Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Osman Aydın

Harita Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

Osman Aydın, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1986 yılında Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde Harita Mühendisi olarak g...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
 • Telefon 0212 455 18 50
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7. Maddesi gereği, 15.07.2005 tarihli 25876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği doğrultusunda 1/1000, 1/5000 vb. büyük ölçekli harita ve ortofoto harita yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
 • İlçe belediyelerince, özel ve tüzel kişilerce yaptırılan 1/1000, 1/5000 vb. büyük ölçekli hâlihazır haritaların kontrolünü ve onayını yapmak.
 • Küçük ölçekli harita ve harita bilgilerinin İller Bankasından (Harita Genel Komutanlığı) temin edilmesini ve bunların müdürlük tarafından üretilen hâlihazır haritalar ve ortofoto haritalar ile birlikte arşivlenmesini sağlamak.
 • Planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu sicil bilgilerini temin etmek, bununla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek, hizmet amaçlı olarak çalışmak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7-b maddesi gereğince parselasyon planlarının uygulanmasını denetlemek, İlçe Belediyelerinin yapmış oldukları imar uygulamalarının kontrollerini yaparak onay için Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunmak ve 7-c maddesinde kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü imar uygulamasını yapmak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar mevzuatı hükümlerine göre imar uygulaması yapmak,
 • Her türlü harita ve harita bilgilerini usulüne uygun olarak arşivlemek, ilgili birimlerin kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın hizmetine sunmak.
 • Ücret karşılığı verilecek hizmetlerin fiyatlarını tespit etmek, bu fiyatlandırmayı Belediye Meclisine sunmak, alınan kararlar doğrultusunda uygulama yapmak.
 • Harita Şube Müdürlüğü, üretimi yaptığı veya yaptırdığı haritaları çoğaltmak suretiyle tespit edilecek ücret veya harç karşılığında talep sahiplerine vermek.
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemi çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde numarataj (Adres Bilgi Sistemi) çalışmaları yapmak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
 • 25.04.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesine göre 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan 'Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik' kapsamında binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi işlemlerine ilişkin çalışmaları yapmak, yaptırmak ve güncelleştirme işlemlerini sağlamak.
 • Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin haritalardaki konum bilgilerinin x,y,z koordinatlarının sayısal, çizgisel ve ortofoto olarak elde edilmesi, Ulusal Veri Değişim Formatına (UVDF) uygun ve coğrafi bilgi sistemlerine altlık oluşturabilecek şekilde veri modeli ve standartlarını belirlemek, ilçe belediyelerinin bu model ve standartlar doğrultusunda çalışma yapmalarını sağlamak.
 • Lazer tarama veya yersel fotogrametri yöntemleriyle şehrin; tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarını, doğal açıdan önem taşıyan mekânlarının korunmasını sağlamak amacıyla katı modelini oluşturmak ve 3 boyutlu model elde etme çalışmalarını yapmak.
 • Adres Bilgi Sistemini Coğrafi Bilgi Sistemine altlık oluşturacak şekilde kurmak, istek halinde ilçe belediyelerine bu görevi kontrollük üzerinde kalmak üzere devretmek.
 • Yatırımcı müdürlüklerce hazırlanan avan projelerin zemine uygulanmasını veya uygulatılmasını sağlamak.
 • Harita Şube Müdürlüğünce üretilen her türlü harita ve harita bilgilerinden rehber haritaları yapmak ve çoğaltmak.
 • İlçe belediyeleri ile hizmet amaçlı çalışmak.

Tarih Birim Tür Konu
23 Aralık 2022 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Jeodezik Ağının Güncel Standartlara ve İhtiyaçlara Göre Revizyonu İşi
14 Aralık 2022 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İli Anadolu Yakası Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar, Direk ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilmesi İşi
14 Aralık 2022 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE KAPI, DUVAR, DİREK ve DİREKLİ TİP TABELALARIN YERLERİNE MONTE EDİLMESİ İŞİ
28 Kasım 2022 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul Jeodezik Ağının Güncel Standartlara ve İhtiyaçlara Göre Revizyonu İşi
15 Haziran 2021 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Danışmanlık Hizmet Alımı İstanbul İl Sınırları İçerisinde, Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita, 1/1000 Ölçekli Gerçek Ortofoto Harita ve 3 Boyutlu Kent Modeli Üretim İşi
27 Mayıs 2020 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL İLİ SINIRLARI DAHİLİNDE KAPI, DUVAR,DİREK ve DİREKLİ TİP TABELALARIN YERLERİNE MONTE EDİLMESİ İŞİ
19 Ekim 2017 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı SULTANGAZİ İLÇESİ, YAYLA MAHALLESİ, MUHTELİF ADA VE PARSELLERİ İÇEREN YAKLAŞIK 100 HEKTARLIK ALANDA İMAR UYGULAMASI İŞİ HİZMET ALIMI
11 Eylül 2017 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL İLİ ANADOLU YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ HİZMET ALIMI
11 Eylül 2017 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ HİZMET ALIMI
09 Mayıs 2017 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL İLİ ANADOLU YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE EKSİK KAPI DUVAR, DİREK VE DİREK TİPİ TABELALARIN YERLERİNE MONTE EDİLEREK MEVCUT VERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ HİZMET ALIMI
09 Mayıs 2017 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE EKSİK KAPI DUVAR, DİREK VE DİREK TİPİ TABELALARIN YERLERİNE MONTE EDİLEREK MEVCUT VERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ
19 Nisan 2016 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita ile 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İş
18 Mayıs 2015 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bağcılar İlçesi Adres Bilgi Sisteminin Kurulması İşi hizmet alımı
19 Ocak 2015 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı ZEYTİNBURNU İLÇESİ ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI İŞİ HİZMET ALIMI
23 Aralık 2014 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2015 YILINDA İSTANBUL İL SINIRLARI İÇİNDE FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 1/5000 ÖLÇEKLİ ORTOFOTO HARİTA ÜRETİM İŞİ danışmanlık hizmeti işi
14 Ağustos 2014 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İli Avrupa Yakası Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilerek Adres Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi İşi hizmet alımı
13 Ağustos 2014 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İli Anadolu Yakası Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilerek Adres Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi İşi hizmet alımı
09 Nisan 2013 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Fatih İlçesine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı
01 Nisan 2013 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı KADASTRAL VERİLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE TAKBİS KADASTRAL VERİ MODELİNE UYGUN ORTAMA ENTEGRE OLACAK FORMAT YAPISINDA TESLİMİ İLE KADASTRAL CBS VERİSİNİN OLUŞTURULMASI HİZMETİ
28 Mart 2013 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bakırköy, Bahçelievler ve Arnavutköy İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve TAKBİS Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi ile Kadastral CBS Verisinin Oluşturulması hizmet alımı
28 Mart 2013 12:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Şile Ve Beykoz İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı
28 Mart 2013 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ümraniye, Çekmeköy Ve Sancaktepe İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı
28 Mart 2013 12:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Silivri Ve Çatalca İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı
28 Mart 2013 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi ile Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması işi hizmet alımı
18 Haziran 2012 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sarıyer, Şişli ve Kağıthane İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve TAKBİS Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi ile Kadastral CBS Verisinin Oluşturulması hizmet alımı
18 Haziran 2012 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul ili Avrupa Yakası Sınırları Dahilinde Kapı Duvar ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilerek Adres Bilgi Sisteminin Güncellenmesi hizmet alımı
21 Haziran 2012 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul ili Anadolu Yakası Sınırları Dahilinde Kapı Duvar ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilerek Adres Bilgi Sisteminin Güncellenmesi hizmet alımı
18 Haziran 2012 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral CBS Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı
13 Haziran 2012 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kadıköy,Üsküdar,Ataşehir İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı işi
13 Haziran 2012 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Adalar, Kartal Ve Maltepe İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Güncelleştirilerek Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması hizmet alımı işi
11 Haziran 2012 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısına Teslimi ile Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması İşi hizmet alımı işi
20 Haziran 2012 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bağcılar,Esenler ve Bayrampaşa İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması hizmet alımı işi
11 Haziran 2012 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beylikdüzü, Büyükçekmece Ve Esenyurt İlçelerine Ait Kadastral Verilerin Güncelleştirilerek Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması hizmet alımı iş
10 Mayıs 2012 02:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İl sınırı içerisindeki derelerin planlama sürecinde envanterlerinin oluşturulması ve sayısal ortama aktarılması işi hizmet alımı
10 Mayıs 2012 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İli Anadolu Yakası Sınırları İçerisindeki Dere Yataklarının Planlama Sürecinde Envanterlerinin Oluşturulması Ve Sayısal Ortamda Akıllandırılması İşi hizmet alımı
08 Mart 2012 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İl Sınırları İçinde Hava Lidar Teknolojisiyle Elde Edilecek Lidar Verilerinden Sayısal Yüzey Modelleri Ve 3 Boyutlu Kent Modelinin Üretilmesi İşi hizmet alımı
27 Aralık 2011 12:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi danışmanlık hizmeti işi
12 Temmuz 2011 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Zeytinburnu İlçesine Ait Kadastral Verilerin Güncelleştirilerek Sayısallaştırılması Ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral Cbs Verisinin Oluşturulması hizmet alımı
21 Haziran 2011 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Güngören İlçesine Ait Kadastral Verilerin Sayısallaştırılması ve Takbis Kadastral Veri Modeline Uygun Ortama Entegre Olacak Format Yapısında Teslimi İle Kadastral CBS Verisinin Oluşturulması hizmet alımı
15 Nisan 2010 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ataşehir ve Kadıköy İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulmasıhizmet alımı işi
15 Nisan 2010 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çatalca ve Silivri İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulmasıhizmet alımı işi
15 Nisan 2010 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Büyükçekmece İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
15 Nisan 2010 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kartal ve Adalar İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
10 Eylül 2009 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Şile ve Tuzla İlçeleri Adres Bilgi Sistemi Kurulması İşi Revizyonu hizmet alımı
09 Temmuz 2009 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çekmeköy İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
09 Temmuz 2009 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beylikdüzü İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
09 Temmuz 2009 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Fatih İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
21 Temmuz 2009 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gaziosmanpaşa ve Sultangazi İlçeleri Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulmasıhizmet alımı
21 Temmuz 2009 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ümraniye İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
21 Temmuz 2009 09:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulmasıhizmet alımı
21 Temmuz 2009 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Arnavutköy İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı
21 Temmuz 2009 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sancaktepe İlçesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulmasıhizmet alımı
19 Ağustos 2008 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beşiktaş Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
09 Haziran 2008 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Küçükçekmece İlçesi ve Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesi Sınırları Dahilinde (Köyler Dahil) Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
13 Şubat 2008 12:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul İl Sınırı İçerisinde 2008 Nisan ve 2008 Eylül Aylarında Digital Kamera ile Çekilecek Hava Fotoğraflarından 2600 Adet Renkli Ortofoto Harita Üretimi hizmet alımı işi
13 Şubat 2008 12:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sultanbeyli Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
24 Ekim 2007 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Toygar Hamza Mah. Çavuşdere Mevkii 236 Adanın 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulama İşi hizmet alımı işi
31 Ekim 2007 01:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Çavuşbaşı İlk Kademe Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
04 Ekim 2007 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Şişli Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
25 Eylül 2007 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Esenler Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
06 Şubat 2007 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
06 Aralık 2006 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
05 Eylül 2006 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmeti alınacaktır
05 Eylül 2006 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kartal-Maltepe-Tuzla-Pendik ( Parsellerin Güncelleştirilmesi Hariç ) - Adalar İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
05 Eylül 2006 11:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Kadıköy - Ümraniye İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
05 Eylül 2006 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Beykoz Üsküdar İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
17 Ağustos 2006 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Eminönü, Beyoğlu İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
08 Ağustos 2006 11:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Gaziosmanpaşa,Bayrampaşa,Eyüp,Zeytinburnu İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
08 Ağustos 2006 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sarıyer,Beşiktaş,Şişli,Kağıthane İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
08 Ağustos 2006 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bakırköy,Bahçelievler,Güngören,Bağcılar,Esenler İlçelerine Ait Kadastral Bilgilerin Güncelleştirilmesi hizmet alımı işi
22 Ağustos 2006 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sarıyer İlçesi Sınırları Dahilinde ( Bahçeköy İlk Kademe Belediyesi ve Köyler Dahil ) Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
16 Ağustos 2006 10:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Bayrampaşa Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
02 Ağustos 2006 10:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Maltepe Belediyesi Sınırları Dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması hizmet alımı işi
05 Ekim 2005 01:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Şehir Rehberi Hazırlama ve Basım Hizmeti Alınacaktır
15 Haziran 2005 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 12150 adet 1/1000 ölçekli fotogrametrik harita ve ortofoto harita üretim işi
01 Haziran 2005 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Sayısal fotogrametrik harita revizyon harita ile renkli ortofoto harita üretimi ve kinematik destekli renkli hava fotoğrafı hizmeti alınacaktır
11 Mayıs 2005 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Adres Bilgi Sistemi Kurulum Hizmeti Alınacaktır
27 Nisan 2005 01:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Pendik belediyesi sınırları dahilinde Bilgi Sisteminin Kurulması Hizmeti Alınacaktır
27 Nisan 2005 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Eyüp Belediyesi Sınırları dahilinde Adres Bilgi Sisteminin Kurulması Hizmeti Alınacaktır
06 Nisan 2005 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Paftaların Bilgisayar Ortamına Aktarılması, Koordinat Dönüşümü Yapılarak Ulusal Pafta İndeksine Göre Pafta Bölümlendirilmesi Hizmeti Alınacaktır
13 Nisan 2005 02:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Rehber Harita Hizmet Alımı
09 Mart 2005 04:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Paftaların Güncelleştirilmesi, Grafik Paftaların Koordinasyonu, Bilgisayar Ortamına Aktarılması, Ulusal Koordinat Sis. Dönüştürülmesi Hizmeti Alınacaktır
26 Ocak 2005 05:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı BEYKOZ BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE (KÖYLER DAHİL) ADRES BLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI HİZMET ALIMI İŞİ
26 Ocak 2005 04:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı SAYISAL FOTOGRAMATİK HARİTA VE ORTOFOTO HARİTA ÜRETİM İŞİ
26 Ocak 2005 03:30 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı TUZLA BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI HİZMET ALIMI İŞİ
26 Ocak 2005 03:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı BEYOĞLU BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI HİZMET ALIMI İŞİ
15 Aralık 2004 03:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı FATİH BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI HİZMET ALIMI İŞİ
10 Kasım 2004 03:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı GPS NOKTASININ TESİS VE ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI İŞİ
04 Kasım 2003 03:00 Harita Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL METROPOLİTEN ALANINDA 1150 ADET YENİ GPS NOKTASININ TESİS VE ÖLÇÜMÜ ÖN YETERLİK İLANI
1 / 9