TARİH KARAR NO KARAR ÖZETİ
28 Eylül 2017 1450 İBB Başkanı Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1385 Maltepe İlçesi, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan notu düzenlemesine yapılan İtiraz sonucu oluşan 1/1000 ölçekli UİP. değişiklik teklifi PİN: Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1386 Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta, 16699 (eski 7144) ada, 7-8-9 parseller ile 16700 (eski 7145) ada, 8-9-10 parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli plan değişikliği teklifi yeniden değ. üzere PİN: 1417,14. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1387 Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli UİP.da "Meskun Konut Alanları"nda bahçe mesafelerine ilişkin “UİP-1141,6” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP. plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1388 Eyüp İlçesi, Odayeri 81 ve 82 parsellere ilişkin U.İ.Plan tadilatı teklifi PİN: UİP- 6943,2 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1389 Kirazlı-Halkalı Metro Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Tadilatına itiraz. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1390 Sarıyer, 542 ada, 8 ve 9 parsellerin deniz tarafı Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1392 Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesinin Üsküdar ilçesi Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin 21.02.2017 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerine itiraz “NİP-17754,3” , “UİP-17755,3” Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1393 Yol İsminin İptal Edilmesi Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1394 Sokak İsim Değişikliği, İptali ve Aks Değişikliği Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1395 Yol İsimlendirmesi Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1396 Cadde İsim Değişikliği Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1397 Cadde-Sokak İsimlendirmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1398 Sokak İsimlendirilmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1399 Sokak İsim Değişikliği Talebi hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1400 Meclis Kararı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1401 Satış, takas, trampa, tahsis Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1402 Taşınmazların Takası Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1403 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1404 Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyeliği ve Meclisi’ne Üye Seçimi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1405 Yediemin Deniz Araçları Ücret Tarifesinde Değişiklik Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1406 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1407 Taşınmazların Satışı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1408 Adalar 117 Ada 1 Parsel Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1409 Taşınmazların Satışı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1410 Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1411 Fatih 2524 ada 106 parsel Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1412 Tahsis Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1413 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1414 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1415 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1416 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1417 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1418 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1419 Tuzla Yedievler Bölgesi NİP-19112,1 plan işlem numaralı 15.01.2016 t.t’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz sonucu oluşan 18.10.2016t.t’li NİP-19112,2 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1420 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent Mahallelerinin bir kısmına ilişkin Revizyon Nazım İmar Planı itirazları Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1421 Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. 302 ada, 5 parselin bir kısmı ile komşuluğundaki 302 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin “UİP-1423,32” PİN’li 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1422 Fatih İlçesi Fatma Sultan Mahallesi 2505 ada 1 parselin bir kısmı ve 2 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli K.A.N.İ.P.- K.A.U.İ.P. Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1423 Kadıköy İlçesi, 3102 ada, 83,82,64 parseller ile terkli alana ilişkin 1/1000 ölç. UİP. değişiklik teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1424 Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mah. 245DU2C pafta, 1003 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluğun bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1425 Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi,793 adada fiili yolun 7 metrelik imar yolu olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1426 Fatih İlçesi, Arpaemini Mahallesi, 1845 ada, 33 parsel, 38 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin NİP-7701,67 plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli KANİP ve UİP-2657,446 plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1427 Kadıköy İlçesi, 2979 ada 83 parselin bir kısmı ile 2978 ada 85 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama imar planı değişiklik teklifleri Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1428 Kağıthane İlçesi,Merkez Mah.,12689, 12704,12709, 12731, 12732,12710 parseller ile 244, 246, 257, 239 parsellerin bir kısmına (KAG-36) ait 1/5000 ölç. N.İ.P ve 1/1000 ölç. U.İ.P.Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1429 Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 ada 107 (E:1-2-3) parsele ilişkin UİP:2657,444 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1430 Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 2130 ada 95 ve 102 parsele ait 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. tadilat teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1431 Bahçelievler İlçesi, Kocasinan, 5 pafta, 8001 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişiklik teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1432 Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi 1751 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP tadilatı teklifi.PİN :UİP- 560,108 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1433 Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi, 859 ada, 35, 36 parseller ve kısmen yol alanına ilişkin UİP-2657, 442 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1434 Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mah., 203 pafta, 3366 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi PİN:UİP: 9012,7 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1435 Kadıköy İlçesi, 798 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile Bir kısım tescil dışı alana ilişkin 21.04.2017 onanlı 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliklerine itiraz Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1436 Sultangazi İlçesi, Eski Habipler Mahallesi, 473 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişiklik teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1437 Küçükçekmece İlçesi, 5 pafta 6254 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1438 Sultangazi İlçesi, Habipler Mahallesi, 283 ve 909 Parseller ile 2891 ada, 1 parsele İlişkin UİP değişikliği teklifi PİN : UİP – 3867,85 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1439 Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2411 ada, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 ve 29 Parsellere İlişkin UİP:2657,361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1440 Fatih İlçesi Balat Mah. 2327 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1441 Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 20 pafta, 14452-14532 sayılı parsellere ilişkin 21.04.2017onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değ. İtirazı Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1442 Kağıthane İlçesi, TEİAŞ Enerji İletim Hattına ilişkin UİP-3016,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1443 Fatih İlçesi, Ereğli Mahallesi, 1557 ada, 2 parsele ilişkin UİP:2657,308 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1444 Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8852 ada, 29 parsele ait UİP-5243,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. U.İ.Plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1445 Silivri, Pirimehmetpaşa Mah., 2 ada, 32 parselin bir kısmına ilişkin “NİP-28554” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölç. NİP. ve “NİP-6773,11” Plan İşlem Numaralı NİP. değ. ile “UİP-28555 ” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç.UİP. ve “UİP-137,9” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç UİP. değ. teklifleri. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1446 Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada 95 parsel ve çevresine ilişkin “NİP-5354,15” PİN’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ve “UİP-6119,7” PİN’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Karar Düzeltme. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1447 Tuzla İlçesi, İçmeler ve Esenyalı Kavşağı ile E-5 ve Demiryolu Arası 21.02.2017 t.t.’li 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarına itiraz. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1448 13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe - Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı kısmı) Değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1449 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Uygulama İmar Planı Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1391 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesi, İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1327 Yol İsimlendirme İptali Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1328 Yol İsminin İptal Edilmesi Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1329 Sokak İsim Değişikliği Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1330 Sokak İsimlendirmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1331 Yol İsminin İptal Edilmesi Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1332 Sokak İsim Değişikliği Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1333 Sokak İsimlendirmeleri Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1334 Sokak İsimlendirmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1335 Saraybosna Kantonu Otobüs talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1336 Kadro Değişikliği Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1337 Hafriyat Alanlarının Tahsisi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1338 Hafriyat Alanlarının Tahsisi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1339 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1340 Tahsis Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1341 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1342 İç Borçlanma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1343 Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 41 pafta, 1382 ada 35 parselin bir kısmına ilişkin UİP:3766,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği teklifi teklif ile ilgili 14.07.2017 tarih ve 1232 sayılı İBB Meclis kararının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise İadesi Üzerine Tekrar görüşülmesi hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1344 Kartal, 13.02.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişikliğine itirazsonucu eski 4485 yeni 10676 ada 168 parsele ilişkin hazırlanan “UİP-5608,55” Plan İşlem Numarası 1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişikliği teklifi ile ilgili 14.07.2017 tarih ve 1202 sayılı İBB Meclis kararının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise İadesi Üzerine Tekrar görüşülmesi hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1345 Sarıyer İlçesi, 130 ada, 3 parsele ilişkin NİP:17509,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli KANİP Değişikliği Teklifi ile ilgili kararın 11.07.2017 tarih ve 1032 sayılı İBB Meclis kararının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise İadesi Üzerine Tekrar görüşülmesi hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1346 26.09.2016 t.t.li 1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi Göçbeyli Mahallesi NİP İtirazları teklifi ile ilgili 14.07.2017 tarih ve 1239 sayılı İBB Meclis kararının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise İadesi Üzerine Tekrar görüşülmesi hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1347 Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahallesi, 420 ada, 129 parsel ve 30 parselin bir kısmına ait 1/5000 ölçekli NİP:4416,33 Plan İşlem Numaralı N.İ.P. Değişikliği teklifi ile ilgili 14.07.2017 tarih ve 1222 sayılı İBB Meclis kararının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise İadesi Üzerine Tekrar görüşülmesi hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1348 /5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 3. Etap itirazları Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1349 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap itirazları Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1350 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap itirazı Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1351 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap itirazları Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1352 Sarıyer İlçesi, Ayazağa-Maslak Mahallesi, 7347 ada, 11, 15, 16 ve 17 parsellere ilişkin UİP-16619,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1353 Kâğıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8891 ada, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 53 (eski:34, 35, 36) parsel ile bir kısım tescil dışı alan ile yol alanına ait 1/1000 ölç. U.İ.Plan teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1354 Eyüp İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 219 ada 154 parsele ilişkin NİP ve UİP planı tadilatı çalışması. PİN: NİP-6871,43 UİP-6873,46 Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1355 Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi 15054 Ada (E:125) 225 parselin bitişiğindeki kadastral yolun bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi PİN: UİP1396,28 Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1356 Ümraniye, Çakmak Mah., 94 ada, 9-18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi PİN: Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1357 Fatih İlçesi, Süleymaniye Yenileme Alanı, 461-511-513-514-516-519-558-559-562-563 571-572-608-609-610-611-629-651-652-653-658-659-664-960-961-964-965-967-3036 Adalar, Yenileme Avan Projelere ilişkin UİP:2657,333 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1358 Arnavutköy İlçesi, Hadımköy muhtelif parsellere ve Tescil Dışı Alanlara İlişkin UİP-7197,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli UIP Tadilatı Teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1359 Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2599 ada, 262 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1360 Çekmeköy İlçesi, 203 ada 11 parsel ve 204 ada 5 parsel ile komşuluğundaki tescildışı alana ilişkin 1/1000 ölç U.İ.Plan değişikliği teklifi PİN-UİP:914,22 Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1361 Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Tarım dışı Kamu Yararı Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1362 Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mah., 5668-5669 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1363 Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 599 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1364 Eyüp İlçesi, Akşemseddin Mahallesi, 148 ada 30 parsele ilişkin NİP ve UİP planı tadilatı çalışması. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1365 Avcılar İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, 45 pafta, 19935 parsele ilişkin“UİP- 26816 ” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. UİP. Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1366 Kağıthane Çağlayan Meydanı Zeminaltı Otopark Alanı 27.10.2013 t.t.’li 1/5000-1/1000 ölç. NİP-UİP değişikliğine itiraz. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1367 Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mah., 16 pafta, 1861 parsele İlişkin 1/5000 ölç.NİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1368 Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy 6430 ve 20023 Parsellerin Bir Kısmı İle Tescil Dışı Bir Kısım Alana Ait UİP-1497,56 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli UIP Tadilatı Teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1369 Esenyurt İlçesi, Necip Fazıl Kısakürek Mah.,404 ada 1 ve 18 parsellerin kuzeyindeki Tescil harici alan ile 401 ada 15 ve 16 parsellere İlişkin UİP-1269,16 PİN’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1370 Eyüp İlçesi, 65 ada, 63 parselin tamamı, 65 ada, 62 ve 15 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.PİN : UİP- 27113,1 Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1371 Ümraniye, A.Dudullu Mahallesi, 2/2 pafta,7093 Parsele ilişkin UİP-829,40 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç plan değ. teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1372 Avcılar İlçesi, Haramidere Mevkii, 13657 parselin bir kısmına ilişkin NİP-8804,18 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1373 Arnavutköy İlçesi, Bolluca Deresi ve Yakın Çevresi İle İmrahor Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1374 Beşiktaş İlçesi,Vişnezade Mah.,1731 ada 1 ve 3 parseller ile 1730 ada 1 parsel ile yollar ve kadastral boşluklara ilişkin UİP:25330 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1375 NİP-26570 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Atatürk Olimpiyat Parkı Nazım İmar Planı 1.Etabı Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1376 Maltepe İlçesi, 22.05.2017 onanlı 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliklerine itiraz Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1377 Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11528 (eski 2577) Ada, 4 Parselin kuzeyindeki bir kısım tescil dışı alana ilişkin UİP:5609,28 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Teklifi hk. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1378 Sultangazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 20105 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1379 Fatih İlçesi Alemdar Mah. 1127 ada, 1 parsele ilişkin UİP-2657,415 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1380 Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 161 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değ.teklifi Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1381 Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 1221 ada 187 parsele ilişkin NİP-26665 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-26425 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1382 Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 117 ada, 1 parsele ilişkin UİP-2657,317 plan işlem numaralı KAUİP Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1383 Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi, Rekreasyon Alanı ve BHA Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli N.İ.P. Değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
21 Eylül 2017 1384 Tuzla, Orhanlı Mahallesi, 7217 ada 1-2 parseller ile komşuluğundaki bir kısım alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin yeniden değerlendirilmesi hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1277 Eyüp İlçesi, Çırçır ve Alibeyköy Mahallelerinin bir kısmını içeren 1/5000 ölç. Plan Notu teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1278 Üsküdar ilçesi,11.08.1998 tt'li 1/5000 ölçekli Bulgurlu Kısıklı Nazım İmar Planında Plan Notu Değişikliği Yapılmasına İlişkin Hazırlanan teklif. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1279 13.02.1998 tt'li 1/5000 ölçekli Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı ile 15.03.1999 tt'li 1/5000 ölçekli Mevzi İmar Planında 1 Plan Notu Değişikliği Yapılmasına İlişin Hazırlanan Teklif. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1280 Görevlendirme Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1281 Yol İsim Değişikliği Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1282 Cadde İsim Değişikliği Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1283 Yol İsimlendirme İptaliTalebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1284 Hafriyat Alanlarının Tahsisi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1285 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1286 Kadro teklifleri Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1287 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1288 Avrupa Hareketlilik Hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1289 Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesine ilişkin NİP:6812,19 Plan İşlem Numaralı ve UİP:3763,43 Plan İşlem Numaralı 21.02.2017 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli NİP ve UİP Değişikliği itirazı. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1290 Arnavutköy İlçesi, Hadımköy, 840, 2232,3310, 4505, 2231 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin UİP-9197,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli UIP Tadilatı Teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1291 Beyoğlu İlçesi, D-100 Karayolu Üzeri Halıcıoğlu- Okmeydanı Araç Köprüsü Projesine ilişkin NİP-5123,12 plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli NİP ve UİP-3877,16 plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1292 Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1946 ada içindeki tescil harici alana (SİS-58 kodlu) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1293 Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi Karacaköy Caddesi Genişletme Projesine ilişkin NİP 5332,2 PİN’li 1/5000 ölçekli NİP ve UIP 28476,1 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1294 Sancaktepe İlçesi, Başkent Caddesi -Ulubatlı Hasan Caddesi Kesişimi Kavşak Ön Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği Teklifi hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1295 Küçükçekmece İlçesi, 5 pafta, 8590 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.PİN :UİP-5523,13 Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1296 Maltepe İlçesi Aydınevler Mah. 148 pafta 1333 ada 63 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP Tadilat Talebi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1297 Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 3/1 pft., 149 ada, 1 parsele ilişkin UİP-829,28 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç plan değ. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1298 Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 375 ada 26-27 parseller ile 2031-2086 parsellerin tamamı, 293 parsel ile 626 ada 2 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1299 NİP-26542 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Sultanbeyli İlçesi Dere Yapı Yaklaşma Alanlarında Kalan Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı ve muhtelif parsellerdeki istikamet düzenlemesi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1300 Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 158 ada, 4,7,8,9 ve muhtelif parseller ile 14 parselin bir kısmına ilişkin UİP-18792,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1301 Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesi, 53-2 pafta, 2274 ada(yeni 11147 ada) 60 Parsel ile 552 parselin arasındaki Tescil Dışı Alana İlişkin “U.İ.P:5608,81” Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli U.İ.P Değişikliği hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1302 Bağcılar İlçesi, Yenimahalle, F21C22B pafta, 3180 ada, 8 parsel ve bu parselin batı ve doğu tarafındaki kadastral boşluklar ile 2041 parsele ait 1/1000 ölç. UİP tadilatı. PİN: UİP- 560,97 Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1303 Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12028 (eski 997) Ada, 11, 12, (eski 8395 ada) 4 Parseller ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin UİP:5639,5 Plan İşlem Numaralı /1000 ölçekli UİP Değişikliği Teklifi hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1304 Kuzey Marmara Otoyolu etkilenme bölgeleri 1/5000 ölçekli Çekmeköy-Taşdelen mahallesi Nazım İmar Planı Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1305 /5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap itirazları Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1306 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Batı Bölgesi U.İ.P.Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1307 Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 146 ada, 11 parsel ile bir kısım kadastral alana ilişkin UİP-204,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1308 Ümraniye, Çakmak Mahallesi, 33 pafta,145 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1309 Derbent Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazları Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1310 Pendik İlçesi, Sülüntepe Mahallesi, 10248 ada 10-11 parseller, 7636 ada 3 parsel, 7611 ada 1 parsel ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Plan Değişikliği teklifi hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1311 Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 250 Ada 139 ve 140 Parsellere ilişkin “UİP-8929,26” Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1312 Şişli İlçesi, Kuştepe Mah. 9079 ada 14 parsele ilişkin 17.10.2014 tarih ve 1507 sayılı İBB Meclis kararı. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1313 Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2962 ada 23 parsele ilişkin UİP:2657,423 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1314 Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mah. 1283 Ada 11 Parsele (eski 1283 ada 9 parsel ile 1284 ada 9 parsel) İlişkinNİP-3951,85 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1315 Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 24 pafta, 1581 parsele ilişkin PİN: 1025,22 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli U.İ.P.değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1316 Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 28 pafta, 4421 parsele ilişkin "UİP-4512,9” Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Plan değişikliği teklif Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1317 Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 6869 ada, 1 parsele ait NİP-5393,33 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1318 Çekmeköy İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 1091 Parsele İlişkin l/1000ölçekli UIP Tadilatı Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1319 Üsküdar İlçesi, Selamiali Mah., 491 ada, 33 ve 34 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1320 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Ömerli Mahallesi Merkez ve Koçullu Köyü U.İ.P.Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1321 Kartal, Yakacık Mahallesi, 122 pafta, 12296 (eski 908) ada, 36 parselin tamamı, 35 ve 37 Parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği Teklifleri hk. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1322 Arnavutköy İlçesi, Haraçcı Mahallesi, Maliye Hazinesi Ait 1284 Parselin Bir Kısmı ile Maliye Hazinesi, Şahıslar ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Muhtelif Parsellere İlişkin NİP-6792,38 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1323 Küçükçekmece İlçesi, Halkalı, 72 ada 23 parselin güneyi ve 72 ada 28 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1324 Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2209 ada 4 parsele ilişkin UİP:2657,365 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1325 Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 1105 ada 10 ve 6 parseller ile 6- 5 parseller arası kadastral boşluğa ilişkin UİP:2657,411 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
20 Eylül 2017 1326 Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mah. 410, 414 parsellerin bir kısmı, Deliklikaya Mah. 370 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 1918, 1919, 1920, 1921, 1926, 1927, 1928, 1929 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1954 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 1963, 1964, 1965, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 parsellerin tamamı, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 387, 1922, 1923, 1937, 1938, 1952, 1953, 1966, 1983, 1989 parsellerin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin UİP-6158,8 PİN’li 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1271 Beylikdüzü uygulama İmar Plan notlarına kat yüksekliği ile ilgili hüküm eklenmesine yönelik UİP-1416-29 PİN’li 1/1000 ölçekli U.İ.P. Plan Notu Değişikliği Teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1272 Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, Kireçhane Mevkii, 139 pafta, 10396 (eski 7672) ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekliNazım İmar Planı Teklifi hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1273 Şile İlçesi, Yaka köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yer Alan 18. Madde Uygulama Sınırına İlişkin “UİP-12779,4” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1274 Esenyurt İlçesi Kıraç Mahallesi 455 ada 2,3,4,16,17,18,19 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1275 Çekmeköy İlçesi, Nişantepe Mahallesi, 609 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1276 Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5838 Ada 1 Parselin Bir Kısmı ile 5838 Ada 5 Parsele İlişkin, “UİP-1031,20” Plan İşlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1241 Takas/trampa Hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1242 Taşınmazların Alımı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1243 Yol İsimlendirmeleri ve Aks Değişiklikleri Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1244 Yol İsimlendirmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1245 Yol Aksının Uzatılması Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1246 Görevlendirme Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1247 Kadıköy İlçesi, 548 ada, 2 parsel İlişkin 1/1000 Ölçekli plan değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1248 Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8421 Ada 5 Parsel ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin, “UİP-25079” Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli UİP teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1249 Ümraniye, Atatürk Mah., 14/2 pafta, 2307 adaya yönelik yapı yaklaşma sınırına ilişkin UİP-825,41 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç plan değ. teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1250 Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 2168(1443) ada, 65 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1251 Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, 16014 Ada (E:1723) 182, 183 parsele ait 1/1000 Ölçekli plan değişikliği talebi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1252 Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 192 ada, 20-21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1253 Eyüp İlçesi, İslambey Mah. 222 ada, 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1254 Kuzey Marmara Otoyolu etkilenme bölgeleri 1/5000 ölç. Revizyon N.İ.P (Sultanbeyli-Sancaktepe Geçişi.) hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1255 Kuzey Marmara Otoyolu etkilenme bölgeleri Çekmeköy İlçesi Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi batı bölgesi 1/5000 ölç. Nazım İmar Planı değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1256 Üsküdar İlçesi, Hayrettin Çavuş Mah., 254 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi yeniden değerlendirilmek üzere Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1257 Fatih İlçesi Yenikapı Transfer Merkezi ve Yakın Çevresi Düzenleme Avan Projesine ilişkin NİP-7701,13 - UİP-2657,285 Plan İşlem Numaralı 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1258 Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2867 adanın bir kısmı ile 2868-2869-2672 adalara ait UİP-2657,335 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1259 Beylikdüzü ilçesi Kavaklı mahallesi 1633 ada 12 parsele ilişkin UİP-1422,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli U.İ. P. Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1260 Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mah. 158 ada 1 parsel ve 157 adanın kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin NİP-3951,89 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değ. Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1261 Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1314 ada, 8 ve 9 parseller arası Park terkli Alanın bir Kısmına ilişkin “UİP-1422,8” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. UİP. Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1262 Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1567 ada 146 parsele ilişkin UİP:2657,439 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1263 Kuzey Marmara Otoyolu Etkilenme Bölgeleri 1/5000 Ölçekli Çekmeköy İlçesi Hüseyinli Mahallesi Bir Kısım Parsellerde Ölçekli Nazım İmar Planı Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1264 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi U.İ.P.Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1265 Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8570 Ada 1 Parselin Bir Kısmı ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin, 1/5000 ölçekli NİP değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1266 Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Mah. 903 ada, 4,5,6,7 parseller ve 903 ada park tescilli alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hk. Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1267 Zeytinburnu İlçesi, 3304 ada 42-43 Parseller ve bir kısım yol alanına ilişkin UİP-23366 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1268 Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 3214 ada 65 ve 134 parsellere ilişkin nazım imar planı değişiklik teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1269 Zeytinburnu İlçesi 1870 ada 33 parsele ilişkin UİP:7746,47 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
19 Eylül 2017 1270 Fatih İlçesi, 1056 ada, 1-2-3-9 parseller ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi Hızlı Görüntüle Detay