Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-33238,1 PİN-1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı İtirazları

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1318

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve 2020/7113 sayılı yazısında;

              “İlgi: a) Tuzla Belediye Başkanlığının 10.08.2020 tarihli ve E.25703 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) Tuzla Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 34 sayılı kararı.
 2. c) Tuzla Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarihli ve 100 sayılı kararı.
 3. d) Tuzla Belediye Başkanlığının 26.06.2018 tarihli ve E.24384 sayılı yazısı ve ekleri.
 4. e) Büyükşehir Belediye Meclisine 11.09.2018 tarihli ve BN:4778 sayılı yazımız.
 5. f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarihli ve 1631 sayılı kararı.
 6. g) 17.04.2019 tarihli ve BN:1995 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.  
 7. h) Tuzla Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 79 sayılı kararı.

              ı)  Büyükşehir Belediye Meclisine 11.11.2019 tarihli ve BN:8575 sayılı yazımız.

 1. i) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 122 sayılı kararı.
 2. j) 03.2020 tarihli ve BN:1576 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.      
 3. k) Büyükşehir Belediye Meclisine 11.05.2020 tarihli ve BN:1913 sayılı yazımız.
 4. l) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2020 tarihli ve 687 sayılı kararı.

İTİRAZ: İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 17.10.2018-27.01.2020 tasdik tarihli UİP-33238,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucu ilgi (b) ilçe meclis kararının alındığı belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı ile 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ilgi (c) ilçe meclis kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Teklifi, ilgi (e) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (f) meclis kararı ile tadilen uygun görülerek, 17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planının ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 24.04.2019-24.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

24.04.2019-24.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan 17.10.2018 tasdik tarihli UİP-33238 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucu ilgi (h) ilçe meclis kararının alındığı belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereği için tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği, ilgi (ı) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (i) meclis kararı ile uygun görülerek, 27.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planının ilgi (j) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

Ayrıca ilgi (i) meclis kararında; “Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle kabulü yapılan ve yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli planlara aktarılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığından, 21.11.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde yapılan düzenlemeler ilgi (k) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (l) meclis kararıyla aynen kabul edilmiştir.

MÜLKİYET: İlgi (b) ilçe meclis kararı ile uygun bulunan itiraza ilişkin olarak düzenlenen plan değişiklik teklifi sınırları içinde kalan parseller Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde mülkiyet açısından incelendiğinde:

 • 4570, 667, 668, 3769, 665 sayılı parseller “şahıs” mülkiyetinde,
 • 3770 sayılı parsel “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” ve “şahıs” mülkiyetinde kalmaktadır.

MEVCUT DURUM: 2018 yılı uydu fotoğrafı üzerinde yapılan incelemede;

 • 667 sayılı parselin boş olduğu,
 • 665 sayılı parselin sera olarak kullanıldığı ve bir kısmında 1 adet yapı olduğu,
 • 4570, 3770, 668, 3769 sayılı parsellerin kısmen sera olarak kullanıldığı görülmüştür.

 

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) ilçe meclis kararında belirtilen itiraza konu alanlar meri imar planları açısından incelendiğinde:

 • 4570 parselin düzenlemeye konu kısmı; 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda “Küçük Sanayi Alanı” ve kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmişken, 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Park Alanı” fonksiyonuna alınmış, itirazlar sonrası onanan 21.11.2018 tasdik tarihli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlenmiştir. 17.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan”, kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.
 • 667 parsel; 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda “Küçük Sanayi Alanı”, kısmen “Yol Alanı”, kısmen “Park Alanı” kısmen “Mutlak Fay Alanı” olarak düzenlenmişken, 16.08.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Mutlak Fay Alanı” iptal edilmiştir. 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Park Alanı” fonksiyonuna alınmış, itirazlar sonrası onanan 21.11.2018 tasdik tarihli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlenmiştir. 17.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı’nda “Küçük Sanayi Alanı”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan”, kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.
 • 668 parsel; 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Küçük Sanayi Alanı”, kısmen “Mutlak Fay Alanı” olarak düzenlenmişken, 16.08.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Mutlak Fay Alanı” iptal edilmiştir. 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Park Alanı” fonksiyonuna alınmış, itirazlar sonrası onanan 21.11.2018 tasdik tarihli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlenmiştir. 17.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan”, kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.
 • 3769 parsel; 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Mutlak Fay Alanı” olarak düzenlenmişken, 16.08.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Mutlak Fay Alanı” iptal edilmiştir. 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Park Alanı” fonksiyonuna alınmış, itirazlar sonrası onanan 21.11.2018 tasdik tarihli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlenmiştir. 17.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan”, kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.
 • 3770 parsel; 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmişken, 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Park Alanı” fonksiyonuna alınmış, itirazlar sonrası onanan 21.11.2018 tasdik tarihli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlenmiştir. 17.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan” olarak düzenlenmiştir.
 • 665 parsel; 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda “Küçük Sanayi Alanı”, kısmen “Yol Alanı” kısmen “Mutlak Fay Alanı” olarak düzenlenmişken, 16.08.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile “Mutlak Fay Alanı” iptal edilmiştir. 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Park Alanı” fonksiyonuna alınmış, itirazlar sonrası onanan 21.11.2018 tasdik tarihli nazım imar planı değişikliği ile kısmen “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlenmiştir. 17.10.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı’nda “Küçük Sanayi Alanı”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan”, kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:İlgi (b) meclis kararında; “UİP-33218,1 PIN 1/1000 Ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların itirazı ile ilgili imar komisyonunun 07.07.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulü, … oybirliği ile kararlaştırılmıştır.” şeklindeki komisyon raporunun oybirliği ile kabul edildiği ifade edilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Tuzla Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile kabul edilen düzenlemelere ilişkin tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

G22-B-13-D-4-B ve G22-B-13-D-4-C plan paftalarında;

İlgi (b) ilçe meclis kararında İSKİ Genel Müdürlüğünün Tuzla Deresi ve yan kollarının revize edilmesine ilişkin itirazı neticesinde 27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde yer alan “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” gösteriminde yapı yasaklı alan doğu ve batı yönünde 10 metre genişletildiği, dere ana güzergahının kuzeydoğu kısmında yer alan dere kolunun da “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

İlgi (b) ilçe meclis kararı doğrultusunda İSKİ Genel Müdürlüğünün Tuzla Deresi ve yan kollarının revize edilmesine ilişkin itirazı kapsamında yapılan düzenlemeler uygun olarak değerlendirilmekle birlikte, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici ve değiştirici nitelik taşımaktadır.

Bu nedenle; 27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği doğrultusunda düzenlenen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine ilişkin alınan ilgi (l) meclis kararının ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kapsamında birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. \"denilerek.

UİP-33238,1 numaralı 27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile kabul edilen düzenlemeler yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin, 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, itirazlar Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.