Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Adalar İlçesindeki Atlar hk.

Karar Tarihi

12 Mart 2020

Karar No

403

Karar Metni

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2020 tarihli birleşiminde 2020/334 sayı ile komisyonumuza intikal eden Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarih 619 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

            İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16.01.2020 tarihli ve 25 sayılı Meclis Kararıyla; İlimiz Adalar İlçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüzce satın alınması kararlaştırılmıştır.

            İlgili karar doğrultusunda satın alınacak atların; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesi ek fıkrasında yer alan “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” hükmü gereği tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz olarak sahiplendirilmesi ve nakil hizmetlerinin verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

            Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüzce satın alınan atların bedelsiz olarak sahiplendirilmesi ve naklinin yapılabilmesi için karar alınmak üzere, yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; Adalar İlçesi ve İstanbul sınırları içerisinde atlı fayton taşımacılığının (ulaşımda ve turistik amaçlı olarak kullanımında dahil olmak üzere) yasaklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16.01.2020 tarihli ve 25 sayılı kararı doğrultusunda satın alınacak atların; tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz olarak sahiplendirilmesi ve nakil hizmetlerinin verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Hukuk – Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 12 Mart 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.