Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

MÜDÜR Ziya Duman
ÖZGEÇMİŞ 1977 yılında Giresun’da doğan Ziya DUMAN, lise öğrenimini Görele Lisesi’nde tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden bölüm ... devamını oku
TELEFON 0212 312 62 00
SANTRAL
FAX 0212 449 50 85
ADRES Silahtarağa mah. Silahtarağa Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) - İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Avrupa yakasında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan, park, bahçe, yeşil alan, koru alanları, kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve oyun alanları ile bu alanlar içerisinde yer alan tesislerin bakımını, onarımını ve korunmasını yapmak.
 • Park, bahçe, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arter üzerinde ve kavşaklarda bulunan süs havuzlarının, göletlerin bakımı, onarımı ve işletilmesi çalışmalarını yapmak.
 • Yapı bölgesi tanzim etmek ve şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz gibi) dizayn etmek ve yapmak,
 • Yukarıda sayılan işlerin yapılması esnasında ihtiyaç duyacağı her türlü bitkisel materyali temin etmek ve bu amaçla fidanlıklar ve seralar işletmek,
 • Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve ekipmanları temin etmek.
 • Yukarıda sayılan iş ve hizmetleri yapmak ve yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin ihalelerinin işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleye çıkmak ve bu ihaleleri sonuçlandırmak. Daire Başkanlığı bünyesinde, bakım ve onarım ve mal alımı işlerinde verimliliği, standardı ve bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılacak hizmet ve mal alımı ihalelerinin tek bir ihale şeklinde yapılmasının kararlaştırılması halinde ise ihaleyi yapacak ilgili müdürlüğe, ihale hazırlanmasına esas teşkil edecek mahal ve metraj bilgileri varsa hazırlanmış proje, diğer bilgi ve belgeleri göndermek.
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.
 • İhalesini yaptığı işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek. İhalelerin Daire Başkanlığı bünyesinde tek bir ihale şeklinde yapılması durumunda ise kendi sorumluluk sahasında yapılan işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek. İhalelerin bu yöntemle yapılması durumunda kendi bölgesiyle ilgili olarak yapılacak harcama bedellerini ihaleyi yapan ve müteahhit ödemelerini gerçekleştiren Müdürlüğün bütçesine transfer etmek.
 • İhale konusu işlerin hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
 • Teknik konularda Üst Makamlara ve İlçe Belediyelerine yardımcı olmak.
 • Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek.
 • Üst Makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını yapmak.
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak ilgili Daire Başkanlığı’na göndermek.
 • Üst Makamlarca verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 30
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler