27 Mart Pazartesi

“AFETLER KARŞISINDA SOSYAL HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZİ” PROJESİ’NE ÖDÜL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Afetler Karşısında Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi” Projesi ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin dönem başkanlığını yürütmekte olduğu ve 26-28 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu-2017 EFDRR Open Forum” çerçevesinde verilen “Damir Čemerin Yerel Değişim Ödülü” Büyükşehir tarafında yürütülen “Afetler Karşısında Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi” Projesi’ne verildi.


Geçtiğimiz yıllarda Damir Čemerin Ödülü; özellikle engelliler, yaşlı kişiler, çocuklar, kadınlar ve kız çocukları gibi afet riski yönetimi konusunda daha az donanımı olan gruplar arasında etkilenenlerin sayısını azaltmaya odaklanan çalışmaları teşvik ediyor.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Afetler Karşısında Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi” esasen “Afet Risk Yönetimi için Megaşehir Gösterge Sistemi” isimli MegaİST projesinin alt bileşenlerinden birisi.

• Kentsel Sismik Risk İndeksi (Fiziksel ve Sosyal Hasar Görebilirlik Göstergeleri)
• Mücadele Kapasitesi
• Afet Risk Yönetimi İndeksi

MegaİST, afet önleme ve risk yönetimi çalışmalarında, karar verici ve yöneticilerin doğru stratejiler geliştirebilme ve uygun risk azaltma kararlarını almasına yönelik bir karar destek mekanizması niteliği taşıyor. MegaİST kapsamında, diğer bileşenlerin yanı sıra, Sosyal Hasar Görebilirlik durumu da uygun göstergeler yoluyla analiz edilerek, olası bir afetin fiziksel etkilerini ağırlaştıran kırılganlık veya direnç unsurları olarak ele alınıyor.

Göstergeler;
• Hanenin demografik yapısı
• Engellilik ve özel tedavi durumu
• Sağlık hizmetlerine erişim
• Eğitim durumu
• Ekonomik durum
• Hareket Kabiliyeti
• Toplumsal hazırlık

Pilot Proje ve İstanbul Geneli Uygulaması: İstanbul’da 2014 yılında 50 mahalle için pilot nitelikte “Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi” gerçekleştirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe ile desteklenen bu çalışma kapsamında; 8.000 hanede veri toplama amaçlı anket yapıldı. Pilot çalışma sırasında ve sonucunda elde edilen tecrübeler ışığında; içerik, kapsam, anket formları, soru ve göstergeler yeniden değerlendirilerek güncellendi. Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi, yeni haliyle 2017 yılında tüm İstanbul genelinde uygulanacak ve bu çerçevede İstanbul’da tüm mahallelerde, toplam 50.000 hanede ankete dayalı veri toplanması öngörülüyor.
EFDRR'nın Önemi

EFDRR-Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu, 11-13 Kasım 2009 da İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa Ulusal Platformları ve HFA odak noktaları toplantısı sırasında kurulmuş bir forum olup, üye ülkeler; Ermenistan, Hollanda, Beyaz Rusya, Norveç, Bulgaristan, Polonya, Hırvatistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Finlandiya, Sırbistan, Fransa, Slovenya, Gürcistan, İsveç, Almanya, İsviçre, Yunanistan, Makedonya-Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık ve Monako'dan oluşuyor.

EFDRR, Forum olarak, Bilgi ve Risk Azaltma Ulusal Platform odak noktaları, Ulusal Platformlar ve bölgesel/alt bölgesel partnerler arasında tecrübe ve bilgi değişimini kolaylaştırmak, teşvik etmek ve bu bağlamda, 2015-2030 Sendai Çerçevesi'nin uygulanmasını destekliyor. Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (European Forum forDisaster Risk Reduction - EFDRR) her yıl dönem başkanlığını yürüten ülkenin ev sahipliğinde ülke platform temsilcilerinin katılımları ile toplanıyor. Başkanlığa aday olan ülke, kabul olması durumunda öncelikle başkan yardımcılığı görevini üstleniyor, takip eden yıl başkanlığı devralıyor.

2015 yılı Ekim ayında Fransa'nın Paris kentinde yapılan toplantıda, EFDRR Başkanlık görevi Fransa'dan Finlandiya'ya geçmiş olup Türkiye söz konusu forumun Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2016 yılı Ekim ayında Helsinki/Finlandiya'da yapılan toplantıda EFDRR Başkanlığı görevini Finlandiya'dan Türkiye'ye devredildi.

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler