Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17.09.2020 tarihli ve 818 sayılı Meclis Kararı düzeltme talebi

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

743

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve 2021/8778 sayılı yazısında;

“İlgi:

a)           Şile Belediye Meclisinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/83 sayılı Kararı.

b)          Büyükşehir Belediye Meclisine 12/11/2018 tarihli ve 14530 sayılı takdim yazımız.

c)           Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarihli ve 1984 sayılı Kararı.

d)          13/03/2019 tarihli ve 2018/16648 sayılı yazımız ve ekleri.

  1. Şile Belediye Meclisinin 11/10/2019 tarihli ve 2019/59 sayılı Kararı
  2. Şile Belediye Meclisinin 11/01/2020 tarihli ve 2020/11  sayılı Kararı

g)          Şile Belediye Başkanlığının 11/03/2020 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.257/2495 sayılı yazısı ve ekleri.

h)          Büyükşehir Belediye Meclisine 13.07.2020 tarihli ve 2020/3757 sayılı takdim yazımız.

i)            Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 818 sayılı kararı.

18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (a) İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı, ilgi (b) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararıyla tadilen uygun görülerek 17/12/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır. İlgi (e) ve (f) İlçe Meclis Kararları ile karara bağlanarak ilgi (g) yazı ekinde tarafımıza iletilen, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (h) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (i) Meclis Kararında yapılan incelemede, Büyükşehir Belediye Meclisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda “… 15, 32 (925 parsel), numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi (652 parsel); 126 numaralı itiraz; 6, 95 (3613, 3614 ve 3615 parseller) numaralı ve 49 (3591 parsel) itirazlar; 98 ve 134 (1860 parsel) numaralı itirazlar; 68 (1878 parsel) numaralı itiraz; 102 (1908 parsel) numaralı itirazın reddi ancak parsele ilişkin kısmın ve bitişiğindeki plansız alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Müdürlüğünce hazırlanacak meclise sunulması, 253 (3754 parsel) numaralı itiraz ve 254 numarlaı Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazının kabulü; bunun dışındaki itirazların reddi…” denilmekte olup 15, 32 numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi; 126; 6, 95; 49; 98 ve 134; 68 numaralı itirazlara ilişkin verilen kararın kabul veya red olunması yönünde hüküm net olarak anlaşılamadığı için yeniden değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. "denilerek.

Yukarıda ifade edilen değerlendirmeler doğrultusunda ilgi (i) Meclis Kararı’nın, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 17.12.2018 tt 1/1000 ölçekli Göçe Mahallesi UİP değilişikliğine yönelik itirazlar kapsamında alınan 17.09.2020 tarih ve 818 sayılı meclis kararına ilişkin düzeltme talebi yazısı incelenmiş olup; 17.09.2020 tarih ve 818 tarihli meclis kararında ifade edilen “15, 32 (925 parsel) numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi (652 parsel); 126 numaralı itiraz;  6, 95 (3613, 3614 ve 3615 parseller) numaralı ve 49 (3591 parsel) itirazlar; 98 ve 134 (1860 parsel) itirazlar; 68 (1878 parsel numaralı itiraz” ifadesinden sonra gelmek üzere “kabulü;” ifadesinin eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı