Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazı.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

807

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/3931 sayılı yazısında;

 

            “İlgi: a) Şile Belediye Başkanlığı’nın 01/02/2019 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.62/1015 sayılı yazısı ve ekleri,

 1. b) Şile Belediye Meclisi’nin 05/05/2017 tarihli ve 2017/39 sayılı Kararı,
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2018 tarihli ve 11 sayılı Kararı,
 3. d) 15.03.2018 tarihli ve BN:1573 İBB no:61966 sayılı dağıtımlı yazımız,
 4. c) Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.03.2018 tarihli ve E:140 sayılı yazısı
 5. d) Şile Belediye Meclisi’nin 12/10/2018 tarihli ve 2018/77 sayılı Kararı.

 

TALEP:

İlgi (a) yazı ile 12.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazların yazı ekinde iletilmiş olduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 

PLAN ONAMA SÜRECİ:

13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (c) Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 12.01.2018 tarihinde onaylanmıştır. İlgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılan plan, 20/03/2018–18/04/2018 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

 

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (f) İlçe Meclis Kararında; “Şile İlçesi, Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup;

 • 1, 2, 3, 4, 5, 169, 173, 174 sayı numaralı itirazlar 1/5000 Ölçekli Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sayı numaralı itirazlar 1/5000 ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, 221286 sayı 09.02.2017 tarihli İstanbul Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kıyı kenar görüşüne ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 31, 32, 33, 34, 35, 46, 52, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 170 sayı numaralı itirazlar donatı alanlarını azaltıcı ve nüfus yoğunluğu artırıcı olmasından dolayı ve 14, 16, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 163, 164, 166, 167, 168, 172 sayı numaralı itirazlar ulaşım kademelenmesini bozucu nitelikte 1/5000 ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 98, 99, 111, 116, 117, 122, 136, 137, 139, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 176 sayı numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi Kapsamında değerlendirilen hususlar Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • 17, 18, 19, 90 sayı numaralı itirazlar 08.01.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Doğancılı UİP planındaki müktesep haklarına uygun olarak ek bilgi paftası şeklinde hazırlanması uygun görülmüştür.
 • 171 sayı numaralı itiraz Sahilköy plan itirazlarında değerlendirilmiştir.
 • 175 sayı numaralı itiraz kapsamında ilgili kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.” şeklinde ifade edilmektedir.

 

 

 

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itirazlara konu parsellerin çoğunlukla şahıs, hisseli şahıs, maliye hazinesi, maliye hazinesi ve şahısların ortak mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

 

MERİ PLANDAKİ DURUMU:

İlgi (f) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

Plan İptaline ilişkin;

 • 13, 15 nolu itiraz (0 ada 77 parsel) Kıyı Şeridi ile 1.Sahil Şeridi Sınırı arasındaki alan 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “Park Alanı” ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde kısmen “12 metrelik Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 1.Sahil Şeridi Sınırı ile 2.Sahil Şeridi arasındaki alan “Günübirlik Tesis Alanı’nda” ve 77 parselin kalan kısmı 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise Kıyı Şeridi ile 1.Sahil Şeridi Sınırı arasındaki alan kısmen “Park Alanı” ve kısmen “12 metrelik Yol Alanı’nda”, 1.Sahil Şeridi Sınırı ile 2.Sahil Şeridi arasındaki alan ve parselin kalan kısmı kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” ve “12 metrelik Yol Alanı’nda” kalmaktadır.

Yol Değişikliğine İlişkin;

 • 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 nolu itirazlar (0 ada 121, 104 ve 105 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.40, Yençok:2 kat)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 20, 69, 158, 159 numaralı itirazlar (0 ada 106, 669, 772, 670, 725 ve 726 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde 106, 669 ve 772 parseller kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda(120 ki/ha)” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta, 670, 725 ve 726 parseller 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kısmen “Park Alanı’nda” ve 08/01/1998 tasdik tarihli Sahilköy, Doğancılı, Alacalı Yerleşmeleri Nazım İmar Planı’nda kısmen “2.Arkeolojik Sit Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda 106 parsel kısmen “Park Alanı’nda” kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.40, Yençok:2 kat)” kalmakta, 669, 772, 725 ve 726 parseller ise 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda 08/01/1998 tasdik tarihli Domalı, Doğancılı, Alacalı Köyü Uygulama İmar Planı’nda kısmen “Park Alanı’nda”, kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.40, Yençok:2 kat)” kısmen “T1 Ticaret Alanı’nda” kısmen de “2. Arkeolojik Sit Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 141 numaralı itiraz (0 ada 49 ve 50 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.40, Yençok:2 kat)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 24, 25 numaralı itirazlar (0 ada 363 parsel ve kadastral boşluk) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanı’nda kısmen “Spor Tesisi” alanında kalmakta iken 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde “Spor Tesisi” alanı “Park Alanı’ olarak düzenlenmiştir. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda kısmen “Yerleşik Konut Alanları (E:0.45 Yençok:2 kat)’nda”, kısmen “Park Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 116, 117, 165 numaralı itirazlar (0 ada 511 ve 514 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “Yol Alanı’nda”, kısmen “Yerleşik Konut Alanları (E:0.45 Yençok:2 kat)’nda kalmaktadır.
 • 111 numaralı itiraz (0 ada 554 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda “Orman Alanı’nda” kalmaktadır.

Yol ve Fonksiyon Değişikliğine ilişkin;

 • 160, 161 ve 162 nolu itirazlar ve Komisyon Kararı (0 ada 78, 80, 81 ve 734 parseller) Kıyı Şeridi ile 1.Sahil Şeridi Sınırı arasındaki alan 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde 78 parselin bir kısmı “Yol Alanı’nda”, 16/04/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi 734 Nolu Parsele İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği’nde 734 parselin bir kısmı “Park Alanı’nda” kalmaktadır. 1.Sahil Şeridi Sınırı ile 2.Sahil Şeridi arasındaki alan 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 78 parselin bir kısmı “Günübirlik Tesis Alanı’nda”, 16/04/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi 734 Nolu Parsele İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği’nde 734 parselin bir kısmı “Günübirlik Tesis Alanı’nda” kalmaktadır. İlgili parsellerin kalan kısımları 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanları’nda”, 16/04/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi 734 Nolu Parsele İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği’nde “Turizm Alanı’nda”, 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. Kıyı Şeridi ile 1.Sahil Şeridi Sınırı arasındaki alan 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 78 parselin bir kısmı”Park Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda”, 16/04/2018 tasdik tarihli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi 734 Nolu Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde 734 parselin bir kısmı “Yol Alanı’nda”, bir kısmı “Park Alanı’nda”bir kısmı “Günübirlik Tesis Alanı’nda” bir kısmı ise “Otel Alanı (E:0.60 Yençok: 3 kat yapılaşma şartları)nda” kalmaktadır.
 • 90 nolu itiraz (0 ada 123 (yeni 796), 125, 127, 128, 129, 724, 744, 777 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Değişikliği’nde 125 ile 129 parseller kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanları’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta, 127, 128, 744 ile 777 parseller “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanları’nda” kalmakta, 796 ve 724 parseller kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanları’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta, ayrıca parsellerin bir kısmı 08/01/1998 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahilköy, Doğancılı, Alacalı Yerleşmeleri Nazım İmar Planı’nda “2. Arkeolojik Sit Alanı’nda” kalmaktadır. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda 125 ile 129 parseller kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanları’nda (E:0.60 Yençok: 3 kat yapılaşma şartlarında)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta, 127, 128, 744 ile 777 parseller “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı’nda (E:0.60 Yençok: 3 kat yapılaşma şartlarında)” kalmakta, 796 ve 724 parseller kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanları’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta, ayrıca parsellerin bir kısmı 08/01/1998 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahilköy, Doğancılı, Alacalı Yerleşmeleri Nazım İmar Planı’nda “2. Arkeolojik Sit Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 139 numaralı itiraz ve Komisyon Kararı (575 parselin yanındaki kadastral boşluk) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 61, 62, 63 numaralı itirazlar (0 ada 90, 93 ve 94 parseller) 90 parsel 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K1 Konut Alanı’nda” kalmakta olup, 93 ve 94 parseller ise kısmen “K1 Konut Alanı’nda” kısmen “Ticaret Alanı’nda” kısmen “Park Alanı’nda kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda da 90 parsel kısmen “E:0.40 Yençok:2kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta olup, 93 ve 94 parseller kısmen “E:0.40 Yençok:2kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı’nda” kısmen “T1 Ticaret Alanı’nda” kısmen “Konut+Ticaret Alanı’nda” kısmen “Park Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 136, 137 numaralı itirazlar (0 ada 86 parsel ve 554 parselin doğu kısmı) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Konut Alanı’nda”, kısmen “Kültürel Tesis Alanı’nda” ve kısmen “İbadet Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda 86 parselin tamamı “Orman İtilaflı Alan” olmakla birlikte ilgili parseller kısmen “İbadet Alanı’nda”, kısmen “E:0.40 Yençok:2kat yapılaşma koşullarında Konut Alanları’nda”, kısmen “Kültürel Tesis Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 26, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 numaralı itirazlar (0 ada 378, 379, 380, 395 ve 415 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 395 ve 415 parseller kısmen “K1 Konut Alanı’nda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta olup, 378, 379 ve 380 parseller kısmen “K1 Konut Alanı’nda” kısmen “Konut+Ticaret Alanı’nda” kısmen “Yol Alanı’nda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 395 ve 415 parseller kısmen “E:0.45 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı’nda” kısmen “Yol Alanı’nda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta olup, 378, 379 ve 380 parseller kısmen “E:0.45 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı’nda” kısmen “Konut+Ticaret Alanı’nda” kısmen “Yol Alanı’nda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 88, 89 numaralı itirazlar (0 ada 357 parsel ve kadastral boşluk) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)”, kısmen “Konut+Ticaret Alanı’nda”, kısmen“Park Alanı’nda” ve kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 t.t’li 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.45 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Ticaret Alanları’nda”, kısmen “Park Alanı’nda” ve kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 361 parsel ve kadastral boşluk) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Konut Alanı’nda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.45 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “E:0.40 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda” ve kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 23, 47 numaralı itirazlar (0 ada 366 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)”, kısmen “Park Alanı’nda”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.45 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda” ve kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 41, 42, 43, 44, 45, 98, 99 numaralı itirazlar (0 ada 155, 156, 157, 158, 159, 162 parseller ve kadastral boşluk) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 155 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Konut Alanları’nda kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta, 156 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Konut Alanları’nda kısmen “Yol Alanı’nda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta, 157 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Konut Alanları’nda kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlarda” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta, 159 ve 162 parseller ise “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlarda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 155, 156 ve 157 parseller kısmen “E:0.35 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda” ve kısmen “Yol Alanı’nda” kalmakta, 158 ve 162 parseller kısmen “E:0.35 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda” kalmakta, 159 parselde “E:0.35 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 37, 38, 39, 40 numaralı itirazlar (0 ada 169 parsel ve kadastral boşluk) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Rumuzlu Konut Alanları’nda (80 ki/ha)”, kısmen“Park Alanı’nda”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.35 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 36 numaralı itiraz (0 ada 628 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)”, kısmen “Park Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.20 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 80, 81 numaralı itiraz (0 ada 259, 261 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlarda”, kısmen “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 259 parsel “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları’nda” kalmakta olup, 261 parsel ise kısmen “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 48, 49 numaralı itirazlar (0 ada 218, 220 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 218 parsel kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanları’nda” kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta olup, 220 parsel de kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlarında” kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kısmen “Park Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 218 ve 220 parseller kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlarda”, kısmen “E:0.40 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda”, kısmen de “Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 21, 22, 50, 51 numaralı itirazlar (0 ada 340 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kısmen “Park Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta olup, 14.06.2014 tasdik tarihli Şile Batı Sahili Nazım İmar Planı İtirazları ile 340 parselin “K2 Rumuzlu Konut Alanları’nda” kalan kısmı “K1 Rumuzlu Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 340 parsel kısmen “E:0.40 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen “Park Alanı’nda”, kısmen de “Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 82, 83 numaralı itirazlar (0 ada 280 parselin tamamı) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı’nda” kalmaktadır.

Emsal Değeri Değişikliğine İlişkin;

 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 135, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 750, 751, 176, 178 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)”, kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.20 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda”, kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 180, 181, 182, 183, 637, 638 ve 639 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 180 parsel kısmen “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta olup, diğer parseller ise “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 180, 181, 182 ve 183 parseller “E:0.20 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmakta, 637 parselin tamamı “Orman İtilaflı Alan’da” kalmakta 638 ve 639 parseller ise “E:0.20 Yençok:2kat yapılaşma şartlarında Yerleşik Konut Alanı’nda” kalmaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 247, 244, 246, 249, 251, 253, 242, 256, 254, 252, 250, 248, 245, 255, ve 257 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 246, 248, 250, 252, 254 ve 256 parseller kısmen “Taşkın Alan Sınırı’nda” kısmen de “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kalmakla birlikte 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257 parseller “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 246, 248, 250, 252, 254 ve 256 parseller kısmen “Taşkın Alan Sınırı’nda” kısmen de “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.20 Yençok:2 Kat)”kalmakla birlikte 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257 parseller kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.20 Yençok:2Kat)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 17, 18, 19 numaralı itirazlar ve Komisyon Kararı (0 ada 277, 278, 279, 283 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 0 ada 277, 278, 279 parseller “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kalmakta, 283 parsel ise kısmen “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 0 ada 277, 278, 279 parseller “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kalmakta, 283 parsel ise kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.20 Yençok:2 Kat)”, kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 732, 605 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 0 ada 732 ve 605 parseller kısmen “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 0 ada 732 parsel kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.20 Yençok:2 Kat)” kısmen de “Park Alanı’nda” kalmakta ve 0 ada 605 parsel ise kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.20 Yençok:2 Kat)” kısmen “Park Alanı’nda” kısmen de “Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 607, 608 ve 609 parseller) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 609 parselin tamamı “Orman İtilaflı Alan’da” kalmakta, 607 ve 608 parseller ise kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.20 Yençok:2 Kat)” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.

Lejand ve Plan Notlarına ilişkin;

 • 90 ve 162 numaralı itirazlar ile; lejand paftasında Turizm Alanları ana başlığı altına T-K Rumuzlu Turizm-Konut Alanı lejandı eklenmiş, ayrıca “T-K Rumuzlu Turizm-Konut Alanı: Bu alanlarda mülkiyet sahibinin tercihine göre ‘Konut Alanı’ veya ‘Turizm Tesisi’ kullanımlarından biri yer alabilir.
 1. Bu alanlardaki Konut kullanımlarında ‘E:0.30 Yapılaşma Şartlarında’, Plan Hükümleri’nin ‘2.2.Gelişme Konut Alanları’ maddesinin hükümleri geçerlidir.
 2. Bu alanlarda Turizm Tesisi kullanımları yapılması halinde ise; ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları’ maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.” Plan Notu eklenmiştir.
 • 17, 18, 19, 80, 81, 82, 83 numaralı itirazlar ile; “2.2.Gelişme Konut Alanı” yapılaşma koşullarında ‘E:0.30’ifadesi eklenmiştir.

Diğer İtirazlara İlişkin;

 • 176 numaralı itiraz (0 ada 517 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise “Tescilli Parsel ve Tescilli Yapı” olan 517 parsel kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.40, Yençok:2 kat)”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 122 numaralı itiraz (0 ada 467 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K1 Rumuzlu Konut Alanları’nda (120 ki/ha)” kalmaktadır. 12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise “Tescilli Parsel ve Tescilli Yapı” olan 467 parsel kısmen “Yerleşik Konut Alanı’nda (E:0.45, Yençok:2 kat)”, kısmen “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.

 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

12/01/2018 t.t’li Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nın askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucunda ilgi (f) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin yapılan incelemede;

İlgi (f) ilçe meclis kararı eki bilgi paftası doğrultusunda;

 • 13, 15 numaralı itirazlar ile; 0 ada 77 parselin tamamının (4800 m²) plan sınırı dışına çıkarılarak iptal edildiği tespit edilmiştir. 77 parsele ilişkin12.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği’ne İstanbul 10.İdare Mahkemesi’nin 2014/681 E., 2016/867 K. Sayılı kararı ile iptal edildiği, ancak karar dikkate alınmaksızın Uygulama İmar Planı 12.01.2018 tarihinde onaylandığından, İstanbul 10.İdare Mahkemesi’nin 2018/1471 E.sayılı dosyası ile tekrar dava açıldığı ve mahkemenin 23.11.2018 tarih 2018/1421 E.ve 2018/2183 K. Sayılı karar ile davalı parsel yönünden iptal edildiği tarafımıza iletilmiştir. Bu nedenle, parsele ilişkin iptal kararının gereğinin yerine getirilmediğinden, parselin plan sınırı dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
 • 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 numaralı itirazlar (0 ada 121, 104 ve 105 parseller) ile; “Yerleşik Konut Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “7 metrelik Yol Alanı’na” alındığı tespit edilmiş olup, söz konusu değişiklik ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilebilecek nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememektedir.
 • 20, 69, 158, 159 numaralı itirazlar (0 ada 106, 669, 772, 670, 725 ve 726 parseller) ile; “Park Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “7 metrelik Yol Alanı’na” alındığı tespit edilmiş olup, söz konusu değişikliğin ölçeği gereği 1/1000 ölçekli planda gösterilebilecek nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği tespit edilmiştir.
 • 141 numaralı itiraz (0 ada 49 ve 50 parseller) ile; “7 metrelik Yol Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.40 Yençok:2 Kat)” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik 1/1000 ölçekli planda  donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanlarını arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememektedir.
 • 24, 25 numaralı itirazlar (0 ada 363 parsel ve kadastral boşluk) ile; “Park Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “7 metrelik Yol Alanı’na” alındığı tespit edilmiş olup, söz konusu değişikliğin ölçeği gereği 1/1000 ölçekli planda gösterilebilecek nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği tespit edilmiştir.
 • 116, 117, 165 numaralı itirazlar (0 ada 511 ve 514 parseller) ile; “5 metrelik Yol Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik 1/1000 ölçekli planda donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanlarını arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememektedir. Ayrıca yapılan düzenleme ile teknik olarak yolun bir kısmının iptaliyle oluşan çıkmaz yolun dönüş alanının oluşturulmadığı tespit edilmiştir.
 • 111 numaralı itiraz (0 ada 554 parsel) ile; “Orman Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “Yol Alanı’na” alındığı, ancak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün değişiklik ile ilgili görüşünün alınmadığı, dolayısıyla kurum görüşlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.
 • 160, 161 ve 162 numaralı itirazlar ve Komisyon Kararı (0 ada 78, 80, 81 ve 734 parseller) ile; 79, 80, 81 parseller 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Batı Sahili Nazım İmar Planı’nda ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Tesisi Alanı (E:0.60 Yençok:3 Kat)’nda, 734 parsel ise 16.04.2019 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile kısmen ‘Turizm Alanı(Otel)’ fonksiyonunda; 12.01.2018 tasdik tarihli Şile İlçesi 1/1000 ölçekli Doğancılı Uygulama İmar Planı’nda 79,80,81 parseller ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı’nda 734 parsel ise 16.04.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde ‘Otel Alanı’nda kalmakta iken teklif 1/1000 ölçekli plan ile bu fonksiyonlar iptal edilerek kısmen ‘7 metrelik Yol Alanı’ kısmen ‘T-K Rumuzlu Turizm-Konut Alanı’ fonksiyonuna alındığı tespit edilmiştir. Parsellerin bir kısmının 7 metrelik Yol Alanı’na alınmasına yönelik değişiklik ölçeği nedeniyle 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememektedir. Ancak, Turizm fonksiyonunun iptal edilerek T-K Rumuzlu Turizm-Konut fonksiyonuna alınması konut yapımına imkan tanıması sebebiyle hem 1/1000 Uygulama İmar Planı hem de 1/5000 Nazım İmar Planı’nda plan nüfusu ve inşaat alanını arttırıcı nitelikte olup, plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
 • 90 numaralı itiraz (0 ada 123 (yeni 796), 125, 127, 128, 129, 724, 744, 777 parseller) ile; “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı’nın (E:0.60 Yençok:3 Kat)” iptal edilerek kısmen “T-K Rumuzlu Turizm- Konut Alanı’na (E:0.30 Yençok:2 Kat)” ve kısmen “7 metrelik Yol Alanı’na” alındığı tespit edilmiştir. Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda parseller TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı’nda kaldığından ve yeni düzenleme ile T-K Rumuzlu Turizm-Konut Alanı fonksiyonu verilerek nüfus artışına sebep olacağından 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.
 • 139 numaralı itiraz ve Komisyon Kararı (575 parselin yanındaki kadastral boşluk) ile; kadastral boşlukta bulunan “Park Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.35 Yençok:2 Kat)” alındığı, yaklaşık 1300 m² alanda yapılan değişikliğinin donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı nitelikte olduğu, 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.
 • 61, 62, 63 numaralı itirazlar (0 ada 90, 93, 94 parseller) ile; “Park Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek kısmen “7 metrelik Yol Alanı’na” ve kısmen “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.40 Yençok:2 Kat)” alındığı, değişiklik 1/1000 ölçekli planda donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanlarını arttırıcı niteliktedir. Yapılan düzenleme ile söz konusu parseller 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda da kısmen “Park Alanı’nda” kaldığından 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.
 • 136, 137 numaralı itirazlar (0 ada 86 parsel ve 554 parselin doğu kısmı) ile; “İbadet Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “T1-Ticaret Alanı’na” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerin mükiyeti ‘Maliye Hazinesi’nde olmakla birlikte, yapılan değişiklik ile ibadet alanının iptal edildiği kısmında 89 parseldeki ticaret yapısına bitişik yapı olduğu anlaşılmaktadır. Değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememektedir.
 • 26, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 numaralı itirazlar (0 ada 378, 379, 380, 395 ve 415 parseller) ile; “Park Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “Yol Alanı’na”, ayrıca Park Alanı’nın güneyinde yer alan “7 metrelik Yol Alanı’nın” da iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.45, Yençok:2 kat)” alındığı tespit edilmiş olup, söz konusu değişikliğin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemekte olup, 1/1000 ölçekli planda donatı alanlarını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • 88, 89 numaralı itirazlar (0 ada 357 parsel ve kadastral boşluk) ile; yaklaşık 1400 m² “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.45, Yençok:2 kat)” iptal edilerek “Ticaret Alanı’na (E:0.60, Yençok:3 kat)” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu fonksiyon değişikliği 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemekte olup, 1/1000 ölçekli planda inşaat alanını artırıcı nitelik taşımaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (0 ada 361 parsel ve kadastral boşluk) ile; 361 parselin bir kısmında bulunan “7 metrelik Yol Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.45, Yençok:2 kat)” alındığı ve ilgili parselin kuzeyinde kadastral boşlukta bulunan “Park Alanı’nın” bir kısmı iptal edilerek “7 metrelik Yol Alanı’na” alındığı tespit edilmiş olup, yapılan değişiklik donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı niteliktedir. Söz konusu değişiklik ölçek itibariyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gösterilebilecek nitelikte olup,  1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etme
 • 23, 47 numaralı itirazlar (0 ada 366 parsel) ile; “Park Alanı’nın” bir kısmının iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.45 Yençok:2 Kat)” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanını arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etme
 • 41, 42, 43, 44, 45, 98, 99 numaralı itirazlar (0 ada 155, 156, 157, 158, 159, 162 parseller ve kadastral boşluk) ile; “Park Alanı’nın” bir kısmı iptal edilerek kısmen “Yerleşik Konut Alanı (E:0.35 Yençok:2 Kat)” ve kısmen “7 metrelik Yol Alanı’na”  alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı nitelikte olup, , 1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etme
 • 37, 38, 39, 40 numaralı itirazlar (0 ada 169 parsel ve kadastral boşluk) ile; “Park Alanı’nın” yaklaşık 2800 m² büyüklüğündeki kısmı iptal edilerek kısmen “Yerleşik Konut Alanı (E:0.35 Yençok:2 Kat)” ve kısmen “7 metrelik Yol Alanı’na” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik yeşil alan azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etme
 • 36 numaralı itiraz (628 parsel) ile; 628 parselde yer alan Park Alanı’nın iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı (E:0.20 Yençok:2 Kat)’na” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etme
 • 80, 81 numaralı itirazlar (0 ada 259, 261 parseller) ile; “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.30 Yençok:2 Kat)” alındığı tespit edilmiştir. Yapılan değişiklik hem 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda hem de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda plan nüfusu ve inşaat alanını arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • 48, 49 numaralı itirazlar (0 ada 218, 220 parseller) ile; “Park Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.40 Yençok:2 Kat)” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişikliğin donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etm
 • 21, 22, 50, 51 numaralı itirazlar (0 ada 340 parsel) ile; “Park Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.40 Yençok:2 Kat)” alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu değişikliğin donatı alanlarını azaltıcı, plan nüfusu ve inşaat alanı arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli planda da ‘Park Alanı’nda kaldığından plan kararlarına aykırılık teşkil etme
 • 82, 83 numaralı itirazlar (0 ada 280 parselin tamamı) ile; “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı’nın” iptal edilerek “Yerleşik Konut Alanı’na (E:0.30 Yençok:2 Kat)” alındığı tespit edilmiştir. Yapılan değişiklik hem 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda hem de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda plan nüfusu ve inşaat alanını arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • Komisyon Kararı itirazı ile; 135, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 750, 751 parsellerin tamamı ve 176, 178 parsellerin bir kısmında bulunan “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.20 Yençok:2 Kat)” “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 k/ha) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tekamül eden emsal değeri E:0.20 olup, meri 1000 planda bu değer verildiği görülmektedir. Ancak yapılan düzenleme ile E:0.30’a çıkartılarak 1/5000 ölçekteki K2 Rumuzlu Konut Alanı’nda belirtilen 80 kişi/ha’lık yoğunluk değerine arttırıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda fonksiyon değişikliğini gerektirmekte olup, hem 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda hem de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • Komisyon Kararı itirazı ile; 180, 181, 182, 183, 637, 638 ve 639 parsellerin tamamında bulunan “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.20 Yençok:2 Kat)” “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 k/ha) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tekamül eden emsal değeri E:0.20 olup, meri 1000 planda bu değer verildiği görülmektedir. Ancak yapılan düzenleme ile E:0.30’a çıkartılarak 1/5000 ölçekteki K2 Rumuzlu Konut Alanı’nda belirtilen 80 kişi/ha’lık yoğunluk değerine arttırıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda fonksiyon değişikliğini gerektirmekte olup, hem 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda hem de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • Komisyon Kararı itirazı ile; 247, 244, 246, 249, 251, 253 parselin tamamı ve 242, 256, 254, 252, 250, 248, 245, 255, ve 257 parsellerin bir kısmında bulunan “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.20 Yençok:2 Kat)” “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 k/ha) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tekamül eden emsal değeri E:0.20 olup, meri 1000 planda bu değer verildiği görülmektedir. Ancak yapılan düzenleme ile E:0.30’a çıkartılarak 1/5000 ölçekteki K2 Rumuzlu Konut Alanı’nda belirtilen 80 kişi/ha’lık yoğunluk değerine arttırıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda fonksiyon değişikliğini gerektirmekte olup, hem 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda hem de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • 17, 18, 19 numaralı itirazlar ve Komisyon Kararı (0 ada 277, 278, 279, 283 parseller) ile; “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.20 Yençok:2 Kat)” “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 k/ha) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tekamül eden emsal değeri E:0.20 olup, meri 1000 planda bu değer verildiği görülmektedir. Ancak yapılan düzenleme ile E:0.30’a çıkartılarak 1/5000 ölçekteki K2 Rumuzlu Konut Alanı’nda belirtilen 80 kişi/ha’lık yoğunluk değerine arttırıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda fonksiyon değişikliğini gerektirmekte olup, hem 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda hem de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • Komisyon Kararı ile; 732 parselin tamamı ve 605 parselin bir kısmında bulunan “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.20 Yençok:2 Kat)” “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 k/ha) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tekamül eden emsal değeri E:0.20 olup, meri 1000 planda bu değer verildiği görülmektedir. Ancak yapılan düzenleme ile E:0.30’a çıkartılarak 1/5000 ölçekteki K2 Rumuzlu Konut Alanı’nda belirtilen 80 kişi/ha’lık yoğunluk değerine arttırıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda fonksiyon değişikliğini gerektirmekte olup, hem 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda hem de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • Komisyon Kararı ile; 607, 608 parsellerin bir kısmı ve 609 parselin tamamında bulunan “Yerleşik Konut Alanı’nın (E:0.20 Yençok:2 Kat)” “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. “Yerleşik Konut Alanı (E:0.30 Yençok:2 Kat)” olarak emsal değerinin artırıldığı tespit edilmiştir. 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen K3 Rumuzlu Konut Alanları’nda (60 k/ha) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tekamül eden emsal değeri E:0.20 olup, meri 1000 planda bu değer verildiği görülmektedir. Ancak yapılan düzenleme ile E:0.30’a çıkartılarak 1/5000 ölçekteki K2 Rumuzlu Konut Alanı’nda belirtilen 80 kişi/ha’lık yoğunluk değerine arttırıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda fonksiyon değişikliğini gerektirmekte olup, hem 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda hem de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
 • 176 numaralı itiraz ile; 517 parsel “Tescilli Yapı ve Tescilli Parsel’in” tescil kararının iptal edildiği, söz konusu değişikliğin İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.04.2018 tarih ve E.332194 sayılı yazısı eki 02.10.2019 tarih 5792 sayılı kararı doğrultusunda düzenlendiği tespit edilmiştir.
 • 122 numaralı itiraz ile; 467 parselin tamamının “Tescilli Parsel” olarak işlenebilmesi için parselin doğusundan geçen “5 metrelik Yol Alanı’nın” iptal edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli planda gösterilemeyecek nitelikte olmakla birlikte, teknik olarak yolun bir kısmının iptaliyle oluşan çıkmaz yolun dönüş alanının oluşturulmadığı tespit edilmiştir.
 • 90 ve 162 numaralı itirazlar ve Komisyon Kararı ile; Plan Notları’na eklenen “T-K Rumuzlu Turizm-Konut Alanı lejandı eklenmiş, ayrıca “T-K Rumuzlu Turizm-Konut Alanı: Bu alanlarda mülkiyet sahibinin tercihine göre ‘Konut Alanı’ veya ‘Turizm Tesisi’ kullanımlarından biri yer alabilir.
 1. Bu alanlardaki Konut kullanımlarında ‘E:0.30 Yapılaşma Şartlarında’, Plan Hükümleri’nin ‘2.2.Gelişme Konut Alanları’ maddesinin hükümleri geçerlidir.
 2. Bu alanlarda Turizm Tesisi kullanımları yapılması halinde ise; ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları’ maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.” Plan Notu 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı Plan Notları’na aykırı olmakla birlikte, eklenen Plan Notu ile konut alanı oranının ve nüfusun belirsiz olduğu, gelecek nüfusun ihtiyacını karşılayacak donatı alanlarının da ayrılmadığı tespit edilmiştir.
 • 17-18-19-80-81-82-83 numaralı itirazlar Komisyon Kararı ile; bir önceki maddede belirtilen T-K plan notuna istinaden Gelişme Konut Alanı başlığı altında Yapılaşma Koşulları olarak E:0.20 ifadesi varken yeniden E:0.30 ifadesinin eklendiği, ancak yeni eklenen 0:30 Emsalin hangi koşullar altında kullanılabileceğinin açıklanmadığı, dolayısıyla plan notunda aynı fonksiyon alanı için belirtilen birden fazla emsal değeri verilmesinin hatalı bir gösterim olduğu tespit edilmiştir. ” Denilerek.

 

UİP-28611,2 PİN Numaralı 12.01.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Doğancılı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nın askı süresi içerisinde ilgilileri ve Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan itirazlara ilişkin Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (f) Kararı ile kabul edilen hususlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Doğancılı Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP itirazları incelenmiş olup; 13, 15 numaralı itiraz; 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ,157 nolu itirazlar (0 ada 121, 104 ve 105 parseller); 20, 69, 158, 159 numaralı itirazlar (0 ada 106, 669, 772, 670, 725 ve 726 parseller); 141 numaralı itirazın(0 ada 49 ve 50 parseller) bilgi paftasındaki şekliyle kabulü; 24, 25 numaralı itirazların (0 ada 363 parsel ve kadastral boşluk) kabulü; 160, 161, 162 numaralı itirazlar ve komisyon Kararı (0 ada 78, 80 , 81 ve 734 parsellere ilişkin düzenlemenin bilgi paftasındaki şekliyle 80 ve 78 parseller arasından geçen 7 metrelik yoldaki kuldesak kaldırılarak 125 129 parseller arasındaki yolla bağlanması ve T-K Rumuzlu Turizm-Konut alanında emsal değerinin 0.20 olarak düzenlenmesi  ile kabulü; 90 numaralı itirazın (0 ada 123 (yeni 796) 125, 127, 128, 129, 724, 744, 777 parseller) yol düzenlemesi yönünden kabulü ve T-K Rumuzlu Turizm-Konut alanında emsal değerinin 0.20 olarak düzenlenmesi; 26, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 numaralı itirazların (0 ada 378, 379, 380, 395 ve 415 parseller) bilgi paftasındaki şekliyle yol alanın düzenlenmesi; 88, 89 numaralı itirazların (0 ada 357 parsel ve kadastral  boşluk) bilgi paftasındaki şekliyle (park ve ticaret alanının) düzenlenmesi; 48, 49 numaralı itirazların  (0 ada 218, 220 parseller) yapılan değişikliğin “Plan onama sınırı içerisinde kalan alan emsale konu edilemez” plan notu eklenmesi ile kabulü; 80,81 numaralı itirazlar (0 ada 259,261 parseller) ve 82, 83 numaralı itirazların (0 ada 280 parselin tamamı) güncel İl tarım ve Orman Müdürlüğü görüşü alınmak üzere ilçesine iadesi; 176 numaralı itirazın kabulü; 122 numaralı itiraz ile 467 parselin tescil taramasının kabulü yol iptalinin reddi ile kabulü; bunun dışındaki itirazların reddi ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile  komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                      

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.