Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

MÜDÜR Zerrin Özlem Alvan
ÖZGEÇMİŞ 1971 Yılında Erzurum’da doğan Zerrin Özlem ALVAN, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında ... devamını oku
TELEFON 0212 449 46 65
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 41 45
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER

UKOME Sekreterya Görevi

 • UKOME’yi teşkil eden Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının ulaşım hizmet ve yatırım birimleri ile ilgili ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlar.
 • UKOME’ye sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri,daha önce alınmış kararlar veya projeler varsa,bütünlüğü sağlamak üzere,birlikte inceler ve görüş oluşturur.
 • İncelenen Ulaşım ve Trafik Hizmetleri ile ilgili konuları,karar alınmak üzere UKOME ‘ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunar.
 • UKOME gündemini düzenler,tebliğ ve tebellüğ işlerini yapar.
 • Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenler.
 • Alınan kararları yazar,imzaları tamamlattırır ve ilgili birimlere dağıtımını yapar.
 • UKOME veya görevlendirdiği kurulun kararlarına ait uygulamaların takibini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME de karar alınmasını sağlayarak konuyu İçişleri Bakanlığına iletir.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda büyükşehir ulaşım planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak kurula sunar.

Müdürlüğün Ulaşım ve Trafik Hizmetleri İle İlgili Görevleri

Müdürlüğün görev alanına giren ve aşağıda belirtilen ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapar, karar alınmak üzere UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunar.

 • Trafiği düzenleme amacı ile,

1. Trafik İşaret levhaları,
2. Işıklı ve sesli trafik işaretleri,
3. Yer işaretlemeleri
4. Hız engelleyici
5. Sirkülasyon
6. Sinyalizasyon konularında projelendirme çalışmaları yapar.

 • Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ait yönetmeliğin  16. Maddesi hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporları hazırlar ve gerekli mercilere sunar.
 • Kara ,deniz,su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayıları,bilet ücret ve tarifeleri,zaman ve güzergah önerilerini inceler.
 • Gerçek ve tüzelkişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların uygun olanlarının, geçici otopark yeri olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerince veya üçüncü kişilerce işletilmesi taleplerini inceler.
 • Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi yönündeki işlemleri yerine getirir.
 • Aktarma merkezleri ile ilgili projeleri ulaşım ve trafik açısından inceler görüş oluşturur.
 • Ücretsiz yada parkmetre veya parkomatlı yol üstü park yerlerinin konumları ve giriş-çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18. Maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yapılmış olan proje ve raporları inceler görüş oluşturur.
 • Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapılması için projeleri inceler ve rapor oluşturur.
 • Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirlerin alınması için gerekli incelemeleri yapar, raporlar ve projeler hazırlar.
 • İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın İstanbul İlinde tespit ettiği kaza noktalar ile ilgili olarak, kazaların oluş nedenlerini ortadan kaldırıcı trafik ve ulaşım projeleri hazırlar.
 • Açık,kapalı ve katlı otoparklar ile oto alım-satım/teşhir, oto yıkama yerlerinin giriş çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • Pazar yerleri ve kantar yerlerinin belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporlar hazırlar.
 • Kentin ulaşım ve trafik sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilçe belediye başkanlıkları ile emniyet trafik birimleri arasında koordinasyonu sağlar.
 • Kentin veya bölgenin ulaşım ve trafiğine etki edecek olan büyük ticaret merkezleri, hizmet binaları, sosyal ve kültür eğitim tesisleri, büyük toplu konut alanları, akaryakıt ve LPG – CNG istasyonları, ile ana arterden cephe alan tüm yapıların giriş-çıkış kapılarının trafik ve ulaşım açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • Taksi bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirler, giriş- çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.
 • İstanbul Ulaşım Verileri tabanını oluşturur,güncelliğini sağlar,diğer birimlerin de kullanımına sunar.Ulaşım teknolojisindeki yenilikleri izler,teknik analizler yapar ulaşım hizmetinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.
 • Müdürlük, yukarıda belirtilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ulaşım-trafik ile ilgili kanunlar ve mevzuatlar çerçevesindeki görevleri yerine getirirken, görevlerle ilgili konularda UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara görüş sunulması için,Başkanlık olurları ile teknik-değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını sağlar.
 • Kurul kararları doğrultusunda hazırlanan ulaşım projelerini uygulayan imalatçı birimler, işe başlama ve bitiş tarihlerini Müdürlüğe bildirmeleri üzerine gerektiğinde, projenin iş adımlarının teknik şartnamesine uygun olup olmadığını 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre denetler ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygular.

İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2017 Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 30
TARİH BİRİM TÜR KONU
26 Tem 2021 Pzt 11:00 Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü Hizmet Alımı 2021/277962 Ulaşım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi İşi Hızlı Görüntüle Detay
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler