Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Gül Ayşe Eken

Turizm Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

İstanbul doğumlu olan Gül Ayşe Eken; ortaokul ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinde tamamladıktan sonra, 1992 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehirsel Tasarı...

Devamını Oku

 • İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerine alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, geçmişten geleceğe kesintisiz bir şekilde var olmalarını sağlamak, şehrin saygınlığını yükseltecek AR-GE çalışmaları yapmak, turizm stratejileri belirlemek.
 • İstanbul’un dünyadaki turizm ve kültür endüstrisindeki payını turizm sektörünün öncü kuruluşları (Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Vakıflar, Dernekler) ile birlikte işbirliği yaparak güçlendirmek.
 • İstanbul’un turizm gelirlerini ve turist sayısını artıracak, turistlerin kalış sürelerini uzatacak, kişi başı harcama miktarını yükseltecek ve şehri tekrar ziyaret etmelerini sağlayacak stratejiler üretmek.
 • İstanbul’un imajını güçlü bir şekilde ifade edecek yerel ve uluslararası kapsamda; halkla ilişkiler, reklam ve sosyal medya, dijital pazarlama stratejileri belirlemek ve uygulamak. (İstanbul'u tanıtıcı web sitesi, duyuru, reklam, film, kısa film, illüstrasyon, belgesel, video, DVD, CD, oyun, sergi, makale, kitap, dergi, gazete, harita, broşür, davetiye, afiş, billboard, ilan, metin, anket vb. materyalin hazırlanması, satın alınması, basılması, yayınlanması, teşhirinin sağlanması yönünde faaliyette bulunmak).
 • İstanbul içi ve dışında konser, müzikal, tiyatro, sergi, seminer, söyleşi, panel, sempozyum, çalıştay, festival, oyun, organizasyon vb. etkinlikler düzenlemek, düzenletmek.
 • İstanbul içi ve dışında süreli veya süresiz İstanbul’u tanıtıcı stant, ofis, büro, tematik satış merkezleri vb. açmak.
 • İstanbul’un turistik alanlarında uyulması gereken standart ve kaidelerin belirlenmesine ve bu alanlarda güvenlik ve konfor sağlayıcı tedbirler alınmasına yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştirmek, tavsiyelerde bulunmak.
 • İstanbul’un tanıtımına katkı sağlayacak etki gücü yüksek yerli-yabancı “İstanbul Temsilcileri” belirlemek, belli sürelerle reklam ve tanıtım amaçlı çalışmalarda bu temsilcileri görevlendirmek.
 • Uluslararası fuarlarda ve etkinliklerde, İstanbul destinasyonunu temsil etmek. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen turizm odaklı fuarlara katılmak.
 • İstanbul’da turizm çeşitliliğinin artırılmasını sağlayacak mevcut alanları genişletmek, çeşitlendirmek ve yeni cazibe merkezleri oluşturmak.
 • Dünyadaki turizm eğilimlerinin takibinin yapılabilmesi için uluslararası alanda kıyaslama çalışması yapmak.
 • İlgili mevzuat doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirmek, faaliyet planları ve raporları periyodik olarak hazırlamak, bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak.

Tarih Birim Tür Konu
02 Haziran 2022 10:00 Turizm Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul?un Turizminin Durum Analizinin Yapılması, Bu Analizler Doğrultusunda Turizm Hedeflerinin Oluşturulması, Mekânsal Stratejiler Geliştirilmesi ve Takip Süreçlerinin Oluşturulması İşi
28 Ekim 2021 11:00 Turizm Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Turizm Master Planına Altlık Oluşturulması Kapsamında Envanterin Oluşturulması İşi