Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

İbrahim Dedeoğlu

Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1972 yılında Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğdu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden, 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Tasarımı Yüksek Lisans (Tezli) Programından mezun oldu. 1994-199...

Devamını Oku

 • Büyükşehir Belediyesinin kentsel sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili ekolojik temelli stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak,
 • Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluk alanında bulunan, imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlar, parklar, bahçeler, korular, kent ormanları, mesire yerleri, ağaçlandırma alanları, meydanlar, cadde ve refüjler, kavşaklar, dolgu ile elde edilmiş alanlar ve çatı bahçeleri gibi yeşil alanlarda, doğal çevre verileri hakkında bilgi toplamak (yer altı yer üstü su kaynakları, endemik türleri, jeolojisi, flora ve faunası vb.), mevcut durum ve/veya uygulamaların ekolojik sistemlere etkisinin ortaya koyulması, korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü tespitlerde bulunarak, program ve projeler üretmek ve/veya üretilen projelere destek sağlamak,
 • Ulusal ve Uluslararası iklim değişikliği ile ilgili gündemi ve yenilikleri takip etmek,
 • Biyolojik çeşitliliğin ve İstanbul'a özgü endemik türlerin korunması ve sürdürülebilir süreç ve mekanizmalar ile diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde endemik türlerin kent peyzajında kullanımım yaygınlaştırmak,
 • Kent ekosistemleri konularında ulusal ve uluslararası araştırmacılar ile uygulayıcılar arasındaki diyalogu zenginleştirerek, akademik çalışmaların farklı platformlarda tartışılmasını, geliştirilmesini ve kamu yararına kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, sosyal farkındalığı artırmak,
 • İlçe belediyeleri, kamu kurumlan, sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ile kent ekosisteminin korunması için iletişim ve koordinasyonu sağlamak, teknik konularda yardımcı olmak,
 • İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatını korumaya ilişkin araştırmalar yapmak ve/veya hazır araştırmaların uygulayıcı iş birliğini sağlamak, doğal-yapılı çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine ilişkin projeleri destekleyen, ulusal ve uluslararası fon desteklerini araştırmak ve proje başvurusunda bulunmak, kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları, dergi, radyo programları, seminer, çalıştay düzenlemek,
 • Düşük karbonlu şehirlerin geliştirilmesi için ekolojik çözümler üretmek, bozulmuş alanların ekolojisinin onarılmasına ilişkin faaliyetleri geliştirmek, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile ağaçlandırma faaliyetleri düzenlemek,
 • Kentsel alanlarda yeşil altyapı sistemlerini araştırmak, doğaya dayalı çözümler üretmek, kent içi üretken peyzaj projelerini geliştirmek, akademik araştırmacılar, ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sağlamak, ekolojik, deneyimsel ve inovasyon temelli projeler geliştirmek, koordinasyonu sağlamak,
 • Kentsel ekoturizm yaban hayatının teknoloji ile gözlenmesi, göçmen kuşların gözlem faaliyetleri ve korunmasına ilişkin projeler geliştirmek,
 • Tarihi korular ve rekreasyon alanlarının korunması ve geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak, sosyal faaliyetler ile farkındalık oluşturmak, bahçıvanlık ve doğa koruma eğitimleri düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek,
 • Çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ile ilgi faaliyetler yürütmek, araştırma, çalıştay gibi bilimsel faaliyetlerini diğer ilgili kurumlar ile ilişki içerisinde çalışmalarını yürütmek,
 • Şube müdürlüğü sorumluluğu ile ilgili işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak ve teknik şartnamesine uygun olarak yürütülmesi, kontrolü ve/veya gerekli ise proje geliştirilmesini sağlamak,
 • Her takvim yılına ait şube müdürlüğü yatırım programını ve bütçesini hazırlamak, Araç, gereç, malzeme temini ve şube müdürlüğüne ait sistemlerin bakım ve onarım muhafazasını sağlamak,
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde şube müdürlüğü yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve beş yıllık stratejik planını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak.

Tarih Birim Tür Konu