TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Abdullah Aydın
ÖZGEÇMİŞ 1970 yılında doğan Abdullah Aydın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1992 ... devamını oku
TELEFON 0212 449 76 03
SANTRAL 0212 449 76 00
FAX 0212 449 76 85
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 Kat:4/B 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
ALT BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Büyükşehir Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi birimleri ile bağlı kuruluşlarda iş ve işlemlerin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bağlı kuruluşlarda özel teftiş ve denetim yapmak.
 • Teftiş rapor ve layihalarını inceleyip değerlendirmek.
 • Uygulamayı ve kurumsal politikaları takip ederek, hizmet gerekleri ve saydamlıkla bağdaşmayan mevzuatın; gereksiz bürokratik işlem ve kayıtların; yürürlükten kaldırılması, sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak,
 • Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin başkanlık düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11 nci maddesi uyarınca Başkan ya da Başkanın yetkilendirmesi halinde Genel Sekreterin Onayı üzerine ilçe belediyelerinin imar uygulamalarına ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak.
 • Tasarruf önlemlerine ve yükümlülüklerine aykırı tutum ve davranışları zamanında tespit edecek sürekli bir takip ve kontrol mekanizması kurmak.
 • Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İlgili birim sitesine gitmek için tıklayınız...

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 11
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler