TARİH KARAR NO KARAR ÖZETİ
28 Eylül 2017 1450 İBB Başkanı Seçimi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1385 Maltepe İlçesi, 16.02.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan notu düzenlemesine yapılan İtiraz sonucu oluşan 1/1000 ölçekli UİP. değişiklik teklifi PİN: Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1386 Maltepe İlçesi, Girne Mahallesi 27 pafta, 16699 (eski 7144) ada, 7-8-9 parseller ile 16700 (eski 7145) ada, 8-9-10 parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli plan değişikliği teklifi yeniden değ. üzere PİN: 1417,14. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1387 Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli UİP.da "Meskun Konut Alanları"nda bahçe mesafelerine ilişkin “UİP-1141,6” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP. plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1388 Eyüp İlçesi, Odayeri 81 ve 82 parsellere ilişkin U.İ.Plan tadilatı teklifi PİN: UİP- 6943,2 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1389 Kirazlı-Halkalı Metro Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Tadilatına itiraz. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1390 Sarıyer, 542 ada, 8 ve 9 parsellerin deniz tarafı Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1392 Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesinin Üsküdar ilçesi Kentsel Sit Alanında kalan kısmına ilişkin 21.02.2017 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerine itiraz “NİP-17754,3” , “UİP-17755,3” Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1393 Yol İsminin İptal Edilmesi Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1394 Sokak İsim Değişikliği, İptali ve Aks Değişikliği Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1395 Yol İsimlendirmesi Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1396 Cadde İsim Değişikliği Talebi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1397 Cadde-Sokak İsimlendirmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1398 Sokak İsimlendirilmesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1399 Sokak İsim Değişikliği Talebi hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1400 Meclis Kararı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1401 Satış, takas, trampa, tahsis Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1402 Taşınmazların Takası Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1403 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1404 Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyeliği ve Meclisi’ne Üye Seçimi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1405 Yediemin Deniz Araçları Ücret Tarifesinde Değişiklik Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1406 Meclis Kararı Alınması Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1407 Taşınmazların Satışı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1408 Adalar 117 Ada 1 Parsel Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1409 Taşınmazların Satışı Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1410 Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1411 Fatih 2524 ada 106 parsel Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1412 Tahsis Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1413 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1414 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1415 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1416 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1417 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1418 Ödenek Aktarma Hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1419 Tuzla Yedievler Bölgesi NİP-19112,1 plan işlem numaralı 15.01.2016 t.t’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz sonucu oluşan 18.10.2016t.t’li NİP-19112,2 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz hk. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1420 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent Mahallelerinin bir kısmına ilişkin Revizyon Nazım İmar Planı itirazları Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1421 Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. 302 ada, 5 parselin bir kısmı ile komşuluğundaki 302 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin “UİP-1423,32” PİN’li 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1422 Fatih İlçesi Fatma Sultan Mahallesi 2505 ada 1 parselin bir kısmı ve 2 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli K.A.N.İ.P.- K.A.U.İ.P. Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1423 Kadıköy İlçesi, 3102 ada, 83,82,64 parseller ile terkli alana ilişkin 1/1000 ölç. UİP. değişiklik teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1424 Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mah. 245DU2C pafta, 1003 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluğun bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1425 Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi,793 adada fiili yolun 7 metrelik imar yolu olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1426 Fatih İlçesi, Arpaemini Mahallesi, 1845 ada, 33 parsel, 38 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin NİP-7701,67 plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli KANİP ve UİP-2657,446 plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1427 Kadıköy İlçesi, 2979 ada 83 parselin bir kısmı ile 2978 ada 85 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama imar planı değişiklik teklifleri Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1428 Kağıthane İlçesi,Merkez Mah.,12689, 12704,12709, 12731, 12732,12710 parseller ile 244, 246, 257, 239 parsellerin bir kısmına (KAG-36) ait 1/5000 ölç. N.İ.P ve 1/1000 ölç. U.İ.P.Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1429 Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 70 ada 107 (E:1-2-3) parsele ilişkin UİP:2657,444 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1430 Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 2130 ada 95 ve 102 parsele ait 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. tadilat teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1431 Bahçelievler İlçesi, Kocasinan, 5 pafta, 8001 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişiklik teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1432 Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi 1751 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP tadilatı teklifi.PİN :UİP- 560,108 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1433 Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi, 859 ada, 35, 36 parseller ve kısmen yol alanına ilişkin UİP-2657, 442 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1434 Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mah., 203 pafta, 3366 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi PİN:UİP: 9012,7 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1435 Kadıköy İlçesi, 798 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile Bir kısım tescil dışı alana ilişkin 21.04.2017 onanlı 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliklerine itiraz Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1436 Sultangazi İlçesi, Eski Habipler Mahallesi, 473 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişiklik teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1437 Küçükçekmece İlçesi, 5 pafta 6254 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1438 Sultangazi İlçesi, Habipler Mahallesi, 283 ve 909 Parseller ile 2891 ada, 1 parsele İlişkin UİP değişikliği teklifi PİN : UİP – 3867,85 Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1439 Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2411 ada, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 ve 29 Parsellere İlişkin UİP:2657,361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1440 Fatih İlçesi Balat Mah. 2327 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1441 Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 20 pafta, 14452-14532 sayılı parsellere ilişkin 21.04.2017onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değ. İtirazı Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1442 Kağıthane İlçesi, TEİAŞ Enerji İletim Hattına ilişkin UİP-3016,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1443 Fatih İlçesi, Ereğli Mahallesi, 1557 ada, 2 parsele ilişkin UİP:2657,308 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1444 Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8852 ada, 29 parsele ait UİP-5243,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. U.İ.Plan değişikliği teklifi. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1445 Silivri, Pirimehmetpaşa Mah., 2 ada, 32 parselin bir kısmına ilişkin “NİP-28554” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölç. NİP. ve “NİP-6773,11” Plan İşlem Numaralı NİP. değ. ile “UİP-28555 ” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç.UİP. ve “UİP-137,9” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç UİP. değ. teklifleri. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1446 Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada 95 parsel ve çevresine ilişkin “NİP-5354,15” PİN’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ve “UİP-6119,7” PİN’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Karar Düzeltme. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1447 Tuzla İlçesi, İçmeler ve Esenyalı Kavşağı ile E-5 ve Demiryolu Arası 21.02.2017 t.t.’li 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarına itiraz. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1448 13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe - Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı kısmı) Değişikliği. Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1449 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Uygulama İmar Planı Hızlı Görüntüle Detay
22 Eylül 2017 1391 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesi, İmar Planı Değişikliği teklifi Hızlı Görüntüle Detay