Atık Yönetimi Müdürlüğü

MÜDÜR Saffet Altındağ
ÖZGEÇMİŞ 1975 Van’ın Gevaş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Van’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. ... devamını oku
TELEFON 0212 312 68 30
SANTRAL 0212 312 68 43
FAX 0212 449 50 69
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç aktarma istasyonlarına, düzenli depolama sahalarına ve diğer tesislere gelen katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • İstanbul'un muhtelif yerlerindeki katı atık aktarma merkezlerini işletmek, işlettirmek ve yenilerini yapmak, yaptırmak,
 • Depo gazından elektrik enerjisi üretim santrali kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,
 • Düzenli depolama katı atık sahaları yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek,
 • Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,
 • Kompostlaştırma ve geri kazanım tesisleri kurmak, kurdurmak, mevcutlarla birlikte işletmek, işlettirmek,
 • İstanbul genelindeki ana arter ve meydanların araçla ve elle süpürülmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi hizmetlerini yapmak, yaptırmak, kontrol ve koordine etmek,
 • Emrinde ve bağlı birimlerinde bulunan araç gereçlerin bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 • Emrinde ve bağlı birimlerinde bulunan hizmet binalarının iç ve dış bakım onarımı ile büro malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 • Karla Mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,
 • İstanbul genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını toplamak, toplatmak ve toplanmış olan bütün tıbbi atıkları bertaraf etmek, ettirmek,
 • Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütmek,
 • Atık yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak,
 • Katı atık tesislerinin işletilmesi çalışmalarını takip ve kontrol etmek,
 • Meclis kararı ile bertaraf bedeli belirlenen atıkların mevzuata uygun olarak sahaya kabulü ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek,
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Büyukşehir Belediyelerine verilen görevleri yerine getirmek,
 • İstanbul’da yürütülen elektronik atık faaliyetlerine ilgili mevzuat kapsamında destek olmak ve İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,
 • Atık Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 24
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler