Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

DAİRE BAŞKANI Mehmet İhsan Şimşek
ÖZGEÇMİŞ Mehmet İhsan Şimşek, 1969 yılında İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. Orta öğrenimini İstanbul'da bitiren Şimşek, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde ... devamını oku
TELEFON 0212 312 62 00
SANTRAL 0212 312 62 00
FAX 0212 380 22 38
ADRES Hacı Ahmet Mah. Yeniyol Zarif Sk. No:22 34440 Beyoğlu/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
ALT BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ve yönetmeliklere uygun olarak Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlüklerin görevlerinin yürütülmesini ve müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, stratejik planını, performans programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, hazırlanan yatırım programlarını yetkili makama sunmak, oluru alınan işlerin ihale hazırlığını yaptırmak ve ihale sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak.

GENEL GÖREVLERİ

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit eder ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapar. İstanbul genelindeki yeşil alan planlamalarıyla ilgili çalışmaları yürütür. Bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlar. Hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirir. Yeni yeşil alanlar yapar,yaptırır. Mevcut Park ve Yeşil Alanların bakım ve onarımlarını yapar, yaptırır. Yeşil Alanların yapımında ve bakımlarında ihtiyaç duyacağı gerekli bitkisel materyali temin eder ve bu amaçla fidanlıklar, seralar kurar ve işletir. Ayrıca Yapı Bölgesi tanzim eder ve şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) uygular.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 77
TARİH BİRİM TÜR KONU
  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler