Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü

MÜDÜR Bayram Taşkın
ÖZGEÇMİŞ 1972 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1989 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden, 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünden mezun oldu. 1997-2000 yılları ... devamını oku
TELEFON 0212 455 32 62
SANTRAL 0212 455 32 62
FAX 0212 527 45 42
ADRES Molla Hüsrev Mah. Kayserili Ahmet Paşa Sok. No: 7 Süleymaniye İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Kültür varlıkları (kentsel, arkeolojik, tarihi sit alanları, l.grup ve 2.grup tescilli yapılar, taşınır eserler) ve/veya yakın çevreleriyle ilgili olarak aciliyet ve öncelik durumları göz önüne alınarak mevcut durumla ilgili tespitleri yapmak; kültür varlığının özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına gore; öneri, ihya, fonksiyon ve mekan tasarımına ve kullanımına yönelik fikir projeleri ve kısa/uzun vadeli koruma stratejileri üretmek; bu kararları projelendirmek ve uygulamak üzere Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü ve ilgili diğer planlama, projelendirme ve uygulama birimlerine iletmek ve süreci takip etmek.
 • İstanbul bütününde kültürel miras envanterinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik araştırma, veri toplama, belgeleme, tespit ve analiz çalışmalarını yürütmek ve bu çalışmaları ortak kullanıma katkı sağlamak amacıyla basılı materyal ve/veya erişilebilir veri bankası haline getirmek.
 • İstanbul bütününde sit alanları, l.grup, 2.grup tescilli yapılar ve yakın çevreleriyle ilgili projelendirme, bakım-onarım ve restorasyon faaliyetleri yürüten tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları Koruma Kurulları, Yenileme Alanı Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonları görev ve yetki alanındaki iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
 • İstanbul genelinde bulunan somut olmayan kültür mirası değerlerinin araştırılması ve tescilinin önerilmesi için ilgili kurumlarla irtibatlı çalışmalar yapmak.
 • Alan Yönetim Başkanlığı'nın sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve Alan Yönetim Başkanlığının yürüttüğü çalışmalara destek olmak üzere yeterli sayıda idari, teknik ve hizmetli personel görevlendirmek, gerekli araç, gereç ve donanım sağlamak.
 • Kültür varlıklarının yoğun olduğu ve tarihi olayların yaşandığı alanlarda gerekli araştırmaları yapıp; ilgili birimler ile birlikte alanın kültür ve turizm bölgesine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarla, yenileme ve kültürel miras alanlarında, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Koruma bilincini arttırmaya yönelik olarak eğitim, bilgilendirme, tanıtım, yayın ve organizasyon (toplantı, çalıştay, sempozyum, yarışma, sergi, vb.) çalışmalarını yürütmek, ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 8
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler