Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-39788 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı

Karar Tarihi

16 Eylül 2021

Karar No

832

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 24/05/2021 gün ve 2020/5118  sayılı yazısında;

“İlgi: Küçükçekmece Belediyesinin 27.04.2021 tarihli, 47604013-115.01.06-E121315

Sayılı yazısı ve eki 05.04.2021 Tarihli ve 2021/40 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Meclis Kararı.

TALEP:

Başkanlığımızca düzenlenen ve 17.12.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Nazım İmar Planı doğrultusunda, İlçe Belediyesince düzenlenen Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı ilgi yazı eki 05.04.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı kanunun 7-b ve 14. Maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

İlgi yazı ile; Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planının 14.12.2018 tarihli ve 1983 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 17.12.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı, bu plan doğrultusunda Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlandığı belirtilmiştir. 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım imar Planinda 750 ki/ha yoğunlukta Konut Alanı olarak planlanmış olan alanda 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Uygulama İmar Planının 1. Etabı olarak plan çalışmalarına başlanması hususunda 07.02.2020 tarihli ve 47604013-115.01.06-E.10497 sayılı Başkanlık Olur'u alınarak 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım Imar Planı ve 30.07.2019 tarihli ve 47604013-115.01.06-E.10497 sayılı Başkanlık Olur'u doğrultusunda 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama Imar Planı teklifi hazırlandığı belirtilmektedir.

           

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi yazı eki Meclis Kararında; “1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama imar Planı teklifi incelenmiş olup, meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklindeki komisyon raporunun oy birliğiyle kabul edildiği belirtilmektedir.

    MÜLKİYET:

            Planlama alanında ağırlıklı olarak şahıs mülkiyeti yer almakta olup, şahıs mülkiyeti dışında işyeri, Maliye Hazinesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hisseli şahıs ve hisseli Hazine parselleri bulunmaktadır.

   

    MERİ PLANDAKİ DURUMU:

            Planlama alanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak onaylanan 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planında genel olarak TİCK rumuzlu Ticaret+Konut Alanı, kısmen 750 kişi/ha yoğunlukta Konut Alanı, kısmen Eğitim Alanı, kısmen Özel Eğitim Alanı, kısmen Sağlık Alanı, kısmen İbadet Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanı, kısmen Kamu Hizmet Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen Rekreasyon Alanı, kısmen Akaryakıt İstasyonu Alanı ve kısmen de İmar Yolu olarak düzenlenmiştir.

   

    DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

    Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanıp Küçükçekmece Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen  1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde yapılan incelemede;

             

              *Kurum Görüşleri

İlgi yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosya ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin kopyaları yer almakta olup, görüş alınan kurum ve kuruluşların listesi aşağıda yer almaktadır.

 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları Daire Başkanlığı
 • TEİAŞ
 • Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü
 • Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü
 • İGDAŞ
 • Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Küçükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

*1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İle Uyumluluğu;

05.04.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletilen Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı, 17.12.2018 onaylı Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumluluğu incelenmiş olup;

-Plan fonksiyonu, ulaşım kademelenmesi ve donatı alanları açısından uygun olduğu,

-17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı Plan raporunun 4.2.5.Nüfus başlığı altında planlama alanının toplam nüfusu 28.500 kişi olarak öngörülmüştür. 25.09.2020 onaylı Sefaköy Halkalı Caddesi ve Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planı”nda plan nüfusu 5200 olarak öngörülmüş olup, Sefaköy Halkalı Caddesi ve Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı”nda Planlama alanı nüfusu 21.026 kişi olarak belirlenmiş olup 1/5000 ölçekli nazım imar planında verilen yoğunluklara uygun olduğu tespit edilmiştir.

*1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi;

-Bitişik nizam yapı düzeni verilen konut alanlarında; ön ve arka bahçe mesafesinin 3m, kat adedinin 3 kat olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında 750 kişi/ha yoğunlukta Konut Alanı fonksiyonuna uygun olarak planlandığı görülmektedir.

-TİCK rumuzlu Ticaret + Konut Alanlarında Emsal: 1.50, kat yüksekliği Yençok 45.50m olarak düzenlenmiş olup 1/5000 ölçekli nazım imar planında verilen yapılaşma şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

-Plan notlarına “TİCK rumuzlu Ticaret + Konut Alanlarında Yençok:45.50m (15 Katı geçemez)” ibaresinin eklenmesi uygun görülmektedir.

*Plan Notlarının İncelenmesi

Plan notlarının 1.13. maddesinde;

“1.13.  Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde 2. bodrum kat emsal dahilinde iskan edilebilecek olup, açığa çıkan diğer bodrum katlar ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark, vb.) olarak kullanılacaktır. Bu alanlarda net en az 2,40 metre giriş sağlaması ve yola cepheli olması durumunda ticaret yapılabilir. Bodrum katlarda yollardan çekme mesafesine uyulacaktır.” denilmektedir.

İstanbul İmar Yönetmeliğinin 22. Maddesinde emsal hesabına dahil olmayan alanlar tanımlanmış olup bodrum katlar bu tanımda yer almamaktadır. Bu nedenle söz konusu plan notunun bu maddeye istinaden yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Plan notlarının 2.1.2. maddesinde;

“Simge uygulaması yapılacak konut alanlarında; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanının aşılmaması ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir. Tespit edilen inşaat alanının aşılıp aşılmadığının kontrolünde yeni yapılacak binanın 1. Bodrum kat alanı hariç tutulacaktır. Bu alanlarda;

a)Konut alanlarının bodrum katları, binada yer alan konut niteliğindeki bağımsız bölümler tarafından kullanılacak depo, çocuk oyun alanı, sosyal alan, otopark, temizlik odaları niteliğinde ortak alanlar olarak düzenlenecek ve bodrum katlar binada yer alan konut niteliğindeki tüm bağımsız bölümlerin eklentisi olarak düzenlenecektir.” denilmektedir.

Bu kapsamda bu plan notunun uygulanması ile planda verilen Yençok: 3 kat sınırının aşılacağı, yapı düzeninde belirsizlik meydana geleceği ve plan notları ile plan arasında uyumsuzluk olacağı tespit edilmektedir. ’’ denilerek.

Küçükçekmece Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı, plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap 1/1000 ölçekli UİP incelenmiş olup; İlçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.