Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Baysal Badem
ÖZGEÇMİŞ 1961 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1986 yılında ... devamını oku
TELEFON 0212 312 64 95
SANTRAL 0212 312 64 94
FAX 0212 455 43 72
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Belediyenin deniz kirliliğine ilişkin görevlerini yerine getirmek,
 • Denizlerin ve kıyıların korunması ve kullanılmasına yönelik mevcut mevzuat dâhilinde genel bir politika oluşturulup bir plan içerisinde uygulanmasını temin etmek, bu amaçla gerekirse danışmanlık hizmeti almak,
 • Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Valide Sultan Köprüsünün işletmesini (açma- kapama) yapmak ve yaptırmak. Yeni Galata Köprüsünün baskül kanat sisteminin mekanik ve hidrolik kısımlarının periyodik olarak bakım onanın ve işletmesini (açma-kapama) yapmak Veya yaptırmak,
 • Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, Valide Sultan Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsünü, İstanbul Liman Başkanlığı Yönetmeliği ve UKOME karan doğrultusunda deniz trafiğine açmak ve olağanüstü durumlarda köprüleri deniz trafiğine açılmaya müsait halde bulundurulmasını sağlamak. Köprülerin açılmasıyla Haliç’e giren gemileri kontrol ederek geçiş ücreti tahsilâtını sağlamak,
 • Belediye sınırlan içerisinde kalan denizlerde kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarının denetimini, kontrolünü ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak,
 • Büyükşehir Belediye, sınırlan içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek,
 • Deniz yüzeyinde kaynağı belirsiz katı atıkları toplamak,
 • Belediyemiz deniz sınırlan içinde meydana gelen deniz kazalarında muhtemel katı atık kirlenmelerinde talep edilmesi halinde lojistik destek vermek,
 • Müdürlükte mevcut bulunan tekne ve teçhizatlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşların talep ettikleri hizmetleri gerektiğinde ücret mukabili vermek,
 • İstanbul genelinde denizlere dökülen derelerin denizlerde meydana getirdiği deniz kirliliğini önlemek veya gidermek, dere ağızlarına birikmiş teressubatı, dip taraması yaparak veya yaptırarak almak veya aldırmak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/i maddesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine “deniz araçlarının atıklarım toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak” görevi gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplattırmak, depolamak, toplanan atıklann bertarafa hazır hale getirilmesi için susuzlaştırma, arıtma, gazsızlaştırma ve tortusunun ayrıştırılması işlemlerini yapmak veya yaptırmak, söz konusu 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikler kapsamında geri kazanılması, düzenli toplanması, yakılması ve arıtılması yoluyla bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek veya getirtmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Deniz kıyılan ve plajların karadan veya denizden temizliğini yapmak veya yaptırmak,
 • Deniz çevresinin korunmasına yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyeye verilecek görevleri yerine getirmek bununla ilgili gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
 • Batmış terk edilmiş ve yan batık küçük tonajlı (kayık, balıkçı teknesi, gezi teknesi vb.) teknelerinin çevre kirliliği ve görüntü kirliliğine neden olmamaları için çıkarılması çalışmalarına mevzuat çerçevesinde lojistik destek vermek,
 • İlgili kuramların bilgisi ve izni dâhilinde kıyılarda, deniz içinde can ve mal güvenliği riskine sebep olan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların (iptidai olarak, illegal olarak yapılmış çekek yeri, bağlama yeri, indirme bindirme yerleri vb.) sökülmesi veya söktürülmesi için mevzuat çerçevesinde ilgili idarelere lojistik destek vermek,
 • İlgili kuramların bilgisi ve izni dâhilinde kıyılarda, deniz içinde can ve mal güvenliği riskine sebep olan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların (iptidai olarak, illegal olarak yapılmış çekek yeri, bağlama yeri, indirme bindirme yerleri vb.) sökülmesi veya söktürülmesi için mevzuat çerçevesinde ilgili idarelere lojistik destek vermek,
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu 11’nci maddesi veya başka mevzuata muhalefetten dolayı el konulan gemi ve yüzer deniz araçlarının bağlanarak muhafaza edilebilecekleri mendirekti barınma yerleri ile ilgili olarak lojistik destek vermek,
 • Kamuya açık kıyılara illegal olarak bağlama yapan teknelerin kaldırılması için yetkili kuramlarla koordinasyonu sağlamak,
 • İstanbul’da deniz ulaşımının yoğun olduğu iskele v.b. alanlarda deniz altında biriken çöp v.b. atıklan, mevzuat çerçevesinde su altı hizmeti vermek suretiyle çıkartmak veya çıkarttırmak.
 • Müdürlüğün genel görevleri ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve yürütmek,
 • Yerine getirdiği hizmetler İle İlgili olarak ücret tarifesi hazırlamak ve Belediye Meclisine teklifte bulunmak,
 • Tüm bu hizmetler ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarım hazırlamak, hazırlatmak ve İhale işleri Müdürlüğüne sunmak. Yapılan ihaleleri sözleşmelere uygun olarak kontrol etmek veya ettirmek.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 26
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler