Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020/899 Sayılı Kararı

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1342

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 25/11/2020 gün ve 2020/8784 sayılı yazısında;

“İlgi :   a) Tuzla Belediye Başkanlığının 21.08.2019 tarihli, 112233891-27800 sayılı yazısı ve eki 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı meclis kararı ve ekleri.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 817 sayılı kararı.
  2. c) Tuzla Belediye Başkanlığının 04.06.2020 tarihli, E:16809 sayılı yazısı ve eki 06.03.2020 tarihli ve 25 sayılı meclis kararı ve ekleri.
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 899 sayılı kararı

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına Tuzla Belediyesi ve ilgilerince yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (a) ve (c) ilçe meclis kararları gereği için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (b) ve (d) meclis kararları alınmıştır.

İlgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis Kararında;

“Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi 1/1000 ölçekli UİP değişikliği incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısı 1; 2; 22-23-24-39-189-331; 33-227; 47-238; 75-123-290; 194-261; 231; 241; 285-286; numaralı itirazlar 17.09.2020 tarih ve 170 nolu komisyon raporu ile gereği yapıldığından değerlendirilecek bir husus kalmadığı; 325 nolu itirazın ise reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denildiği, ancak kararda geçen “170” nolu komisyon raporunun numarasının sehven 170 olarak yazıldığı, bahsi geçen ilgi (b) meclis kararına ilişkin komisyon raporunun numarasının “169” olduğu tespit edilmiştir. ” Denilerek.

İlgi (d) Meclis Kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi hususunun yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Müdürlük değerlendirme yazısı 1;2;22-23-24-39-189-331;33-227;47-238;75-123-290;194-261;231;241;285-286; numaralı itirazlar 17.09.2020 tarih ve 169 nolu raporu gereği yapıldığından değerlendirilecek bir husus kalmadığı; 325 nolu itirazın ise reddi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.