TARİH KARAR NO KARAR ÖZETİ
17 Mart 2017 410 Yol İsim Değişikliği Hk. Detay
17 Mart 2017 411 Pendik ilçesi 3939 Parselde Bulunan Sosyal Konutların 2017 Yılı Kira Bedelleri Tasdiki Hk. Detay
17 Mart 2017 412 2017 Yılı Kira Bedellerinin Tasdiki Hk. Detay
17 Mart 2017 413 Çatalca İlçesi 628 Ada 2 Parselde Bulunan Sosyal Konutların 2017 Yılı Kira Bedelleri Tasdiki Hk. Detay
17 Mart 2017 414 2017 yılı Ücret Tarifesine Yeni Ücret Kalemi Eklenmesi Hk. Detay
17 Mart 2017 415 2017 yılı Ücret Tarifesine Yeni Ücret Kalemi Eklenmesi Hk. Detay
17 Mart 2017 416 Ödül Dağıtımı Hk. Detay
17 Mart 2017 417 Ödül Dağıtımı Hk. Detay
17 Mart 2017 418 Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi 1374 parselin güneyindeki tescil harici alan Hk. Detay
17 Mart 2017 419 Taşınmazların satışı Hk. Detay
17 Mart 2017 420 Taşınmazların satışı Hk. Detay
17 Mart 2017 421 İstanbul Sebze ve Meyve Ticareti İle Toptancı Halleri Yönetmeliği Nihai Taslak Hk. Detay
17 Mart 2017 422 Başakşehir 1011 ada 1 parsel Hk. Detay
17 Mart 2017 423 Dış Borçlanma. Detay
17 Mart 2017 424 Görevlendirme. Detay
17 Mart 2017 425 Görevlendirme Detay
17 Mart 2017 426 Kadıköy İlçesi, 1222 ada yeni 52 ve 55 parsellerin doğusundaki tescil dışı alana ait 26.09.2016 onanlı 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değ. itiraz Detay
17 Mart 2017 427 Kadıköy İlçesi, 1315 ada 1 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ait 26.09.2016 onanlı1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP değ. itiraz Detay
17 Mart 2017 428 Bayrampaşa, Cevatpaşa (Atışalanı) Mahallesi, 8 pafta 1156 parsele ilişkin 13.05.2016 tt.’li NİP-4416,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ile UİP-1629,31 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği’ne itiraz Detay
17 Mart 2017 429 Arnavutköy İlçesi, Taşoluk mh., 6671 Adanın Bitişiğindeki Tescil Harici Alanın Bir Kısmına İlişkin NİP-6792,32 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Plan Değişikliği Teklifi Detay
17 Mart 2017 430 Çekmeköy İlçesi Hamidiye Mahallesi F22D24C2A pafta, Yeşil Sokak ile Ümit Sokağın kesişimindeki (12,182,22,60 adalar arasında kalan) (12,182,22,60 adalar arasında kalan)tescil harici alana ilş.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Detay
17 Mart 2017 431 Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, Selçuk Sok. Yol Rehabilitasyon Projesine ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi. Detay
17 Mart 2017 432 Küçükçekmece İlçesi, (KCK-08) ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı. Detay
17 Mart 2017 433 Şile İlçesi, Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği kapsamında 14.06.2016 tarih ve 944 sayılı Meclis Kararı hakkında Detay
17 Mart 2017 434 Bağcılar İlçesi, Sancaktepe Mahallesi 206 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP tadilatı. Detay
17 Mart 2017 435 Kartal E-5 Kuzeyi 1/5000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği. Detay
17 Mart 2017 436 Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mah., 292 ada, 220, 221, 222, 223, 224, 225 sayılı parseller (eski 151 parsel), 278 ada, 155, 156, 148, 147 sayılı parseller (eski 278 ada, 2 parsel), 278 ada, 4 sayılı parsel, 401 ada, 130 sayılı parsele ilişkin 20.11.2015 onanlı NİP-14755 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz Detay
17 Mart 2017 437 Arnavutköy İlçesi, Deliklikaya, 200 Ada 3 Parsele (eski 2161 parsel) İlişkin NİP-4415,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Plan ve Plan Değişikliği Teklifi Detay
17 Mart 2017 438 1/5000ÖlçekliBüyükçekmece İlçesi, Celaliye ve Kamiloba Mahalleleri TEM Güneyi Nazım İmar Planı Detay
17 Mart 2017 439 Bahçelievler Yenibosna Mah., 1 pafta, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. Detay
17 Mart 2017 440 Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 12030 (eski 4082) Ada, 10-11-12-13-14 ve 15 Parseller ve 4083 ada, 1 parselin bir kısmı ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin “UİP-5640,3” Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Detay
17 Mart 2017 441 Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi 557 Ada 2 Parsele İlişkin UİP-11839,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. Detay
17 Mart 2017 442 Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Tadilatı Detay
17 Mart 2017 443 Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 8984 adanın kuzeyindeki tescil dışı alana ait 13.08.2012 tt’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinde plan notu değişikliği yapılması hk. Detay
17 Mart 2017 444 NİP- 23922 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait Nazım İmar Planı Teklifi Detay
17 Mart 2017 445 Fatih ilçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 554 ada yenileme avan projeye ilişkin UİP-2657, 413 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Detay
17 Mart 2017 446 Belgrad Mahallesi, 1/1000 UİP Plan inceleme Detay
17 Mart 2017 447 Eyüp I. Etap Koruma Amaçlı RUİP’na ait 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi. Detay
17 Mart 2017 448 Şile İlçesi, Darlık Mahallesi, 102 ada 1 parsel, 103 ada 1 parsel, 104 ada 1 parsel ve 105 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ile bir kısım tescil dışı yol alanına ilişkin “UİP-23100” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP teklifi. Detay
17 Mart 2017 449 Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 791 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin UİP-10043,4 PİN’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği teklifi Detay
17 Mart 2017 450 Bahçelievler İlçesi, Yenibosna, Köyaltı Mevkii 27 pafta, 3499-3505 ve 8467 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifi. Detay
17 Mart 2017 451 Ümraniye, 15.01.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Plan Notu Değişikliğine yapılan UİP-829,34 ve UİP-827,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP. Değişiklik itirazı hk. Detay
17 Mart 2017 452 1/5.000 ölçekli Başıbüyük Nazım İmar Planı Teklifi. Detay
17 Mart 2017 453 1/1000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi 1. Etap Detay
17 Mart 2017 454 Eyüp İlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 347 ada 2 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli imar planları tadilatı teklifi.PİN :NİP- 6871,41 UİP- 6873,43 Detay
17 Mart 2017 455 Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Uygur Caddesinin Batısındaki Bir Kısım Parseller ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin “UİP-8929,21” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği. Detay
17 Mart 2017 456 Bahçelievler, Yenibosna, 122 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP tadilatı PİN: UİP-1823,42 Detay
17 Mart 2017 457 UİP-15328,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kalemköy Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği Detay
17 Mart 2017 458 UİP-4521,14 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kemiklidere 3.Yan Kolu ve Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. Detay
17 Mart 2017 459 Kartal İlçesi, Soğanlık Mevki, 8363 ada, 1 parsel, 8364 ada, 1,2 parseller, 5688 ada 7, 8 ve 9 parsellerin bir kısmı, 2373 ada 499, 148 parseller ve 1625 ada 34 parselin bir kısmı ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin1/5000-1/1000 ölçekli NİP ve UİP değişiklikleri hk. Detay
17 Mart 2017 460 NİP-18102 PİN Numaralı 1 /5000 ölçekli Pendik İlçesi Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı İtirazları Detay
17 Mart 2017 461 18.03.2016 gün, 546 sayılı İBB Meclis Kararı Gereği Hazırlanan Nato Boru Hattına İlişkin NİP ve UİP değişikliklerine ilişkin itirazlar. Detay
17 Mart 2017 464 UİP-915,33 PİN Nolu Alemdağ Çoban Deresi Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Detay
16 Mart 2017 383 Sultangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı teklifi. Detay
16 Mart 2017 384 Sultangazi İlçesi, Mescit Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 385 Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 475 ada 5 parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin UİP-8929,17 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 386 Çekmeköy, 1/1000 ölçekli Çekmeköy Ömerli Mahallesi Doğu Bölgesi Uygulama İmar Planında 18.Madde Uygulama Sınırı” başlıklı Ömerli Mahallesi 5 ada 44 ve 68 parsellere ilş. Plan Notu Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 371 Ödenek Aktarma Hk. Detay
16 Mart 2017 372 Görev Bölümü ve Aktarma Hk. Detay
16 Mart 2017 373 Ödenek Aktarma Hk. Detay
16 Mart 2017 374 Ek Ödenek Hk. Detay
16 Mart 2017 375 Yol İsimlendirilmesi Hk. Detay
16 Mart 2017 376 Cadde ve Sokak İsim Değişiklikleri Talebi Hk. Detay
16 Mart 2017 377 Yönetmelik Değişikliği Hk. Detay
16 Mart 2017 378 Arnavutköy İlçesi, Yapılaşamayan Parsellere Yönelik UİP-1497,45 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölç. UIP Tadilatı Teklifi Detay
16 Mart 2017 379 Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Bölgesinde plan notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 380 Pendik İlçesi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mah.Necmettin Erbakan Caddesinde yer alan muhtelif taşınmazlara ilişkin UİP-13184,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 381 27.10.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli, Şile Merkez I. Etap UİP’na UİP-8929,18 Plan İşlem Numaralı Plan Notu İlavesi. Detay
16 Mart 2017 382 Sancaktepe PİN: UİP:123,209 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi hk. Detay
16 Mart 2017 387 Fatih İlçesi Ayvansaray Mah. 2355 ada, 5-6 parsellere ilişkin UİP-2657,353 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değ.teklifi Detay
16 Mart 2017 388 Üsküdar İlçesi, Hayrettin Çavuş Mah., 256 ada, 73 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 389 Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2527 ada 49 parsel yanı kadastral boşluk ve 1041 ada 10,11 parsellerin bir kısmına ilişkin 15.04.2016 tarih 697 sayılı İBB Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan “NİP-7701,41” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 390 Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 89 ada, 1 parselin Doğusundaki bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 391 Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi 105 Ada 1 Parsel ile 179 Ada 18 Parselin Arasında Kalan Alana Ait UİP-5198,14 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. Detay
16 Mart 2017 392 Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2063 ada, 30 parsel ve 47 parselin bir kısmına ilişkin UİP:2657,257 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 393 Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 168 ada, 1-2 parsellere ve 162 ada, 1-2 parsellerin Kuzeyinde bulunan yol alanlarına ve park alanının Bir kısmına ilişkin “UİP-6430,8” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. UİP. Değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 394 Ümraniye, İnkılap Mahallesi, 1838 ada, 3 parsel ile 874 ada, eski 125 parselin parka terkin edilen kısmın bir bölümüne ilişkin UİP-826,6 / UİP-825,35 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç plan değ. teklifi Detay
16 Mart 2017 395 Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 4423 ada, 6 parsel yanı Tescil Dışı Alana ilişkin UİP-3703,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişiklik Teklifi Detay
16 Mart 2017 396 Tuzla, Aydınlı, 132 ada 1 ve 9 parsellere ilişkin “1032,6” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 397 Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2527 ada 49 parsel yanı kadastral boşluk ve 1041 ada 10,11 parsellerin bir kısmına ilişkin UİP:2657,319 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 398 Fatih İlçesi, Fatma Sultan Mahallesi, 1900 ada, 87 parsele ilişkin NİP-7701,57 plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli KANİP ve UİP-2657,427 plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 399 Fatih İlçesi 2627 ada 1 parsele ilişkin NİP-7701,33 plan işlem numaralı KANİP Değişikliği ve UİP:2657,392 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 400 Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2330 ada, 1 parsele ilişkin UİP:2657,325 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 401 Fatih İlçesi Alemdar Mah. 38 ada 30 ve 80 parsellere ilişkin UİP-2657,313 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değ.teklifi. Detay
16 Mart 2017 402 Derbent Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazı Detay
16 Mart 2017 403 Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi 4 pafta 8934 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği. Detay
16 Mart 2017 404 Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 2 pafta, 10874-10875-10876-10877-10878-10879-10881-67-68 ve 69 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifi. Detay
16 Mart 2017 405 Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2017 ada 8, 9, 10, 15 ve 16 parsellere ilişkin UİP:2657,322 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 406 Bahçelievler İlçesi, 129 Ada içindeki 1, 4, 5 ve 6 parsellerin dışında kalan tescil dışı alan. Detay
16 Mart 2017 407 Tuzla İlçesi, 16.04.2001-28.05.2003 t.t.'li 1/1000 Ölçekli "Orhanlı Belediyesi Uygulama İmar Planı'na "UİP-4403,6" Plan İşlem Numaralı Plan Notu İlavesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Yeniden Değerlendirme hk. Detay
16 Mart 2017 408 Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1136 ada 9 parsele ilişkin UİP:2657,349 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Detay
16 Mart 2017 409 Başakşehir Stadı Çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi Detay
15 Mart 2017 337 Fatih İlçesi, 2537 ada, 1,2,10,11,17,18,19,20,21,22 parsellere ilişkin (FTH-119 kodlu) NİP:7701,58 Plan İşlem Numaralı ve UİP:2657,428 Plan İşlem Numaralı 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 339 Tuzla İlçesi, D-100 Karayolu-Aydınlı Yolu Bağlantısı Yol, Kavşak Ön Projesi 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği. Detay
15 Mart 2017 340 Eyüp Belediye Başkanlığı, Işıklar-İhsaniye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği talebi. Detay
15 Mart 2017 341 Çatalca İlçesi Başakköy Örencik Çiftlikköy 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hk. Detay
15 Mart 2017 342 UİP-15327,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Yazımanayır Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliği Detay
15 Mart 2017 343 Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 984 ada 10 (eski 6-7 parseller) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 344 Silivri, Kadıköy Mah., 7 Pafta, 1504 parselin bir kısmına ilişkin “UİP-24182” Plan İşlem Numaralı 1 /1000 ölç. UİP. teklifi. Detay
15 Mart 2017 345 Kağıthane İlçesi 5108 ada 30 parselin bir kısmına ilişkin UİP-5238,11 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli UİP. değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 346 Beyoğlu İlçesi, 325 ada 64 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P.Tadilat teklifi. Detay
15 Mart 2017 347 Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 487 ada, 108 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 348 Ümraniye, İnkılap Mahallesi, 50 pafta,1840 ada, 34, 107 ve 229 parseller ile kadastral boşluğa ilişkin UİP-826,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç plan değ. teklifi Detay
15 Mart 2017 349 Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi 494 ada 146 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli imar planları tadilatı teklifi. Detay
15 Mart 2017 350 Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 10555 (eski 2887) Ada, 2,4 Parseller ile Bir Kısım Tescil Dışı Alana ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri hk. Plan İşlem Numarası N.İ.P.: Detay
15 Mart 2017 351 Üsküdar İlçesi, Hayrettin Çavuş Mah., 254 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi Detay
15 Mart 2017 352 Bağcılar İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 77 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı. Detay
15 Mart 2017 353 Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 104 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin UİP-2657,403 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölç. KAUİP değ.teklifi. Detay
15 Mart 2017 354 1/5000 Ölçekli Çatalca İlçesi Nakkaş Nazım İmar Planı Değişikliği Detay
15 Mart 2017 355 Şile İlçesi, Ahmetli Mahallesinin bir kısmına ilişkin UİP-22379,1 PİN numaralı 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 356 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 58 pafta, 1340 ada, 7 parsele İlişkin 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 Ölçekli KAUİP Teklifi. Detay
15 Mart 2017 357 1/5000 Ölçekli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 64 Pafta, 309 Ada, 2 Parsele İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve PİN:KAUİP-19824 numaralı 1/1000 Ölçekli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 64 Pafta, 309 Ada, 2 Parsele İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi. Detay
15 Mart 2017 358 Kadıköy İlçesi, Caferağa, Mahallesi, 40 pafta, 1332 ada, 5-6 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 Ölçekli KAUİP Teklifi. Detay
15 Mart 2017 359 18.03.2016 t.t.li 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap NİP İtirazları Detay
15 Mart 2017 360 Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1565 ada, 14,15,16 parsellere ilişkin UİP:2657,351 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Detay
15 Mart 2017 361 Fatih İlçesi Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Projesinin 1/1000 ölçekli KAUİP’e işlenmesine ilişkin UİP-2657,283 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP tadilatı teklifi Detay
15 Mart 2017 362 Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2350 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin UİP- 2657,292 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi Detay
15 Mart 2017 363 UİP-5608,75 Pin Numaralı 19.04.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi RUİP itirazı (2720 ada, 358 ve 359 parsel) Detay
15 Mart 2017 364 15.01.2016 tt’li Şile İlçesi, Ağva-Yeşilçay Mahallesi, 164-165-790 parsellerin bir kısmı ile çevresindeki bir kısım alana ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve Şile İlçesi, Ağva-Yeşilçay Mahallesi, 164-165-790 parseller ile çevresindeki bir kısım alana ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği itirazları. Detay
15 Mart 2017 365 Bahçelievler İlçesi, Yenibosna, 20 pafta, 53 ada, 24 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi Detay
15 Mart 2017 366 Çatalca İlçesi Kaleiçi Mahallesi 155 Ada 18, 19, 20, 23, 47, 49, 50, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 81 İlişkin UİP-5198,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. Detay
15 Mart 2017 367 Ümraniye, Madenler Mahallesi, 14097 parsele ilişkin UİP-7720,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç plan değ. teklifi Detay
15 Mart 2017 368 Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12386 (E: 997) ada 14 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 369 Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 557 ada 2 parsele ilş. 1/1000ölç Uygulama İmar Plan teklifi. Detay
15 Mart 2017 370 Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi,344 ada, 3, 565, 566 ve 219 parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin PİN: 8929,20 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. Detay
15 Mart 2017 328 Sokak Aksı Uzatılması ve Yol Türünün Değiştirilmesi Hk. Detay
15 Mart 2017 329 Yol İsimlendirme İptali Talebi Hk. Detay
15 Mart 2017 330 Meclis Kararı Hk. Detay
15 Mart 2017 331 Tuzla-Aydınlı Meyve Sebze hali Hk. Detay
15 Mart 2017 332 Kadro Değişikliği Hk. Detay
15 Mart 2017 333 Protokol Hk. Detay
15 Mart 2017 334 Bağcılar, Mahmutbey Doğu Kavşağı-Batı Kavşağı Arası Güney Yan Yolları Revize Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı ve 1/1000 ölçekli U.İ.Planı plan tadilatı. Detay
15 Mart 2017 335 İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi 442 Ada 1 Parsele yönelik 21.11.2014 onanlı planlara itiraz. Detay
15 Mart 2017 336 Esenler İlçesi, Yavuz Selim Mah., 5652-5662-3916-4055 parsellerin bir kısmına ve tescil dışı alana ilişkin (ESE-65) 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği PİN : NİP-4609,33 PİN: UİP-4205,28 Detay
15 Mart 2017 338 Arnavutköy, Çilingir Yolu- Mehmet Akif Cd.Arası Yol, Kavşak Uygulama Projesi (33 Etap) Revizesine İlişkin NİP-6792,28 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve UİP-1497,43 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine İtiraz. Detay
15 Mart 2017 327 İstanbul – Rotterdam Kardeş Şehir Antlaşmasının İptal Edilmesi Hakkında Detay
14 Mart 2017 301 Sokak İsimlendirilmesi Hk. Detay
14 Mart 2017 302 Görevlendirme Detay
14 Mart 2017 303 Görevlendirme Detay
14 Mart 2017 304 Arnavutköy İlçesi, Deliklikaya Mah., muhtelif parsellere ilişkin NİP-4415,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine İtiraz Detay
14 Mart 2017 305 Ümraniye, Çakmak Mahallesi, 33 pafta,124 ada, 11, 12, 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Detay
14 Mart 2017 306 Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mah, 36 pafta, 14077 parsele ilişkin 13.05.2016 onanlı “NİP-1282,12” plan işlem numaralı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz Detay
14 Mart 2017 307 Esenyurt İlçesi, Kıraç Mah., 323 Ada, 9 Parsele İlişkin NİP-3951,76 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. Detay
14 Mart 2017 308 Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mah. 35 ada 23 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği Detay
14 Mart 2017 309 Esenyurt İlçesi, 12.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 3. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarında T10 Alanlarının irtifasına dair UİP: 1265,12 PİN’li 1/1000 ölçekli UİP tadilat teklifi Detay
14 Mart 2017 310 Beşiktaş İlçesi,Rumelihisarı Mah.,13 pafta, 1782 ada (eski 1417) 5 parsele İlişkin “NİP-9324,3” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Detay
14 Mart 2017 311 Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mevkii, 11 pafta 16896 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi. Detay
14 Mart 2017 312 Eyüp İlçesi, Akşemsettin Mah. 135 ada, EYU-37 otopark kodlu alana ait 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi. PİN : NİP-6871,39 ; UİP-6873,41 Detay
14 Mart 2017 314 Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme Mahallesi, 129 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Tadilat teklifi. Detay
14 Mart 2017 315 Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 962, 11622 ve 10168 parseller ve kadastral yola ilişkin 1/1000 ölç.Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi. PİN: UİP-1300,22 Detay
14 Mart 2017 316 Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy mah., 3332 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi Detay
14 Mart 2017 317 Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 518 ada, 1 parsele ait 1/5000 ölç. N.İ.P.tadilat teklifi. Detay
14 Mart 2017 318 Eyüp İlçesi, Esentepe, 699 ada 9 parsel, 660 ada 9, 10 parseller ve 669 ada 42 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi Detay
14 Mart 2017 319 Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21C22A pafta, 1751 ada, 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı teklifi. Detay
14 Mart 2017 320 Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 120 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin UİP-2657,408 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli. KAUİP Değişikliği teklifi. Detay
14 Mart 2017 321 Bahçelievler, Yenibosna, 122 ada 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP tadilatı Detay
14 Mart 2017 322 Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mah., 774 parsele İlişkin 1/1000 ölç U.İ.Plan değişikliği teklifi yeniden değ. üzr. Detay
14 Mart 2017 323 Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi, 2 pafta, 110 ve 111 parseller ile arasındaki kadastral boşluğa ait 1/5000 ölç.NİP. değişikliğine itiraz Detay
14 Mart 2017 324 Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mah.,126 pafta, 1323 ada 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi. Detay
14 Mart 2017 325 Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 1452 ada, 128 parsele ilişkin NİP değişiklik teklifi Detay
14 Mart 2017 326 Çekmeköy, Ömerli Mahallesi Merkez ve Koçullu Köyü U.İ.P. itirazı (296 parsel) Detay