Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Elçin Karaoğlu

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

Elçin KARAOĞLU, 1976 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimin...

Devamını Oku

Ruhsat - İskân ve İzin İşlemleri;

 • Proje Onaylarının yapılması,
 • Yapı Yıkma Belgesi verilmesi

Yapı ve tadilat ruhsatı verilmesi

 • Yapı Kullanma İzni verilmesi,
 • Bahçe duvarı yapım izni
 • Basit Tamir İzni düzenlenmesi.
 • Kat irtifakı ve Kat mülkiyeti tesis işlemleri

Harita İle İlgili Görevleri;

 • Yapı ruhsatları için kot-kesit belgesi, inşaat-istikamet rölövesi düzenlemek 
 • Yapı parsellerinin kadastral revizyonları ile topografik durumlarını saptamak,
 • Halihazır ölçümü yapmak, bilgi paftası düzenlemek
 • Yola terk, yoldan ihdas, tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılarak karar alınmak üzere Belediye Encümenine takdim etmek,
 • Yol istikametleriyle ilgili hesabat haritası düzenlemek

Yapıların Denetlenmesi İle İlgili Görevleri;

 • Yapılaşmaya ilişkin düzenli kontroller yapmak,
 • Ruhsatlı inşaatların projelerine uygunluğunu denetlemek,
 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri başlatmak,
 • Doğal zemine yapılabilecek tahribatları önlemek üzere yasal işlemleri başlatmak,

Planlama İle İlgili Görevler;

 • Teklif edilen plan değişikliklerini değerlendirmek,
 • Plan değişikliği için gerekli kurum ve kuruluşlarının görüşlerini almak,
 • Hazırlanan plan tadilatlarını, Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
 • Meclis Kararı alınan plan tadilatlarını Yüksek Koordinasyon Kurul Kararı alınmak üzere Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletmek,
 • Onaylanan plan değişikliklerinin dağıtım ve ilan işlerini yapmak,
 • Plan itirazlarını incelemek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
 • Uygulama İmar Planları ile ilgili tereddüte düşülen konularda görüş oluşturmak ve ilgili mercilerden görüş almak
 • Yazılı ve çizimli imar durumu düzenlemek
 • Kısıtlılık belgesi vermek, halihazır harita, kadastral ve imar planı örnekleri çıkarmak,

Yapı Tesisatları İle İlgili Görevleri;

 • Ruhsat verilen yapılara ait tesisat projelerini tetkik ederek, onaylamak,
 • Isı yalıtım projelerini onaylamak ve ısı yalıtım kontrol belgesi vermek,
 • Yapılara asansör ruhsatı vermek,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi için yapı muayene raporu düzenlemek ve projelerini onaylamak.

KAMU HİZMET STANDARLARI
Tarih Birim Tür Konu
09 Ekim 2023 11:30 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Yapım İşi 2023 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dâhilindeki İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm Sahalarına Nakli İşi
16 Haziran 2022 10:30 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Yapım İşi 2022 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dâhilindeki İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm Sahalarına Nakli İşi
14 Haziran 2021 11:30 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Yapım İşi 2020 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dâhilindeki İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm Sahalarına Nakli İşi
09 Ekim 2018 10:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı BOĞAZİÇİ ALANINA İLİŞKİN TARİHİ HARİTA VE PLANLARIN KOORDİNATLANDIRILARAK İBB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU
06 Eylül 2017 10:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Yapım İşi 2017 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dahilindeki İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm Sahalarına Nakli İşi yapım işi
27 Mayıs 2013 11:30 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Boğaziçi Sahil Şeridi Ve Öngörünüm Böl. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Koruma Bölge Kurulu Kararlarının Analizi İle Onaylı Plan Tadilatlarının Tasniflenmesi, Envanter Kayıtlarının Oluşturulması, Coğrafi Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi İşi hizmet alımı
30 Nisan 2012 11:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul ili Üsküdar ve Beşiktaş ilçeleri Boğaziçi Öngörünüm sahasında yeralan yapıların kayıtlarının sayısallaştırılması, meri ve kayıtlı yapılar analizinin hazırlanması ve coğrafi bilgi sistemine entegre edilmesi hizmet alımı işi
07 Nisan 2011 10:30 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İli Beykoz İlçesi Boğaziçi Öngörünüm sahasında yer alan yapıların kayıtlarının sayısallaştırılması, mer'i ve kayıtlı yapılar analizinin hazırlanması ve coğrafi bilgi sistemine entegre edilmesi hizmet alımı işi
24 Ağustos 2010 11:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Yapı Kayıtlarının Sayısallaştırılması, Mer´i ve Kayıtlı Yapılar Analizinin Hazırlanması Vecoğrafi Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi Hizmeti işi
17 Kasım 2009 11:30 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Arşivindeki Dosyaların Tasnifi, Ayıklanması, Dokümanların Sayısallaştırılması ve Birim Arşivinin Elektronik Arşive Dönüştürülmesi hizmet alımı
29 Haziran 2009 10:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Arşivindeki Dosyaların Tasnifi, Ayıklanması, Dokümanların Sayısallaştırılması ve Kurum Arşivinin Elektronik Arşive Dönüştürülmesi hizmet alımı
15 Kasım 2006 11:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2006 Yılı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 Sayılı Kanunla Belirlenen Müdürlüğün Yetkili Olduğu Sınırlar Dahilinde Boğaziçi Alanı Analitik Etüt Yapımı Hizmet Alımı İşi
18 Ocak 2006 04:00 Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
1 / 2