Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

MÜDÜR Tolga Kılıç
ÖZGEÇMİŞ Tolga KILIÇ, 1976 yılında Sakarya’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. 1994-1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı ... devamını oku
TELEFON 0212 312 63 63
SANTRAL
FAX 0212 380 22 40
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk, bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek ve kamulaştırma tekliflerini yapmak. İstanbul genelindeki yeşil alan planlamalarıyla ilgili çalışmaları yürütmek; bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirmek, planlanmış alanlarda her türlü yeşil alanlar ile tesisleri yapmak.
 • Süs havuzları yapmak.
 • İstanbul Genelindeki Tuvaletlerin İşletilmesi hizmetini sağlamak
 • Müdürlük uhdesinde olabilecek işlerin ve tesislerin yapımını sağlamak maksadıyla işlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin işine ait ihale dokümanlarını ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamak ve sonuçlandırmak.
 • Daire başkanlığının uygun görmesi halinde bağlı diğer müdürlüklerin sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarına ait keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak bu ihalelere ait her tür iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak ve takiplerini yapmak.
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.
 • İhale edilen işlerin kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemlerini takip ederek sonuçlandırmak.
 • Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik taleplerini yeşil alanlar yönünden değerlendirmek.
 • Teknik konularda ilçe belediyelerine yardımcı olmak.
 • Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlamak.
 • Üst makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını sağlamak.
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planı hazırlayarak Daire Başkanlığı’na göndermek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 14
TARİH BİRİM TÜR KONU
05 Tem 2021 Pzt 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Mal Alımı 2021/303240 İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Mal Alım İşi Hızlı Görüntüle Detay
13 Tem 2021 Sal 11:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Mal Alımı 2021/303420 İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kauçuk Zemin Kaplaması Temini ve Montajı Mal Alım İşi Hızlı Görüntüle Detay
26 Tem 2021 Pzt 12:00 Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Yapım İşi 2021/324678 İstanbul Geneli Parkları, Yeşil Alanları ve Kamu Bahçelerinde Yapım, Onarım ve Tadilat İşi Hızlı Görüntüle Detay
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler