YAZDIR MECLİS KARARLARI
Karar Özeti 2019 Yılı Tarife Teklifleri ve Hizmet Tarifeleri Hk.
Karar Tarihi 14 Kasım 2018
Karar No İSKİ 18
Karar Metni

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli birleşiminde 2018/1746 sayı ile komisyonumuza intikal eden; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30/10/2018 tarih ve 221330 sayılı yazısında;

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

 

            2018 yılı Kasım Ayında İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanması gerekli görülen ve yazımız ekinde sunulan gündemin kabulüyle, Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Ücret Tarife Teklifleri Dosyası Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Tarife Komisyonu raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı, Kasım Ayı İSKİ Genel Kurul Toplantılarının 14 Kasım 2018 tarihli 2. birleşiminde okunarak; Müzakere açıldı:

Ömer ŞAHAN – Sayın Başkanım,

6 numaralı raporda Komisyon Görüşünün “teklif incelenmiş olup 2017 İSKİ Genel Kurulunda alınan Karar sonucu 31.12.2018 tarihinde oluşacak fiyatlarla teklif edilen tarife arasındaki indirime ilaveten, teklif edilen tarifenin her kaleminin %11 indirim yapılarak” tadilen oylanmasını arz ederiz.

Yani İSKİ’den gelen teklif indirimiyle birlikte %15 indirim yapıyoruz suda. İstanbullulara hayırlı olsun Başkanım, dedi.

Göksel GÜMÜŞDAĞ (Meclis 2. Başkan Vekili) – 6 numaralı raporu yapılan düzeltme ile birlikte değişiklikle oylarınıza sunuyorum, dedi.

- Oy’a sundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde CHP Grubunun muhalefetiyle Oyçokluğu ile kabul edildi.