Yapı İşleri Müdürlüğü

MÜDÜR Hakan Genç
ÖZGEÇMİŞ devamını oku
TELEFON 0212 449 47 42
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 44 64
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
 • Bedeli belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili kanun, mevzuat ve hükümlere göre;
  • Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esasları yerine getirmek,
  • Keşiflerini hazırlayarak, ihale dosyalarını tanzim etmek, onaya sunmak,
  • Kontrollük hizmetlerini yapmak,
  • Hakediş ve Kesin Hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
  • Geçici Kabul, Kesin Kabul işlemlerini düzenleyerek bunlarla igili tüm işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
  • Yap-işlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrollüğünü yapmak bunlarla ilgili  tüm işlemleri yerine getirmek,
  • Başkanlık Makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüd, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takiplerini yapmak ve onaylamak,
  • Teknik konularda Başkanlık Makamına ve İlçe Belediyelerine yardımcı olmak,
  • Kat Karşılığı esasına göre yaptırılan işlerin kontrollüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
  • İşlerin kabulünü müteakip ilgili diğer birimlere teslim etmek.
 • Daire Başkanlığınca ve Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 45
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler