Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesi 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP Değ. Teklifi

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

1031

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/4347  sayılı yazısında;

“İlgi:    a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2016 tarihli ve 1664 sayılı kararı,

 1. b) Planlama Müdürlüğünün 03.11.2017 tarihli ve BN:8490 sayılı yazısı,
 2. c) Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün 04.2018 tarihli ve E:1069 sayılı yazısı ve ekleri,
 3. d) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 27.03.2019 tarihli 347829-732 sayılı yazısı ve ekleri,
 4. e) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 31.05.2019 tarihli 556541-1212 sayılı yazısı ve ekleri,
 5. f) Planlama Müdürlüğünün 13.01.2020 tarihli ve 4064-53112 sayılı yazısı,
 6. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 145 sayılı kararı.

TALEP: Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazı ve ekleri ile DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı kapsamında hazırlanan “Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesi” ne ait  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tekliflerinin  5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi ve ilgi (g) meclis kararı ile ise “18.10.2016 tt’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yapılan itirazların Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi” talep edilmektedir.

PLANLAMA SÜRECİ; “Bakırköy İDO-Kirazlı Arası Metro Revize Projesi” ne ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ilgi (a) meclis kararına istinaden 18.10.2016 tarihinde onaylanarak 14.04.2017-15.05.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresinde Planlama Müdürlüğüne iletilen itirazlar ilgi (b) yazı ile Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletilmiş olup ilgi (c) yazı kapsamında Müdürlüğümüze iletilen plan değişikliklerine ilişkin işlemler tarafımızca yürütüldüğünden Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (e) yazısı ile “ … itirazlar bahse konu hattın revize edilmesi ve plan değişikliği çalışmalarının yürütülmekte olduğu gerekçesi ile Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir” denilerek Müdürlüğümüze iletilmiştir. “Bakırköy İDO-Kirazlı Arası Metro Revize Projesi” ne ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Müdürlüğümüzce değerlendirilip  Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi aşamasında, itirazlar İlgi (f) Planlama Müdürlüğü yazısı ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine ayrıca iletilmiş olup ilgi (g)  meclis kararı ile, “Bakırköy İDO – Kirazlı metro hattına ilişkin 18.10.2016 tt’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara itiraz incelenmiş olup, bahse konu hattın revize edilmesi ve plan değişikliği çalışmalarının yürütülmekte olduğundan itirazların şehir planlama müdürlüğüne iletilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemindeki 2017 yılı uydu görüntüsü üzerinde yapılan incelemede teklif edilen “Bakırköy İDO-Kirazlı Arası Metro Revize Projesinin ” kısmen yapılaşma alanından kısmen yol alanından geçtiği görülmektedir.

MERİ PLAN DURUMU: İlgi (d) yazı eki “Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine” ilişkin plan değişikliği, meri 1/5000 ölçekli planlar kapsamında incelendiğinde,

 

Bağcılar İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO­­-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (F21C-22B, F21C-22C, F21C-23D)

Güngören İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (F21C-23 D)

Bahçelievler İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (F21C-23D, G21B-03A, G21B-03B)

Bakırköy İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (G21B-03A, G21B-03B)
 • 09.2004 tasdik tarihli Ataköy Turizm Merkezi Nazım İmar Planı (G21B-3A G21B-3C, G21B-3D)
 • 12.2014 tasdik tarihli Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattının Bakırköy-Sefaköy Arasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (G21B-03B) içerisinde kaldığı görülmektedir.

 

İlgi (d) yazı eki “Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine” İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, meri 1/1000 ölçekli planlar kapsamında incelendiğinde;

 

Bağcılar İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (F21-C-22-B-3-C, F21C-22B-3D, F21C-22C-2B, F21C-23D-1A, F21C-23D-1B, F21C-23D-1C)

Güngören İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(F21C-23D-1B, F21C-23D-1C, F21C-23D-2D, F21C-23D-3A, F21C-23D-3B)

Bahçelievler İlçesi;

 • 10.2016 tasdik tarihli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

(F21C-23D-1A, F21C-23D-1B, F21C-23D-1C, F21C-23D-2D, F21C-2D-3A, F21C-23D-3B, F21C-23D-3C, G21B-03A-2B, G21B-03B-1A)

Bakırköy İlçesi;

 • 10.2016tasdik tarihli Bakırköy İDO – Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (G21B-03A-2B, G21B-03A-2C, G21B-03A-3B, G21B-03A-3C,  G21B-03B-1A, G2B-03B-1D, G21B-03B-4A, G21B-03B-4D)
 • 09.2004 tasdik tarihli Ataköy Turizm Merkezi Yat Limanı Uygulama İmar Planı (G21B-03A-3C, G21B-03A-3D, G21B-03D-2A, G21B-03D-2B, G21B-03C-1A)
 • 05.2013 tasdik tarihli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı (G21B-03A-3C, G21B-03B-4D, G21B-03C-1A, G21B-03D-2B)
 • 12.2014 tasdik tarihli Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattının Bakırköy-Sefaköy Arasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (G21B-03B-1B, G21B-03B-2A, ) içerisinde kaldığı görülmektedir.

 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: Teklife ilişkin plan dosyasında; İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Bağcılar Belediye Başkanlığı, Bakırköy Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğünün görüşü bulunmakta olup bu görüşler aşağıdaki belirtildiği şekildedir:

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2018 tarih ve 20180475150 sayılı yazısında;

“Planlama alanı kısmen Tavukçu Deresi’nin dere ıslah ve işletme bandı ile taşkın önlemli yapılaşma alanı içerisinde kaldığı, planlama alanına ait mevcut içmesuyu, atıksu, yağmursuyu hatlarımız ile dere işletme bandı ve taşkın risk haritasını gösterir bilgilerin gönderildiği, taşkın önlemli yapılaşma alanında kalan kısımların taşkın önlemli yapılaşma alanında kalan kısımların plana “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” olarak işlenmesi gerektiği ve yapılacak çalışmalarda dikkat edilecek hususlar 15 maddede belirtilmiştir.

Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapımı Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve 941 sayılı yazı eki raporda; “ Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih ve 12751 sayılı yazısında; “Bahçelievler İDO-Kirazlı Metro Hattı Reize Projesi” ne ilişkin teklif plan paftaları incelenmiş olup Başkanlığımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

   İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19.10.2018 tarih ve 19761240 sayılı yazı ekinde; “Yapılacak metro projesinin geçiş hattında mevcut eğitim alanlarının korunması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin planlamaya ilişkin kararlarına riayet edilmesi şartıyla söz konusu projenin hayata geçirilmesinde Başkanlığımızca bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bağcılar Belediye Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 1842228 sayılı yazı ekinde yer alan;

Fen İşleri Müdürlüğü’nün yazısında “ .. metro hattına ait teklif plan paftaları doğrultusunda uygulanması..”

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; “ Metro hattı revize projesi alanında kalan 590 ada 13 ve 28 parsellere ait 12.06.2017 tarih ve 1346532 sayılı İmar Durumu düzenlendiği, ayrıca komşu 590 ada 30 sayılı parsele de 29.04.2014 tarih ve 345764 sayılı yapı ruhsatı düzenlendiği ve söz konusu parsel üzerinde Bodrum, Zemin, 3 Normal katlı bina bulunduğu tespit edilmiştir.”

Kentsel Tasarım Müdürlüğünün yazısında; “… hat güzergahında yer alan Molla Gürani Parkı ve çevresine ilişkin “Riskli Alan İlanı” teklif çalışmaları devam etmekte olup ekte yer alan haritada sınırları belirtilmiştir…” denilmektedir.

Bakırköy Belediye Başkanlığının 25.12.2018 tarih ve 75276 sayılı yazısında;

“ Teklif plan değişikliğine ait plan notlarının 3.3 maddesinin….Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanları ile Raylı Toplu Taşıma Hattı Koruma Kuşağında kalan imar planındaki donatı alanlarında imar planı değişikliği yapılmadan  fonksiyon değişikliği yapılabilmesine imkan sağlamakta olup …fonksiyon değişikliği yapılmadan önce ilgili kurumlardan ve Başkanlığımızdan görüş alınması ve imar mevzuatında konuya ilişkin yer alan ilgili hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.”

“… plan değişikliği teklifinin yapılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir.”

“… onama sınırının bazı bölgelerde bütünleşmediği bazı bölgelerde ise plan değişikliği onama sınırının bulunmadığı görülmekte olup uygulamada aksaklıklara sebep olunmaması için bu eksikliklerin ve hataların giderilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir.

İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.07.2019 tarih ve 615429 sayılı yazısında; “…Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce Turizm alanında kalması sebebiyle ilgili kurumca onaylanma sürecinde Kurul Müdürlüğünce tescilli kültür varlıları ve komşuluklarında kalan parseller dikkate alınarak görüş verilebileceği, planların teklif aşamasında olmaları sebebiyle alanda tescilli kültür varlıkları ve komşuluklarında kalan parseller dikkate alınarak görüş verilebileceği, planların teklif aşamasında olmaları sebebiyle alanda tescilli kültür varlıklarının meri planda parsel ve yapı ölçeğinde işli olmadığı ve işlenmesi gerektiğinin dikkate alınması, ayrıca konu hakkında 19.01.2016 tarih ve 73 sayılı yazımızla yazı eki planlar üzerinde işaretli olan tescilli yapı ve parsellere ilişkin bilgi verilerek kurul kararları iletildiğinden belirtilen hususların göz önünde bulundurulması…” denilmektedir.

 

İLGİ (G) MECLİS KARARI GEREĞİ İTİRAZLARA İLİŞKİN YAPILAN 

 DEĞERLENDİRME: Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından İBB Planlama Müdürlüğüne iletilen 15.05.2017 tarih ve 21941 sayılı itiraz yazısında;

“1. İtiraza konu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait plan notlarının 3. Maddesi'nde \"Yer altında kalan metro güzergahı üzerindeki alanlarda meri plan şartları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün görüşü alınacaktır.\" denilmektedir. Bahse konu plan hükmü, metro güzergahı üzerinde yer altında kalan alanlarda, mer'i plan hükümlerini korurken; metro güzergahı üzerinde yer üstündeki alanlarda mer'i plan hükümlerinin korunup korunmayacağına ilişkin net bir ifade içermemektedir. Bununla birlikte, plan değişikliği paftalarında \"Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanları\"nda mer'i plandan gelen fonksiyonların iptal edilmediği görülmüş olup, plan ile plan notlarının uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

 1. Bahse konu plan değişikliğine altlık olarak kullanılan 30.09.2013 onaylı G21B3D2B ve G21B3C1A numaralı kıyı kenar çizgisi paftaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilerek adı geçen paftalar üzerinde yeniden kıyı kenar tespiti ve aktarımı yapılmış olup; yapılan çalışmalar 10.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. Dolayısıyla 10.02.2015 onaylı G21B3D2B ve G21B3C1A numaralı halihazır haritalar üzerine işlenen kıyı kenar çizgisi paftalarının plan altlığı olarak kullanılması gerekmektedir.
 2. 8.10.2016 onanlı plan değişikliğinde belirlenen metro güzergahının Ataköy Turizm Merkezi Alanı'nda kalan kısmında 30.09.2004 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ataköy Turizm Merkezi Yat Limanı Nazım ve Uygulama İmar Planı'na ait G21B3D2B ve G21B3D2A numaralı paftalar altlık olarak kullanılmıştır. Ancak 30.09.2004 onanlı plan üzerine gelen 28.02.2012 onanlı 1/5000 ölçekli plan tadilatına ait G21B3D numaralı, 1/1000 ölçekli plan tadilatına ait G21B3D2B numaralı paftanın ve 28.02.2012-12.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli plan tadilatına ait G21B3D numaralı, 1/1000 ölçekli plan tadilatına ait G21B3D2A numaralı paftanın plan altlığı olarak kullanılması gerekmektedir.
 3. Söz konusu plan değişikliğine altlık olarak kullanılan 18.10.2007 onanlı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait G21B3B4A numaralı plan paftasında metro güzergahı üzerinde plan onama sınırı içinde kalan alanın bir kısmı, G21B3B4D paftasında ise plan onama sınırı içinde kalan alanın tamamı 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planı kapsamında kalmaktadır. Dolayısıyla 14.05.2013 onanlı plana ait 1/1000 ölçekli G21B3B4A ve G21B3B4D numaralı plan paftalarının plan altlığı olarak kullanılması gerekmektedir.
 4. Bahse konu plan değişikliği, 13.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli İstanbul İli, Metro ve Karayolu Boğaz Geçiş Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndan etkilenmekte olduğundan, söz konusu metro hattının 13.03.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ait G21B3A ve G21B3B numaralı plan paftaları üzerine de işlenmesi gerekirken, bahsi geçen paftaların altlık olarak kullanılmadığı görülmüştür.
 5. Ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin \"Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.'\" şeklindeki 8. maddesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Genelgesi ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru gereğince plan yapım aşamasında alınması gereken ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinden hiçbirinin alınmadığı 12.10.2016 tarih ve 1664 sayılı Meclis Kararı'nda belirtilmiş olup, metro güzergahının değiştirilmesine ilişkin bu denli önemli bir plan değişikliğinin görüş alınmadan yapılıp onaylanması uygulama aşamasında ciddi sıkıntılara yol açabilecektir.
 6. Söz konusu plan değişikliği ile 18.10.2007-13.12.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattına Ait Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinde güzergahı belirlenen metro hattı ve istasyon alanlarının büyük bir kısmı iptal edilmiştir. Ancak 18.10.2007-13.12.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde belirlenen güzergahın Osmaniye Mahallesi sınırları dahilinde kalan ve Zeytinburnu İlçesi'ne bağlanan bir kısmının (G21B3B1B, G21B3B2A paftalarında), plan sınırları dışında bırakılarak iptal edilmemesinin sebebi anlaşılamamıştır. 18.10.2007 onanlı plan değişikliğinde belirlenen metro hattının plan onama sınırı dışında bırakılan kısmı, 12.12.2014 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Bakırköy-Beylikdüzü Raylı Sistem Hattı Güzergahının Bir Kısmına İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında belirlenen metro hattı ile aynı güzergahtadır. Ancak 12.12.2014 onanlı plan değişikliğinde, 18.10.2007 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait paftaların da altlık olarak kullanılması gerekirken, bahse konu plan paftaları kullanılmayarak gerekli iptaller yapılmamış ve 18.10.2007 planında gösterilen \"Osmaniye İstasyon Alanı\" planda gösterilmemiş olup, bahse konu istasyon alanının iptal edilip edilmediği hususunda belirsizlik oluşmuştur. 12.12.2014 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı'na belirtilen gerekçelerin de içinde olduğu çeşitli sebeplerle Başkanlığımızca itiraz edilerek, daha sonra plan iptali için tarafımızca dava açılmış ve dava süreci devam etmektedir. Dolayısıyla itiraza konu plan değişikliğinde 12.12.2014 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı'na ait ilgili paftaların da altlık olarak kullanılarak gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 7. Ayrıca 18.10.2016 onanlı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine altlık teşkil eden 08.03.2004 onanlı Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planına ait G21B3A3C numaralı plan paftası üzerinde, plan değişikliğine ait plan notlarının 7. Maddesi \"Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği\" şeklinde eksik bırakılmıştır. Söz konusu plan notunun diğer plan paftalarında olduğu gibi hüküm belirtecek şekilde tamamlanması gerekmektedir.” gerekçeleriyle itiraz edilmiştir.

 16.05.2017 tarih ve 6667 sayı ile Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itiraz dilekçesinde ise “ Kartaltepe Mah., Aykent Sitesi C Blok No:47 D:16 adresindeki mülk sahibinin, Bakırköy İDO Kirazlı Metro çalışmalarının yapıldığı planların ve geçiş güzergahının değiştirilerek sitenin altından geçtiğinin belirtildiği ve parselin etkilendiği..” gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

 

İtirazlara ilişkin yapılan incelemede;

“Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesi” ne ait  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tekliflerinde,  ilgilisinin 16.05.2017 tarih ve 6667 sayı ile Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itirazına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, Bakırköy Belediyesinin itirazlarının 5. Maddesi haricinde itirazlara ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmış olup 5. Madde ile ilgili ise Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmede itirazda sözü geçen plan paftalarının teknik nedenlerle altlık olarak kullanılamadığı bildirilmiştir.

Ayrıca İDO-Kirazlı Metro Hattı Güzergahında kalmayan ancak Bakırköy Belediyesince itiraza konu edilen “Osmaniye İstasyon Alanı”na ilişkin G21B3B1B, G21B3B2A plan paftalarında düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün talebi ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanan revize projede hattın güzergahında kısmi düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu hattın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının G21B-3C, G21B-3D numaralı paftalarına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının G21B-03B-1A, G21B-03D-2B, G21B-03D-2A numaralı paftalarına giren kısımları “Ataköy Turizm Merkezi” sınırları içinde kalmakta olup bu alanlarda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında plan onama yetkisi “Kültür ve Turizm Bakanlığı”ndadır.

Teklif plan değişikliğinde, İdo-Kirazlı Metro Hattı projesinin yanı sıra 12.12.2014 tasdik tarihli Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattına İlişkin Bakırköy-Sefaköy Arasındaki Kesimine Ait Planda da düzenleme yapıldığı tespit edilmiş olup planın “G21B-3B-2A” numaralı paftasına giren “Osmaniye İstasyonu” kısmı Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanına girdiğinden konuyla ilgili onama öncesi ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun “uygun görüşü” nün alınması gerekmektedir.

 Ayrıca teklif plan değişikliği paftalarından ve plan raporunda yapılan incelemede; 1/5000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği paftalarında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek’inde belirtilen gösterimlere uyulduğu ancak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği pafta ve raporunda “uygulama aşamasında yeraltı ve yerüstünde yapılacak yapıların; kamulaştırmaya konu olup olmama durumu ve meri imar planına müdahale edilme ölçütleri temel alındığı” şeklinde gerekçelendirilerek ilave gösterimler kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra 18.10.2016 tarihinde onaylanarak 14.04.2017-15.05.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Bakırköy İDO – Kirazlı Metro Hattı Revize Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde Planlama Müdürlüğüne yapılan itirazlarla ilgili, Planlama Müdürlüğü ilgi (f) yazısına istinaden alınan ilgi (g) meclis kararı gereği yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmenin de dikkate alınması gerekmektedir.

Söz konusu raylı sistem projesi incelendiğinde; 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında söz konusu hatta ilişkin güzergah önerildiği görülmüş olup planın hedefleri içerisinde; Havayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımını güçlendirerek İstanbul’un uluslararası ve kent içi erişilebilirliğinin arttırılması ve bu hedef doğrultusunda İstanbul genelinde demiryolu ve denizyolu ağırlıklı, yüksek kapasiteli, kaliteli ve ulaşım türlerinin entegre edildiği toplu taşıma ağırlıklı bir ulaşım sitemi kurulması stratejisi benimsenmiştir.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde söz konusu hattın meskun alanın kuzey güney aksında toplu taşımayı güçlendireceği ve trafik yükünü bu yönde azaltacağı öngörülmektedir. Ayrıca Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattının mevcut ve yapımı devam eden raylı sistemlerle ve iskelelerle de entegre olacağından dolayı toplu taşımada türler arası entegrasyonda sağlanmış olacaktır. \"denilerek.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazı eki “İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesi”ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi paftaları yazımız ekinde olup ilgi (f) yazı eki itirazlar da dikkate alınarak  3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesi 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP Değ. Teklifi incelenmiş olup; Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.