Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sefaköy - Halkalı - Başakşehir Havaray Hattına İlişkin İmar Planı Değişikliği Hk.

Karar Tarihi

15 Mart 2022

Karar No

347

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021  gün ve 2021-3107 sayılı yazısında;

            “İlgi: a) 27.11.2020 tarihli ve 2504 sayılı Başkanlık Oluru.

            b) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 07.12.2020 tarihli ve E-21362969-210.02.99/ E.1370011-2552 sayılı yazısı.

TALEP:

İlgi (b) yazıda proje çalışmalarına başlanan Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı işinin, ulaşım ihtiyacına yönelik olarak İstanbul genelinde öncelikle yapılması planlanan diğer hatlara ağırlık verilmek üzere durdurulması için gerekli Olur alındığı belirtilerek ilgi (a) Başkanlık Olur’una istinaden, “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı”nın yapımından vazgeçildiği belirtilerek havaray güzergahının iptaline ait plan değişikliği teklifi hazırlandığı ve hazırlanan teklif plan değişikliği paftalarının 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

İlgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı 13.05.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ve 13.05.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile imar planlarına işlendiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının ekinde iletilen Sefaköy-Halkalı- Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile havaray hattının iptal edildiği görülmektedir.

*1/5000 ölçekli Plan Notlarının İncelendiğinde;

1) 13.05.2016 tt’li Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan notları hükümsüzdür.

2) Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı hükümleri geçerlidir.

*1/1000 ölçekli Plan Notlarının İncelendiğinde;

Plansız alanlarda kalan imar planı değişikliği için

1) 13.05.2016 tt’li Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan notları hükümsüzdür.

2) Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

Planlı alanlarda kalan imar planı değişikliği için

1) 13.05.2016 tt’li Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan notları hükümsüzdür.

2) Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve  yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

Şeklinde plan notları bulunmaktadır. ” Denilerek.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlamış olduğu “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı plan paftaları ve plan raporları yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifleri incelenmiş olup; Raylı Sistemler Daire Başkanlığından nihai görüş alınmak üzere müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 15 Mart 2022 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.