Geri Kazanımı hizmet alımı işi
08 Ocak 2009 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Genelindeki Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların Mekanik Araçlarla Temizlenmesi İşi hizmet alımı işi
31 Aralık 2008 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Aydınlı, Küçükbakkalköy) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Bu İstasyonlarda Toplanan Katı Atıkların Odayeri Düzenli Depolama Alanına Nakli hizmet alımı işi
31 Aralık 2008 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Avrupa Yakasındaki (Baruthane, Yenibosna, Halkalı, Silivri) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi İşi.
09 Mayıs 2006 10:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımı, Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Geri Kazanımı hizmet alımı işi
05 Nisan 2006 02:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Süpürme, Temizlik Hizmeti Alınacaktır
05 Nisan 2006 02:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Süpürme ve Temizlik Hizmeti Alınacaktır
26 Aralık 2005 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların,geçitlerin Süpürülmesi, yıkanması,çıkan Teresubatların Taşınması ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmeti alınacaktır
26 Aralık 2005 12:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ana Arterlerin,yolların,meydanların,geçitlerin Süpürülmesi,yıkanması,çıkan Teresubatların Taşınması ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmeti alınacaktır
02 Ocak 2003 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ana Arterlerin,yolların,meydanların,geçitlerin Süpürülmesi,yıkanması,çıkan Teresubatların Taşınması ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmeti alınacaktır
02 Ocak 2003 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ana Arterlerin,yolların,meydanların,geçitlerin Süpürülmesi,yıkanması,çıkan Teresubatların Taşınması ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi hizmeti alınacaktır
08 Aralık 2005 04:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Bu İstasyonlarda Toplanan Katı Atıkların Düzenli Depolama Alanına Nakli hizmeti alınacaktır
08 Aralık 2005 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Bu İstasyonlarda Toplanan Katı Atıkların Düzenli Depolama Alanına Nakli hizmeti alınacaktır
04 Ağustos 2005 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Atık Transfer İstasyonunda Toplanan Çöplerin Odayeri Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Transfer İçin Gerekli Ekipmanların Temini ile Transfer Yerinin Bu İşe Göre Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır
23 Aralık 2004 12:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİNDE ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN GEÇİTLERİN SÜPÜRGE MAKİNALARI İLE SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE HER TÜRLÜ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ
23 Aralık 2004 11:30 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı AVRUPA YAKASI TRANSFER İSTASYONLARINDA TOPLANAN KATI ATIKLARIN ODAYERİ DEPOLAMA ALANINA TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ
23 Aralık 2004 11:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı ANADOLU YAKASI TRANSFER İSTASYONLARINDA TOPLANAN KATI ATIKLARIN KÖMÜRCÜODA DEPOLAMA ALANINA TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ
20 Mayıs 2004 02:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı KOMPOSTLAŞTIRMA VE GERİ KAZANIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI
11 Mart 2004 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL GENELİNDEKİ ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN, GEÇİTLERİN SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE HER TÜRLÜ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ İŞİ
13 Ocak 2004 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı AVRUPA YAKASI ÇÖP NAKİL İŞİ
13 Ocak 2004 03:00 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı ANADOLU YAKASI ÇÖP NAKİL İŞİ
1 / 7