Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

18.05.2018 tt. Sultangazi Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölç. UİP/UİP.TAD.’na İtiraz Hk.

Karar Tarihi

16 Eylül 2021

Karar No

793

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve 2021-3822 sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 30.04.2019 gün, E.9613 sayılı yazısı ve eki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul)  Bölge Müdürlüğünün 04.02.2019 gün, E.347 sayılı yazısı.

b) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 23.08.2017 gün, 961825-2940 sayılı yazısı ile eki 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli UİP/UİP.TAD Teklifleri.

c) Planlama Müdürlüğünün 27.10.2017 gün, 2017/11327-13017-8336 sayılı yazısı ile eki 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli UİP/UİP.TAD Teklifleri.

d) Büyükşehir Belediye Meclisine 15.05.2018 gün, 2017/20528 sayılı yazımız.

e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 gün, 845 sayılı Kararı.

f) 13.03.2019 gün, 2018/8193-295991-BK No:1373 sayılı yazımız.

g) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray  (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün 04.02.2019 gün, E.347 sayılı yazısı ve ekleri.

h) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 06.02.2019 gün, 152189-295 sayılı yazısı ve eki 1/5000- 1/1000 ölçekli Teklif Planlar.

i) Büyükşehir Belediye Meclisine 11.02.2019 gün, 2019 BK No:804 sayılı yazımız.

j) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 gün, 195 sayılı Kararı.

k) 26.06.2019 gün, 2019/2101-669903-BK No:3130 sayılı yazımız.

l)  Büyükşehir Belediye Meclisine 25.11.2019 gün, 2019/5777 sayılı yazımız.

m) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 gün, 1025 sayılı Kararı.

n) Raylı Sistem Daire Başkanlığına 18.12.2020 gün, 2020/10517-BK No:5143 sayılı yazımız

o) Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünün 03.03.2021 gün,  82842717-BK No:200 sayılı yazısı ve eki Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 26.02.2019  gün, 563 sayılı yazısı.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce 5216 sayılı Yasa’nın 7/c maddesi kapsamında hazırlanan, 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin “NİP-6792,53 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı”, “NİP-37249 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”, “UİP-1497,87 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı”, “UİP-37250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”; Planlama Müdürlüğü tarafından 02.04.2019 / 02.05.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmış olup, Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi(a) yazısı ile söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara itiraz edilmiştir.

            İTİRAZ KONUSU VE TALEP: Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi(a) itiraz yazısında; ilgi(a) yazı eki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün yazısı  ile; “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri”ne ilişkin Metro Güzergâh Projeleri’nin revize edilerek 25.01.2019 tarih, 6279 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile uygun görüldüğü ve “Güzergah Plan ve Profil Kesin Projeleri” ile “Güzergah Gerekçe Raporu”nun onaylandığına dair bildirimde bulunulduğundan bahisle, söz konusu DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü yazısının incelemesi sonucunda; “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Projesi”nin Fenertepe İstasyonu mevkiinde “Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı”na entegre edildiği ve bu nedenle “Vezneciler - Arnavutköy Metro Hattı”nın Fenertepe İstasyonunda sona erdirildiği hususlarının tespit edildiği, alınan bu yeni kararların Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, 18.05.2018 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların bahis konusu güncel görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebiyle, askıda bulunan 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölç. NİP./NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli UİP./UİP.TAD.’na ilgi(a) yazı ile itiraz edilmiştir.

            PLAN SÜRECİ: Sultangazi - Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD. ve 1/1000 ölçekli UİP/UİP.TAD Teklifleri 5216 sayılı Yasanın 7/c maddesi kapsamında Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi hususunda gereği için ilgi(b) yazı ile Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, Planlama Müdürlüğünün ilgi(c) yazısı ekinde gereğinin tarafımızca yapılması hususunda Müdürlüğümüze iletilmiş olup, söz konusu Teklif ilgili yasalara göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere ilgi(d) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi(e) Kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 18.05.2018 tarihinde onanmış, ilgi(f) yazımızla dağıtımı yapılmıştır.

            İtiraz konusu 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar; Planlama Müdürlüğü tarafından 02.04.2019 / 02.05.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

            KURUM GÖRÜŞLERİ:          İlgi(a) itiraz yazısı eki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün 04.02.2019 tarih ve E.347 sayılı yazısında;

            “İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen ve 07.03.2018 tarihinde Sözleşmesi imzalanıp 14.03.2018 tarihinde Yer Teslimi yapılarak imalatlarına başlanılan “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” güzergah projeleri; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının uhdesinde yapımı devam eden Vezneciler -Arnavutköy Metro Hattı güzergahının Fenertepe İstasyonunda sonlandırılarak, her iki hattın Fenertepe İstasyonunda entegre olacak şekilde ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihalesine çıkılan "Geleneksel Sporlar Merkezi Projesi" ile Olimpiyatköy İstasyonu etkileşimi dikkate alınarak Olimpiyatköy İstasyonunun konumu; hattın boyunu, plan ve profilini etkilemeyecek şekilde revize edilmiş ve Genel Müdürlüğümüzün 25.01.2019 tarihli ve 6279 sayılı Olur'u ile uygun görülerek "Güzergah Plan ve Profil Kesin Projeleri" ve "Güzergah Gerekçe Raporu" onaylanmıştır.

            Konuyla ilgili olarak “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri"ne ait onaylı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı arası revize güzergâh projeleri fotokopileri ve sayısal kopyası ilişikte gönderilmekte olup, metro güzergahının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi ve güzergâh etki alanında kalan bölgelerde uygulama yapılmadan önce mutlaka İdaremiz görüşünün alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.” denilmektedir.

            DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Müdürlüğümüzce ilgi(a) itiraza ilişkin konularda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir;

            - Bahis konusu “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Güzergahı”nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi hususunda ilgi(g) yazı ile; Başkanlığımız Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletildiği,

            - Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanan “İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı”na İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin, 5216 sayılı Yasa’nın 7/c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi hususunda ilgi(h) yazı ile Müdürlüğümüze gönderildiği,

            - Söz konusu teklif planların ilgili yasalara göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere ilgi(i) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi(j) Kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 15.02.2019 tarihinde onandığı, ilgi(k) yazımızla dağıtımının yapıldığı görülmüştür.

            İlgi(a) itiraz; ilgili yasalara göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere ilgi(l) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi(l) yazımızda; yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde ilgi(a) itiraza ilişkin talebin;18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda, hattın Fenertepe (Başakşehir) İstasyonu ile Taşoluk (Arnavutköy) İstasyonu arasında kalan kısmının (Arnavutköy Taşoluk İstasyonu da dahil) iptal edilmesini gerektirdiği ve buna göre iptale konu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftalarının rumuzları belirtilmiştir.

            İlgi(a) itiraz hakkında alınan ilgi(m) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile konu “18.05.2018 tt. Sultangazi Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup; Raylı Sistemler Daire Başkanlığından görüş alınıp yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.

            İlgi(m) Meclis Kararı gereği, Raylı Sistem Daire Başkanlığından ilgi(n) yazımızla konu hakkındaki görüşlerinin tarafımıza bildirilmesi istenmiş olup, Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünden cevaben gelen ilgi(o) yazıda;

            “Müdürlüğümüzce uygulamaya esas kesin proje çalışmaları tamamlanan raylı sistem hatlarının imar planı tadilatları hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmek üzere Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletilmektedir. Sultangazi - Arnavutköy Metrosu projelendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra da imar plan tadilatına ilişkin teklifimiz Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.

            26.02.2019 tarihli, 563 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı ile Sultangazi - Arnavutköy Metro Hattının Fenertepe İstasyonunda entegre olmasının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedefi doğrultusunda 10,5 km uzunluğunda tünel ve 3 istasyon maliyetinin harcanmayıp mükerrer yatırımların önüne geçileceği belirtilerek bahse konu Sultangazi - Arnavutköy Raylı Sistem Hattının, Fenertepe İstasyonunda kesilerek Vezneciler-Fenertepe olarak kullanılacağı İdaremize bildirilmiştir.

            Bu kapsamda söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının Ulaşım Planlama Müdürlüğünce değerlendirilerek Vezneciler-Arnavutköy hattının Fenertepe İstasyonunda sonlandırılarak gerekli İmar Planı Tadilatlarının yapılması hususunda gereğini arz ederim.” denilmekte olduğu ve “dağıtımlı” olarak hazırlanan ilgi(o) yazının bir nüshasının Ulaşım Planlama Müdürlüğüne gönderildiği görülmektedir.

            İlgi(o) yazı ekinde yer alan Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 26.02.2019 tarihli ve Raylı Sistem Projeler Müdürlüğüne hitaplı yazısında da;

            “31.07.2018 tarih ve TN:899610 sayılı yazımızla İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı ile Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattının Fenertepe İstasyonunda entegre olmasının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hedefi doğrultusunda 10,5 km uzunluğunda tünel ve 3 istasyon maliyetinin harcanmayıp mükerrer yatırımların önüne geçilebilmesini sağlayacağından bahisle; İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattının Fenertepe İstasyonundan geçecek şekilde revize edilmesi talep edilmiş, söz konusu talep Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 13.08.2018 tarih ve 58836 sayılı yazıyla uygun bulunmuştur.

            Bahse konu Vezneciler - Arnavutköy Metro Hattına ilişkin projelendirmenin Fenertepe istasyonunda sonlandırılarak, yapılacak çalışmalarda hattın adının Vezneciler - Anravutköy Metro Hattı yerine Vezneciler - Fenertepe Metro Hattı olarak kullanılması hususunda gereğini arz ederim.” denildiği görülmektedir.

            Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünün ilgi(o) yazısı ile eki Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında belirtilen hususlar değerlendirildiğinde, ilgi(a) itiraza ilişkin talebin; itiraza konu 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda, hattın Fenertepe (Başakşehir) İstasyonu ile Taşoluk (Arnavutköy) İstasyonu arasında kalan kısmının (Arnavutköy Taşoluk İstasyonu da dahil) iptal edilmesini gerektirdiği görülmektedir.

            İlgi(a) itiraza ilişkin talebin; İstanbul’un ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olduğu ve kamu yararı niteliğinde bulunduğu değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

İlgi(a) itiraz ile yazımız ve eklerinin, yürürlükteki Yasa ve Yönetmelikler ile 5216 sayılı Yasa’nın 7-b ve 14. maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli  NİP./NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli UİP./UİP.TAD.’na yapılan itiraz incelenmiş olup; Projenin yatırım kapsamından çıkarılması nedeniyle, yatırım kapsamı dışına çıkarılan kısımlardaki İmar planındaki hattın iptal edilerek 18.05.2018 tarihinden önceki plan fonksiyonlarına dönülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.