Belediye
background background mobile
Belediye

Yönetim Şeması

Özcan Dağ

Planlama Şube Müdürlüğü E-Posta Gönder

1977 yılında Muğla’da doğdu. Muğla Turgut Reis Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1999 yıllında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğünde iş hayatına başladı. 2...

Devamını Oku
 • Adres İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
 • Telefon 0212 455 22 55
 • Harita Harita için tıklayınız
 • İnsan Kaynakları Başvuru Yap

 • Birim Yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilin de kalan alanlarda, Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak onaylatmak.
 • Onanlı Nazım İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak ve onaylatmak.
 • İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların Uygulama İmar Planlarını veya Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak.
 • İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca yapılan - yaptırılan ve İlçe ve İlk Kademe Belediye Meclis Kararına bağlanan Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak.
 • Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan her türlü karar ile İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca iletilen, İlçe ve İlk Kademe Belediye Meclisi’ne ait kararlar hakkında 5216 Sayılı Yasa çerçevesinde gereğini yapmak.
 • Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.
 • Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.
 • Yasa ile plan ve plan değişikliği hazırlama yetkisi verilen, Baraj Toplu Konut Bölgesi, Tünel, İçmesuyu, Yol, Karayolu, Köprü, Liman, Havaalanı, Enerji Nakil Hatları, Metro ve Tramvay güzergahları Çöp İmha ve Transfer İstasyonları vb. İstanbul geneline hizmet veren fonksiyonların yerlerinin tespitinde ve planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, planı yapmak veya yaptırmak.
 • Plan yapım surecinde;

-Halihazır haritaları temin etmek.
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak.
-Arazi tespiti için mevcut durum, topoğrafya, jeomorfolojik, jeolojik v.b.etütleri
temin etmek.
-Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek ve fotoğraf çekimi ile ekoloji tespiti yapmak - yaptırmak.

 • Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.
 • Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmektir.

Tarih Birim Tür Konu
08 Şubat 2022 10:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL'UN MUHTELİF ALANLARINDA HAZIRLANACAK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARINA ALTLIK OLUŞTURACAK VERİ TOPLAMA, ANALİZ VE SENTEZ ÇALIŞMALARI İLE ARAZİ KULLANIM KARARLARI VE MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK HİZMET ALIMI İŞİ
01 Haziran 2021 12:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İMAR PLANLARININ / DEĞİŞİKLİKLERİNİN ASKI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TABELASI HAZIRLANMASI VE MUHTELİF YERLERE MONTAJ/DEMONTAJ İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA DAİR HİZMET ALIM İŞİ
20 Aralık 2018 10:30 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı AKILLI VE BÜTÜNLEŞİK KENTSEL PLANLAMA UYGULAMALARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN HİZMET ALIMI İŞİ
28 Ağustos 2018 10:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Planlama Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Raster Planların Akıllandırılması Hizmet Alımı İşi
03 Nisan 2018 10:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Alanı İçerisinde coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Arazi Kullanımlarına Esas Araştırma, Veri Toplama Analiz Sentez Değerlendirme ve Raporlama Çalışmalarının hazırlanması Hizmet Alımı işi
21 Ağustos 2017 11:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İMAR PLANI VE TADİLATLARININ AKILLANDIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
15 Ekim 2014 10:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı 2013 Yılına Kadar Olan Plan Ve Plan Tadilatlarının Koordinatlandırılması, Plan Ve İmar Otomasyon Sistemi (İmos) İle İbb Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu hizmet alımı
06 Eylül 2011 10:30 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü Arşivindeki Belgelerin Nitelendirilmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması İşi hizmet alımı
06 Aralık 2010 11:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmarcılık ve Şehircilik Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlük Arşivlerindeki Belgelerin Dijital Ortama Aktarılarak Elektronik Arşiv Oluşturulması İşi hizmet alımı
07 Eylül 2010 10:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Arşiv Belgelerin Dijital Ortama Aktarılarak Elektronik Arşiv Oluşturulması Hizmet alımı
31 Mayıs 2005 10:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Proje Hizmeti Alınacaktır
31 Mayıs 2005 10:30 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı Proje Hizmeti Alınacaktır
20 Mayıs 2004 02:00 Planlama Şube Müdürlüğü Hizmet Alımı İSTANBUL BATI YAKASI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ GENEL VERİ TOPLAMA İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ
1 / 2