TARİH KARAR NO KARAR ÖZETİ
31 Mayıs 2021 İSKİ 1 Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz mah. 909 nolu parselin satışı talebi hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 2 Dış Finansman Tahsis ve Kullanım Süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kefalet Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 3 İç/Dış Finansmanın temininde kullanılmak üzere; İSKİ su gelirlerinin temliki, bankalarla alacak temlik işlemleri tesis edilmesi ve mevduat rehin sözleşmesi imzalanması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 4 “İSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 5 “İSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 6 “İSKİ Genel İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 7 Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1740 no’lu Parselin Satış İzni Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 8 Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 592 ada, 3,4,5,6,7,8,9 no.lu Parseller ile 592 ada, 2 no.lu Parseldeki Hissenin Satış İzni Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 9 Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 9418 no.lu Parselin Satış İzni Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 10 Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 625 ada, 4 no.lu parsel ile Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 859 ada, 113 no.lu parsel üzerinde yapılacak olan trafo merkezi ve kablo giriş-çıkış güzergahlarının isabet ettiği kısımlarının 25 (yirmibeş) yıl süreyle TEDAŞ’a kiralanması, tahsis edilmesi veya irtifak hakkı verilmesi ile bu hakların tapu kütüğüne işlenmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 11 Memur Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 12 İSKİ 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 13 İSKİ 2021 Yılı Su satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 14 2021 Yılı Yatırım Programı Revizesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 15 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı Bilançosu Hakkında Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 16 İSKİ 2020 Yılı Denetçi Raporu Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 17 İSKİ Yönetim Kurulu Denetçi Raporu Hızlı Görüntüle Detay
31 Mayıs 2021 İSKİ 18 İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı Faaliyet Raporu hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 390 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 391 Tashih Kararı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 392 Meclis Kararı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 393 Tahsis Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 394 Protokol Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 395 Protokol Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 398 Çatalca Belediyesi Ek Ödenek Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 399 Beykoz Belediyesi Ödenek Aktarma Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 400 Maltepe Belediyesi Ödenek Aktarma Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 401 Maltepe Belediyesi Ödenek Aktarma Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
27 Mayıs 2021 402 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı Hakkında. Hızlı Görüntüle Detay
26 Mayıs 2021 389 İETT Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu. Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 380 Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliği Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 381 Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliği Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 382 Belediye Meclisi Divan Katipliği Üye Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 383 Belediye Meclisi Encümen Üye Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 384 İhtisas Komisyonlarının Üye Sayısının belirlenmesi Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 385 İhtisas Komisyonlarının Görev Süresi Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 386 İhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi Hızlı Görüntüle Detay
24 Mayıs 2021 387 İhtisas Komisyonuna Üye Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay