Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Mustafa Erata

Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

Mustafa Erata, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2009’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde Uzman olarak iş yaşamına başladıktan sonra 2010 yılında Sağlık Bakanlığına Sosyolog kadrosuyla geçti...

Devamını Oku

Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü; insan ve bilim odaklı, bütüncül bir psikososyal destek yaklaşımı ile;

 • Alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modellerini planlamak
 • Bilimsel, yenilikçi yöntemlerle bağımlı bireylere; koruyucu, önleyici ve rehabilite edici, bağımlı yakınları ve toplum geneline koruyucu, önleyici hizmetler sunmak
 • Toplumda bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturarak çocukları, gençleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapmak
 • Bağımlılık ile mücadele sürecinde yer alan tüm paydaşlar (kamu kurum/kuruluşları, özel sektör, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum kuruluşları) arasında iş birliğini geliştirmek
 • Farklı yaş gruplarına yönelik erişilebilir, uygun ve etkili bağımlılık hizmetleri(önleme, rehabilitasyon, danışmanlık, yönlendirme) sağlamak
 • Bağımlı bireyleri topluma kazandırarak, sağlıklı yaşamanın önemi hakkında farkındalık oluşturulması ve sağlıklı bir toplum temeli oluşturmak
 • Bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon alanında kent politikalarını geliştirmek ve geliştirilen politikalara destek sağlamak
 • Bağımlılık alanında özgün ve yenilikçi çalışmalar yapmak,
 • Bağımlılık alanının gelişimine ve bağımlılık kavramının anlaşılmasına katkı sağlamak, alana dair çalışmaları teşvik etmek
 • Merkezi ve yerel yönetimlerle koordinasyon sağlamak
 • Müdürlüğün bağımlılık alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek
 • Bağımlılık konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılması, yerinde gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • Ulusal / uluslarası sempozyum, kongre vb. etkinlikler düzenlemek, alandaki düzenlenen etkinlikleri ve bilimsel yenilikleri takip etmek,
 • Müdürlük çalışmalarının kamuoyuna aktarılması, bunun yanında bağımlılığı önleyici ve bağımlılık olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak
 • Müdürlüğün yapacağı çalışmalara veri sağlamak amacıyla istatistiki bilgileri düzenlemek
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek.

Tarih Birim Tür Konu