Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

resim1-21234.jpg

Rahmi HIZIR

İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) E-Posta Gönder

1978 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 4 yıl boyunca üstyapı, güçlendirme ve demiryolu şantiyelerinde çalıştı. 2007 yılından itibaren 13 yıl bo...

Devamını Oku

A) 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yetki devri yapılan riskli alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler ile rezerv yapı alanlarında;

  • İfraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği, proje onayı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemlerini yürütmek,
  • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim görevlerini gerçekleştirmek,
  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında imar uygulamalarının denetimini gerçekleştirmek,
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu 73 üncü maddesi kapsamında proje ortak gideri sayılan altyapı ve rekreasyon harcamalarını, gayrimenkul sahiplerinden, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında tahsil etmek,
  • Devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler ile belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmiş olanların kendi inşaatlarını yapım sürecini denetlemek,
  • Devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilmeyenlerin beş yıl süreyle durdurulması ve bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edeceğine belediyece karar verilir ise bir beş yıl daha durdurulmasına dair işlemleri yürütmek,
  • ​İnşaatların kentsel dönüşüm plan ve projesi ile imar mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek.

B) İstanbul genelinde;

  • Binaların deprem risk performanslarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu çalışmalar sonucu elde edilen verileri gruplandırarak dijital ortama taşıma, arşivleme için kullanılacak gerekli teknik donanım, ekipman ve yazılımları sağlamak veya sağlatmak,
  • Yapı stoklarının deprem risk performanslarının belirlenmesi, yaklaşık deprem risk hasar analizlerinin yapılması için ihale dosyası hazırlamak veya hazırlatmak,
  • Yapı sağlığının izlenmesi amacı ile yapının dinamik özelliklerindeki değişiklikleri belirlemek ve deprem gibi ani şoklar sonrasında yapılardaki hasarların varlığını, yerini ve derecesini tespit etmek veya ettirmek.

Tarih Birim Tür Konu
21 Ekim 2022 11:00 İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) Yapım İşi Sultangazi İlçesi 50. Yıl Mahallesi, 2409 Ada, 4 Parselde yer alan binaların bakım ve onarım işi
22 Ağustos 2022 10:30 İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) Mal Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapıların yapı sağlığının izlenmesi için gerekli donanımların alım işi
10 Ocak 2022 10:00 İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) Hizmet Alımı 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binaların ikinci kademe değerlendirme yöntemleriyle deprem risk performanslarının belirlenmesi hizmet alım işi
03 Ocak 2022 02:00 İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) Hizmet Alımı İstanbul genelinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya kullanımında olan binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi hizmet alım işi
26 Ekim 2020 10:00 İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) Hizmet Alımı Avcılar ve Silivri ilçelerinde bulunan 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binaların ikinci kademe değerlendirme yöntemleriyle deprem risk performanslarının belirlenmesi hizmet alım işi
12 Haziran 2008 10:00 İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) Hizmet Alımı İstanbul İli,Bayrampaşa,Bahçelievler ve Güngören İlçel. Binalarla Tesislerin Müh. Ön İnceleme Çalışmaları ile Adı Geçen İlçelr. Binalarla Tesisl. Tahmini Deprem Risk Performansl. Belirlenmesi Projesi hizmet alımı işi