Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-39788 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Küçükçekmece İlçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planı

Karar Tarihi

16 Eylül 2020

Karar No

748

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/06/2020 gün ve 2020/453 sayılı yazısında;

“İlgi: Küçükçekmece Belediyesinin 08.01.2020 tarihli, 47604013-115.01.06-E1609 Sayılı yazısı ve eki 08.11.2019 Tarihli ve 2019/85 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Meclis Kararı.

 

 

TALEP:

Başkanlığımızca düzenlenen ve 17.12.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Nazım İmar Planı doğrultusunda, İlçe Belediyesince düzenlenen Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planı ilgi yazı eki 08.11.2019 tarihli ve 2019/85 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı kanunun 7-b ve 14. Maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

 

PLAN ONAMA SÜRECİ:

İlgi yazı ile; Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planının 14.12.2018 tarihli ve 1983 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 17.12.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı, bu plan doğrultusunda Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlandığı belirtilmiştir. 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım imar Planinda 750 ki/ha yoğunlukta Konut Alanı olarak planlanmış olan alanda 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Uygulama İmar Planının 1. Etabı olarak plan çalışmalarına başlanması hususunda 30.07.2019 tarihli ve 47604013-115.01.06-E.48792 sayılı Başkanlık Olur'u alınarak 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım Imar Planı ve 30.07.2019 tarihli ve 47604013-115.01.06-E.48792 sayılı Başkanlık Olur'u doğrultusunda 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama Imar Planı teklifi hazırlandığı belirtilmektedir.

           

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi yazı eki Meclis Kararında; “1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama imar Planı teklifi incelenmiş olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklindeki komisyon raporunun oy birliğiyle kabul edildiği belirtilmektedir.

   

    MÜLKİYET:

            Planlama alanında ağırlıklı olarak şahıs mülkiyeti yer almakta olup, şahıs mülkiyeti dışında Küçükçekmece Belediyesi mülkiyetinde 3 adet ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde 11 adet parsel bulunmaktadır.

   

    MERİ PLANDAKİ DURUMU:

            Planlama alanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak onaylanan 17.12.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Nazım imar Planında kısmen 750 ki/ha yoğunlukta Konut Alanı, kısmen Eğitim Alanı, kısmen Özel Eğitim Alanı, kısmen Özel Sağlık Alanı, kısmen İbadet Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen de İmar Yolu olarak düzenlenmiştir.

Bunun yanı sıra teklif plan sınırlarında meri olmayan 16.08.2012 ve 15.05.2015 tasdik tarihli nazım imar planlarından önce ise meri olmayan 18.08.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Revizyon Nazım İmar Planında “750 kişi/ha konut alanı” ile “Donatı Alanları” olarak planlanmış ayrıca meri olmayan 13.01.2017 tasdik tarihli uygulama imar planından önce ise meri olmayan 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Safaköy Uygulama İmar Planında konut alanlarında ağırlıklı olarak Bitişik Nizam 3kat ve E:1,25 ile donatı alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

    DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

    Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanıp Küçükçekmece Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarihli ve 2019/85 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen  1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde yapılan incelemede;

             

              *Kurum Görüşleri

İlgi yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosya ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin kopyaları yer almakta olup, görüş alınan kurum ve kuruluşların listesi aşağıda yer almaktadır.

 • Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğü
 • Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
 • İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü
 • İGDAŞ
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü
 • Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü

 

İlgi yazıda; istenmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kurum görüşlerinin Küçükçekmece Belediyesi Plan Proje Müdürlüğüne iletilmediği belirtilmiştir.

Ayrıca İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün yazıları ile; 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin nihai kurum görüşlerinin oluşturulabilmesi söz konusu alana ilişkin plan taslağının gönderilmesi talep edildiği, 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planı taslağının ilgili kurumlara gönderildiği, ancak henüz cevap yazılarının Küçükçekmece Belediyesi Plan Proje Müdürlüğüne ulaşmadığı belirtilmektedir.

*1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İle Uyumluluğu;

08.11.2019 Tarihli ve 2019/85 sayılı Küçükçekmece Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletilen Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planı, 17.12.2018 onaylı Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumluluğu incelenmiş olup;

-Plan fonksiyonu, ulaşım kademelenmesi ve donatı alanları açısından uygun olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanlarında 750 kişi/ha yoğunluk verilmiş olup alan bütününde yaklaşık 4087 kişi nüfus öngörüldüğü hesaplanmıştır. Bununla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında verilen yapılaşma değerlerine göre (bodrum kat ve çıkmalar dahil edilerek) yapılan hesaplama sonucunda planlama alanının nüfusu 4562 kişi olarak tespit edilmiştir.

*1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi;

-Bitişik nizam yapı düzeni verilen konut alanlarında ön ve arka bahçe mesafesinin 3m, kat adedinin 3 kat olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup meri olmayan 22.06.2005 onaylı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında söz konusu alanlar bitişik nizam Yençok 3Kat yapılaşmalı düzenlenmiş ve ön bahçe mesafesi belirtilmemiştir. Buna göre ön ve arka bahçe mesafeleri belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde bazı yapı adalarında bina derinliği ve bina cephesi oranı açısından uygulamada mimari tasarım sorunları oluşacağı öngörülmektedir. 

- Emsal yapı koşulu verilen alanlarda; Emsal değeri 1.50, kat yüksekliği Yençok Z+7 kat olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup yüksekliğe ilişkin gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği eki 1-d uygulama imar planı gösterimlerine aykırı olduğu Yençok:8kat şeklinde gösterilmesi gerekmektedir.

-Ayrıca planlama alanı bütününde konut alanlarında Bitişik Nizam Yençok 3 Kat ve emsal:1.50 Yençok değeri verilen bölgelerde 8 kat yapılaşma öngörülmekte olup kat yükseklikleri arasındaki farkın konut dokusunu bozacağı, bina tipolojisi, kent estetiği açısından uyumsuz olacağı bu kapsamda söz konusu alanlarda birbiriyle uyumlu yapılaşma koşullarının planlarda belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

*Plan Notlarının İncelenmesi

Plan notlarının 1.11. maddesinde;

“Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan kat olduğunda 1. bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen bodrum kat emsale dahil değildir.” denilmektedir. İstanbul İmar Yönetmeliğinin 22. Maddesinde emsal hesabına dahil olmayan alanlar tanımlanmış olup bodrum katlar bu tanımda yer almamaktadır. Bu nedenle söz konusu plan notunun bu maddeye istinaden yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Plan notlarının 2.1.3. maddesinde;

“Simge uygulaması yapılacak konut alanlarında; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanının aşılmaması ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir. Tespit edilen inşaat alanının aşılıp aşılmadığının kontrolünde yeni yapılacak binanın 1. Bodrum kat alanı hariç tutulacaktır. Bu alanlarda;

a)Konut alanlarının bodrum katları, binada yer alan konut niteliğindeki bağımsız bölümler tarafından kullanılacak depo, çocuk oyun alanı, sosyal alan, otopark, temizlik odaları niteliğinde ortak alanlar olarak düzenlenecek ve bodrum katlar binada yer alan konut niteliğindeki tüm bağımsız bölümlerin eklentisi olarak düzenlenecektir.” denilmektedir. Bu kapsamda bu plan notunun uygulanması ile planda verilen Yençok: 3 kat sınırının aşılacağı, yapı düzeninde belirsizlik meydana geleceği ve plan notları ile plan arasında uyumsuzluk olacağı tespit edilmektedir. \"denilerek.

Küçükçekmece Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarihli ve 2019/85 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1. Etap Uygulama İmar Planı, plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Halkalı caddesi çevresi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelenmiş olup, emsal uygulaması yapılacak alanlarda Yençok:Z+7 ifadesinin “Yençok:Z+5” olarak düzenlenmesi; plan notları Uygulama Hükümleri 2.1.1. maddesine “Atatürk Havalimanı Mania Planı kısıtlaması nedeniyle emsal hakkını kullanamayan parsellerde TAKS ençok:0.60 olarak uygulama yapılabilir.” İfadesinin eklenmesi; plan notlarının Genel Hükümler kısmının 1.21. maddesine “Bu alanlarda Yençok Z+4 kattır.” İfadesinin eklenmesi; diğer hususlarda ilçesinden geldiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.