Ulaşım Planlama Müdürlüğü

MÜDÜR Emel Günay
ÖZGEÇMİŞ Trabzon doğumlu olan Emel GÜNAY, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında İzmir Yüksek ... devamını oku
TELEFON 0212 449 40 80
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 48 78
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul’ da kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak.
 • İstanbul nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.
 • Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak.
 • İstanbul’un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik etüt, plan ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabirliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda raylı sistem projeleri planlamak, projelendirmek ve uygulamasını sağlamak.
 • İstanbul kent genelinde mevcut karayolu ulaşım ağının kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak trafik sıkışıklığının yaşanmış olduğu noktalarda ve kaza kara noktası olarak belirlenmiş olan kavşaklarda, hemzemin geometrik düzenleme, trafik düzenleme ve sirkülasyon projesi hazırlanması ,katlı kavşak uygulama projeleri hazırlamak ve ayrıca yeni yol ve mevcut yol rehabilitasyonuna ilişkin uygulama projeleri hazırlamak.
 • Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş ,İstanbul ulaşımında toplu ulaşımın (kara,deniz,raylı sistem) payını artıracak otopark tesisleri (P&R Park and Ride-Genel Otoparklar) ve transfer merkezleri projelendirmek.
 • Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla,; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, bisiklet yolları ,yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.
 • İstanbul genelinde her türlü bölge planlarına (1/25.000,1/5000,1/1000 ölçekli planlar v.s.) parsel bazında gelen her ölçekteki plan tadilatı tekliflerine ve avan projelere ilişkin değerlendirmeler kapsamında gerçekleştirilen incelemeler sonucu cepheli olduğu yol ve bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin belirlenmesini kapsayan ulaşım görüşünü oluşturmak.
 • Ulaşım altyapılarına yönelik olarak hazırlanan projelerin uygulamasında bütçe olanaklarını ve bütünlüğünü dikkate alarak kısa ,orta, ve uzun vadeli yatırım programları yapmak ve takibini gerçekleştirmek.
 • Hazırlanan Ulaşım Sistemleri Projelerinin, İstanbul’un doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projelendirmeye öncelik vermek.
 • Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak.
 • Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak.

İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP) Dosya indir
İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP)-Özet Rapor Dosya indir
İstanbul Otopark Ana Planı Dosya indir
İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2017 Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 106
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler