Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

erdinc.png

Erdinç Algül

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1984 yılında Elazığ’da doğan ALGÜL, 2007 yılında Fırat Üniversitesinden, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kent Çalışmaları ve Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. ...

Devamını Oku

 • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Müdürlüğe havale edilen plan, proje, etüt, araştırma ve incelemelerin standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol etmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Belediye sınırlan içerisine giriş yapan ve Belediye sınırlan içerisinde satılan katı ve sıvı yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak, yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,
 • Belediye sınırlan içerisinde çevre hava kalitesinin; ölçümünü yapmak, yaptırmak, ölçüm sonuçlarım yayınlamak ve gerektiğinde talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara vermek, hava kalitesinin iyileştirilmesi için işletmeler, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
 • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimim yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
 • Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nda ilgili mevzuatlara göre hizmet vermek, geliştirmek ve gerekli analizleri yapmak,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının; çevre ve insan sağlığına olumsuz, etkilerini gidermek için etüt, plan ve proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, gerekli izinleri vermek, kontrolünü ve denetimini yapmak, yasal işlem uygulamak,
 • Bitkisel atık yağların Bakanlıktan lisanslı kuruluşlar ile sözleşme yapılarak toplanmasını sağlamak amacıyla; gerekli denetimleri yapmak, yasal işlem uygulamak, bitkisel atık yağlar ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
 • Atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve mevzuata uygun olarak kontrol edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini sağlamak,
 • Araç egzozlarından çıkan gazi arm hava kalitesine olumsuz etkisini sınırlamak için gerekli çalışmaları yapmak, araç trafik seyrinin hava kalitesini iyileştirmesi yönünde düzenlenmesini sağlattırmak,
 • Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için; ısınma, ulaşım ve üretim kaynaklı hava kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 • Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve gerekli hallerde ilgili kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
 • Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerini; Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi kapsamında; belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak değerlendirmek, projenin muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere göre ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre alınması gereken önlemleri belirlemek ve görüş bildirmek,
 • Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak,
 • Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak,
 • Mevzuatların verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek,
 • 2872/5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 ve 24’ncü maddesi hükümleri kapsamında Bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyesine yapılan yetki devri gereği Başkanlık Makamının uygun gördüğü konularda işlem tesis etmek.

Tarih Birim Tür Konu
07 Şubat 2023 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı İşi
06 Ocak 2023 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Yapım İşi Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi alt tarafında kalan D-100 Karayolu ile E-80 (Samandıra-Kartal) bağlantı yolu üzerinde Gürültü Bariyeri Yapılması İşi
23 Eylül 2022 10:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Yapım İşi Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi alt tarafında kalan D-100 Karayolu ile E-80 (Samandıra-Kartal) bağlantı yolu üzerinde Gürültü Bariyeri Yapılması İşi
21 Haziran 2022 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Yapım İşi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Anadolu Otoyolu ile Büyükdere Caddesi arasındaki O-2 Bağlantı yolu üzerinde Levent Mahallesi, Beşiktaş Sporcular Park ve karşısında kalan kısım Gürültü Bariyeri Yapım İşi
24 Şubat 2022 10:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Yapım İşi Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi alt tarafında kalan D-100 Karayolu ile E-80 (Samandıra-Kartal) bağlantı yolu üzerinde Gürültü Bariyeri Yapılması İşi
14 Aralık 2021 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı İşi
18 Aralık 2020 12:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı İşi
05 Aralık 2019 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezinin Hizmete Hazır Halde Tutulmasına Yönelik Makine, Ekipman, Malzeme Temini ile Merkezin İşletilmesi ve Bakım Onarımı Hizmeti Alımı İşi
15 Ocak 2019 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı ÇEVRE KORUMA HAFRİYAT KONTROL MERKEZİNİN HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASINA YÖNELİK MAKİNE, EKİPMAN, MALZEME TEMİNİ İLE MERKEZİN İŞLETİLMESİ VE BAKIM ONARIMI HİZMETİ ALIMI
04 Temmuz 2018 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2018 Yılı İstanbul Geneli Hafriyat İnşaat ve Yıkıntı Atığı Kaldırılması ve Taşınması Hizmeti Alımı İşi
08 Mart 2018 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Mal Alımı Hava Kalitesi Laboratuarı Ölçüm Cihaz Ve Ekipmanları Alımı
16 Ocak 2018 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2018 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi hizmet alımı
03 Ocak 2018 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çevre Koruma Hafriyat Kontrol Merkezi İşletilmesi ve Bakım Onarımı İşi
15 Ağustos 2017 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Mal Alımı HAVA KALİTESİ LABORATUARI ÖLÇÜM CİHAZ VE EKİPMANLARI ALIMI
15 Ağustos 2017 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Mal Alımı ICP-MS CİHAZI ALIMI
28 Şubat 2017 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2017 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi hizmet alımı
01 Ağustos 2016 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Mal Alımı Hava Kalitesi Laboratuarı Ölçüm Cihaz Ve Ekipmanları Alımı
24 Mayıs 2016 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması İşi
24 Aralık 2015 12:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2016 YILI HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM LABORATUVARLARI ELEKTRİK VE MEKANİK DONANIMLARIN BAKIM VE ONARIMI İŞİ HİZMET ALIMI
02 Temmuz 2015 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Mal Alımı Hava Kalitesi Laboratuarı Ölçüm Cihaz Ve Ekipmanları Alımı
14 Ocak 2015 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2015 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi hizmet alımı
27 Şubat 2014 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2014 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi hizmet alımı
04 Şubat 2013 12:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2013 Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuvarları Elektrik Ve Mekanik Donanımların Bakım Ve Onarımı İşi hizmet alımı
24 Aralık 2012 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Deniz Kirliliği Kontrol Ve Tespiti Amacıyla Deniz Uçağı Hizmeti Alınması İşi hizmet alımı
06 Şubat 2012 12:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2012 Yılı 11 Adet Hava Kirliliği Ölçüm Laboratuarlarına Ait Elektrik Ve Mekanik Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol Ve Ayarlarının Yapılması Ve Arızalarının Giderilmesi İşi hizmet alımı
22 Aralık 2010 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 11 Adet Hava Kirliliği ve Emisyon Ölçüm Laboratuarlarına Ait Elektrik ve Mekanik Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol ve Ayarlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi İşi hizmet alımı
23 Aralık 2010 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2011 Yılı İstanbul İli Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin Hizmet Alımı İşi
02 Şubat 2010 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 11 Adet Hava Kirliliği ve Emisyon Ölçüm Laboratuarlarına Ait Elektrik ve Mekanik Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol ve Ayarlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi hizmet alımı
16 Aralık 2009 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2010 Yılı İstanbul İli Avrupa Yakası Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin Hizmet Alımı işi
16 Aralık 2009 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2010 Yılı İstanbul İli Asya Yakası Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin Hizmet Alımı işi
28 Temmuz 2009 10:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 11 Adet Hava Kirliliği ve Emisyon Ölçüm Laboratuarlarına Ait Elektrik ve Mekanik Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol ve Ayarlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi İşi hizmet alımı
28 Ocak 2009 12:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2009 Yılı İstanbul İli Avrupa Yakası Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin 244 Personelle hizmet alımı işi
28 Ocak 2009 12:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2009 Yılı İstanbul İli Asya Yakası Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmalarına İlişkin 136 Personelle Hizmet Alımı işi
02 Temmuz 2008 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul´da Tarih Boyunca Çevreyi Etkileyen Afetlerin Araştırılması İşi hizmet alımı işi
02 Temmuz 2008 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul´da Tarih Boyunca Çevreyi Etkileyen Afetlerin Araştırılması İşi hizmet alımı işi
12 Haziran 2008 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 11 Adet Hava Kirliliği ve Emisyon Ölçüm Labaratuvarlarına Ait Elektrik ve Mekanik Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol ve Ayarlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi hizmet alımı işi
20 Aralık 2006 11:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Hava Kirliliği ve Emisyon Ölçüm Labaratuarlarına Ait Elektrik ve Mekanik Donanımlarının Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol ve Ayarlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi İşi hizmet alımı işi
16 Ağustos 2006 10:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çevre Bilincinin Çocukluk Yaşlarında Kazandırılması Amacıyla Çizgi Film Hazırlattırılması hizmet alımı işi
22 Mayıs 2006 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kadıköy,Haldun Taner Sahnesi Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi hizmet alımı işi
07 Mart 2006 11:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Elektrik ve Mekanik Donanım Bakım, Onarım ve Diğer İşlerin Yapılması Hizmeti Alınacaktır
10 Kasım 2005 04:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Etüt Proje Hizmeti Alınacaktır
30 Mart 2005 02:30 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bakım, Onarım, Temizlik, Kontrol Hizmeti Alınacaktır
09 Mart 2004 03:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 11 ADET HAVA KİRLİLİĞİ VE EMİSYON ÖLÇÜM LABORATUVARLARINA AİT ELEKTRİK VE MEKANİK DON. BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK, KONTROL VE AYARLARININ YAPILMASI VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI
09 Mart 2004 03:00 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı DENİZ KİRLİLİĞİ KONTROL VE TESPİT EKİBİNE YARDIM HİZMETİ ALINMASI İŞİ
1 / 5