Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Ramazan Gülten

İmar Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

18 Temmuz 1982 doğumlu Ramazan GÜLTEN ilk, orta ve lise öğrenimini Karaman’da tamamladı. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından özel bir firmada şehir plancısı olarak çalıştıktan sonra, 2007-2008...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
 • Telefon 0212 455 22 10
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • İlgili kanunlar ve bu Kanunlara ait yönetmelikler ile imar planları ve plan notları uyarınca, İstanbul il sınırları dahilindeki imar hareketlerini denetlemek, mevzuata aykırı olanlara yasal gereklerinin yapılmasını sağlamak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki her türlü imar ve yapılaşma ile ilgili işlemleri; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun imar denetim yetkisini düzenleyen 11. maddesinde belirtilen yetkilere istinaden kontrol etmek ve denetlemek, imar mevzuatına aykırılıkların, usulsüzlüklerin giderilmesini istemek, denetim konusu her türlü iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri istemek, gerektiğinde ilgililer hakkında kanuni işlem yapılmasını yetkili mercilerden istemek, yapılan işlemlerin takibini yapmak,
 • İstanbul il sınırları dahilindeki imar uygulamaları ile ilgili olarak, uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak (standart, şartname, yönetmelik genelge, bildiri vb.) ve tereddüt hasıl olan konularda görüş bildirmek ve yönlendirme yapmak, İlçe Belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • İmar Planları, plan notları ya da İmar Yönetmeliği gereğince avan projeleri incelemek, uygun bulunması halinde imar hizmetleri ücret tarifesine göre ücretlendirerek proje tasdiki yapmak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan yerlere ait avan proje, uygulama projesi, yapı izin belgesi, yapı kullanım belgesi, ruhsat yenilenmesi ve ilgili diğer belgeleri düzenlemek,
 • Alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek,
 • Kent silüetini etkileme potansiyeline sahip yapılaşmalara, yapı yüksekliğine ilişkin uygunluk görüşü vermek,
 • Her yıl \"imar hizmetleri ücret tarifesi\" ve \"otopark tarifesi\" teklifini hazırlayıp Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak,
 • Görev alanlarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Büyükşehir Belediye meclisine iletmek,
 • Teftiş Kurulunca incelenen konularda yeminli bilirkişi görevlerini üstlenerek dosya ve arazi tetkiklerini yapmak, rapor düzenlemek,
 • İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen imar ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Otopark Yönetmeliği
Yapı Ruhsatı Süreçleri Rehberi
Meri İstanbul İmar Yönetmeliğine İlişkin Çizim ve Şekiller
Asansör, Yürüyen Merdiven/Bant Ve Engelli Platformların <br>Periyodik Kontrolü Hakkında İşbirliği Protokolü
İstanbul İmar Yönetmeliği
Tarih Birim Tür Konu
08 Mayıs 2012 11:30 İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Ulusal Ve Uluslararası İncelemeler Işığında İstanbul'un Mekansal Organizasyonu İçin Yeni Bir Kavramsal Çerçevenin Geliştirilmesi hizmet alımı işi
12 Mart 2012 12:00 İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivindeki Belgelerin Taranması, Nitelendirilmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması İşi hizmet alımı
12 Ekim 2006 10:30 İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İmar Hareketlerinin Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanılarak Takibi İşi hizmet alımı işi
02 Mart 2005 04:00 İmar Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İMAR OTOMASYON SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN HİZMET ALINACAK