07 Mayıs Salı

YSK, İSTANBUL SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili AK Parti’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak. YSK, AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederek, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimin iptaline ve yenilenmesine oy çokluğuyla karar verdi.

YSK’NIN ALDIĞI KISA KARAR ŞU ŞEKİLDE;

İlgi:  a)  Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı  

              Ali İhsan YAVUZ tarafından Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2019,

              20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli aynı içerikli dilekçe.

  1. b) Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli ve 2019/4219 sayılı kararı.

          

            İlgi (a)’da kayıtlı dilekçeler ile 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan “seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller” nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. Ve 29. Maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. Maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesinin istenmesi üzerine; ilgi(b)’de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

  1. Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine,
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline,
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,
  4. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler