Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü

MÜDÜR Mustafa Türkaslan
ÖZGEÇMİŞ 07.02.1964 tarihinde Kayseri’nin Yuvalı Köyünde doğdu. İlk, orta okul ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Üniversite eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Harita Ve ... devamını oku
TELEFON 0212 449 45 72
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 48 75
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Birim yöneticelerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • Altyapı Şube Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, AYKOME'nin gündemini hazırlamak ve AYKOME toplantılarında sekreterya görevini yürütmek.
 • Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
 • AYKOME'ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
 • Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME'nin onayına sunar.
 • Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME'nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
 • Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
 • Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.
 • AYKOME'ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.
 • Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.
 • Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.
UTK Karar Örneği Dosya indir
Ruhsat Formu Dosya indir
Proje Standartları Dosya indir
A4 Antet Dosya indir
Örnek Proje Dosyası Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 28
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler