Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Barış Yıldırım
ÖZGEÇMİŞ 1985 yılında İstanbul'da doğan Yıldırım, Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun oldu. 2018 ... devamını oku
TELEFON 0212 453 73 73
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 449 51 81
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Kara ve deniz toplu ulaşım araçlarından; minibüs, taksi, taksi dolmuş, fayton ve servis araçları ile deniz motorlarının zaman ve ücret tarifelerini belirleyerek UKOME’ ye rapor halinde sunmak,
 • Kara deniz toplu ulaşım araçlarından ağır tonajlı araçlara ve servislere güzergâh kullanım izin belgesi, minibüs, taksi, taksi dolmuş ve faytonlara yıllık geçici çalışma ruhsatı vermek,
 • Minibüs, taksi ve taksi dolmuşların güzergâhlarını, indirme-bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirlemek, duraklara giriş çıkışlarla ile ilgili ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemeleri yapmak, proje ve raporlar hazırlamak ve gerekli mercilere sunmak,
 • Kentte ulaşım sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
 • UKOME kararı ile toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması optimizasyon ve entegrasyonunu sağlamak,
 • Özürlü park kartları vermek,
 • Toplu ulaşım araçlarına yönelik model ve tasarımlar geliştirmek,
 • Toplu ulaşım işletmecilerinin ve araçlarının mevzuata uygunluğunu denetlemek,
 • Deniz toplu ulaşım araçlarına ait hatların iskele yerleri taleplerini inceleyerek yeniden güncelleştirilmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırtmak,
 • Deniz motorları ile kara ulaşımı entegrasyonunun sağlanması yönünde ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamak ve ilgili mercilere bildirmek,
 • Tahdit uygulaması bulunan ticari plakalara ticari araç tahsis belgesi vermek,
 • İlden ile taşımacılık yapan araçlara Yıllık Toplu Taşıma İzin Belgesi vermek,
 • Toplu ulaşım düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik ve yönerge hazırlamak, bu yönetmelik ve yönergeleri uygulamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,
 • Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin UKOME’de görülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak,
 • Toplu ulaşım mevzuatının belediyelere verdiği görev ve yetkilerin metropol alan içinde İBB tarafından kullanılması gereğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygulamaya dair görüş bildirmek ve gerektiğinde yönlendirici kararlar alınmasını sağlamak ve uygulamayı takip etmek,
 • Toplu ulaşım araçları (servis, ticari taksi, taksi dolmuş, ticari minibüs ve deniz motorları) üzerinde reklâm bulundurulması ile ilgili olarak yönetmelik ve yönergelere göre düzenleme yapmak,
 • Şehir içine girişleri izne bağlı olan tüm araçların giriş-geçiş izin belgelerini vermek,
 • Alışveriş merkezleri ve marketlerin yaptıkları ücretsiz müşteri taşımacılığını kayıt altına almak ve bunlara güzergâh kullanım izin belgesi vermek,
 • Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin, yolcularını şehir içine taşıdıkları servislere güzergâh kullanım izin belgesi vermek,
 • Büyükşehir Belediye Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirmek,
 • Toplu ulaşım araçları (taksi, taksi dolmuş, ticari münibüs ve servis) şoförlerine yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemek, eğitimlerde başarılı olan şoförlere “Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi” düzenlemek.

Toplu Ulaşım Komisyonu

 • Görevi: Toplu ulaşım sistemleri içindeki ( ticari minibüs, ticari taksi, taksi dolmuş, deniz motoru, fayton, servis araçları ) taşımacı ve kullanıcıların çıkarılan yönergelere uygun hareket etmelerini sağlamak, aykırı davrananlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, sistemler ya da kullanıcılar arasında çıkacak ihtilafları çözmek, yaptığı iş ve işlemleri rapor halinde TUHİM’e sunmaktır.
 • Kadrosu: TUHİM’den 3 (üç), Emniyet Müdürlüğü’nden 1(bir), İl jandarma Komutanlığı’ndan 1 (bir), Esnaf Odaları Birliğinden 1 (bir), İlgili Oda veya İTO’dan 1 (bir) temsilciden oluşur.
 • Komisyon Başkanı TUHİM Müdürü olup, kararlar salt çoğunlukla alınır.
 • Komisyon en az ayda bir rutin olmak üzere, ihtiyaç olduğunda TUHİM’in çağrısı üzerine toplanarak önceden belirlenmiş olan gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.
 • Komisyonun sekreterya işlemlerini TUHİM yürütür.

İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2017 Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 73
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler