Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Adalar İlçesinde Taşımacılıkta Kullanılan At ve Araçlarıyla Birlikte Tescilli Fayton Plakalarının Satın Alınması Hk.

Karar Tarihi

16 Ocak 2020

Karar No

25

Karar Metni

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarihli birleşiminde 2020/60 sayı ile komisyonumuza intikal eden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 10.01.2020 tarih 196 sayılı yazısında;

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

“İlgi: a) 20.12.2019 tarih ve 197 Sayılı İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararı

  1. b) 25.12.1998 tarih ve 1998/138 Sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı.

 

İstanbul'un turistik ziyaret noktalarından olan Adalar ilçesinde taşımacılıkta kullanılan faytonlar nedeniyle her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün 2 yıla kadar düştüğü tespit edilmiştir. İlgi (a) kararda özetle; Adalar İlçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabii tutulan 1378 attan 81'inde ruam hastalığı çıktığı, ruam hastalığının insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından daha olumsuz durumlar oluşturulmaması adına Adalarda atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına, Adadaki toplu ulaşım hizmetlerinin aksamaması için İBB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

 

Anılan nedenlerle; İlgi (b) İl Trafik Komisyonu Kararı uyarınca, Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının adedinin 250.000 TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin 4.000 TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması için karar alınmak üzere yazımızın İBB Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim denilmektedir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif edilen haliyle aynen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 16 Ocak 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak müzakereye açıldı;

Faruk GÖKKUŞSayın Başkanım,

CHP Grubu ile yaptığımız istişare sonucunda CHP Grubu “Plaka bedelinin 300 bin TL. olarak satın alınması” konusunda teklif getirdiler. Teklif bizce de uygundur.

Bu şekliyle düzeltilerek oylanmasını talep ediyoruz. Dedi

Göksel GÜMÜŞDAĞ (Meclis 1. Başkan Vekili)20 numaralı raporu yapılan düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum, dedi.

- Oy’a sundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.